Παρασκευή, 16 Απριλίου, 2021

Η Β ΕΛΜΕ για τις σχολικές επιτροπές

Η Β ΕΛΜΕ για τις σχολικές επιτροπές

Με την Υπουργική Απόφαση 8440/24-2-2011 του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «καθορίζεται ότι στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών, που αποτελείται από 5 έως 15 μέλη, ορίζονται οπωσδήποτε:
– Τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
– Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
– Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
– Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου».
Είναι πράγματι άξιο απορίας το γεγονός ότι ενώ στις σχολικές επιτροπές κρίνεται ως απολύτως απαραίτητη η παρουσία της διοίκησης των σχολείων, των γονέων και των μαθητών θεωρείται περιττή η συμμετοχή εκπροσώπων των καθηγητών δηλαδή των ανθρώπων που στηρίζουν διαχρονικά, υπό τρομερά αντίξοες συνθήκες, το εκπαιδευτικό οικοδόμημα της Ελλάδας.
Επειδή θεωρούμε ότι οι καθηγητές γνωρίζουν πολύ καλύτερα την κατάσταση που βιώνει σήμερα η εκπαιδευτική κοινότητα, έχουν και θέση και άποψη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολειά μας.
Επειδή πιστεύουμε ότι η συμμετοχή των καθηγητών μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στην αποτελεσματικότερη λειτουργία τους  των σχολικών επιτροπών:
1.    Καλούμε το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να τροποποιήσει την παραπάνω Υ.Α. και να συμπεριλάβει οπωσδήποτε και έναν τουλάχιστον εκπρόσωπο της τοπικής ΕΛΜΕ στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών κάθε Δήμου.
2.    Μέχρι την τροποποίηση της Υ.Α. καλούμε τους Δήμους που τα Σχολεία τους ανήκουν στη Β΄ ΕΛΜΕ Αιτ/νίας να συμπεριλάβουν στις Σχολικές Επιτροπές και έναν εκπρόσωπο της Β΄ ΕΛΜΕ. Άλλωστε η παραπάνω Υ.Α. αφήνει στη διακριτική τους ευχέρεια την επιλογή των υπολοίπων μελών της διοίκησης των Σχολικών Επιτροπών.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Β΄ ΕΛΜΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Καραμητσόπουλος                                               Κώστας Κορδάτος

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.