Τρίτη, 28 Ιουνίου, 2022

Η Μητρόπολη για Ανατόλιο και Παλαιοημερολογήτες

Η Μητρόπολη για Ανατόλιο και Παλαιοημερολογήτες

Ενημερώνει με ανακοίνωση της η Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας για την υπόθεση που αφορά τα Παλιάμπελα και την προσχωρήση του Αρχιμανδρίτη  Ανατολίου Ψυχογιού ως «Ἐπισκόπου» στους σχισματικούς παλαιοημερολογίτες.

Ο Μητροπολίτης, που ενημέρωσε  το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Ιερά Σύνοδος,  με την ὑπ’ ἀριθμ. 55/16.8.2012 Πράξη μάλιστα ανακαλεί  την άδεια λειτουργίας του  ιδιωτικού ιερού Ναού Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στα Παλιάμπελα Βόνιτσας καί «ἀπαγορεύει ῥητῶς τήν ἐφεξῆς λειτουργίαν του, διατάσσοντας ἁρμοδίως τό κλείσιμον αὐτοῦ». Καλεί παράλληλα τους Ιερείς με εγκύκλιο σημείωμα να μην έχουν ουδεμία πνευματική σχέση με τον Ανατόλιο.

H ANAKOINΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

Ο Μητοπολίτης κκ. Κοσμάς ενημέρωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Ιερά Σύνοδος

Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, επισκέφτηκε την Κυριακή 19 Αυγούστου  τα Παλιάμπελα, όπου λειτούργησε στον ενοριακό Ἱ. Ναό Αγίου Αθανασίου και ενημέρωσε τους πιστούς σχετικά με το πρόσφατο ζήτημα πού δημιουργήθηκε στην περιοχή εξ’  αιτίας της αποσκιρτήσεως από την Ορθόδοξη Εκκλησία και της προσχωρήσεως του Αρχιμανδρίτη Ανατολίου Ψυχογιού ως «Επισκόπου» στους σχισματικούς παλαιοημερολογίτες.

Ὁ  Σεβασμιώτατος μιλώντας περί του Παλαιοημερολογίτικου Ζητήματος, τόνισε μεταξύ άλλων πώς: «παρακαλώ το Θεό να φωτίσει τον π. Ανατόλιο να επιστρέψει. Έχοντας ευθύνη ως Επίσκοπος επισημαίνω σε όλους και τους προτρέπω να μην έχουν καμία πνευματική επικοινωνία και σχέση. …Και τον ίδιο τον παρακαλώ να έρθει σε μετάνοια».

Ὁ Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, αφού προηγουμένως είχε επικοινωνήσει και ενημερώσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη και κατήγγειλε το γεγονός αρμοδίως στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, εξέδωσε Εγκύκλιον Σημείωμα προς ενημέρωση του χριστεπώνυμου πληρώματος, το οποίο αναγνώστηκε στους Ιερούς Ναούς της περιφερείας κατά την Θεία Λειτουργία της 19ης Αυγούστου 2012.

Επίσης ο Μητροπολίτης με την υπ’ αρίθμ. 55/16.8.2012 Πράξη ανακαλεί την χορηγηθείσα άδεια Λειτουργίας του ιδιωτικού Ιερού  Ναού Αγίου Κοσμά του  Αιτωλού στα Παλιάμπελα Βονίτσης και “απαγορεύει ρητώς την εφεξής λειτουργία του, διατάσσοντας αρμοδίως το κλείσιμο αυτού”.

Ε γ κ υ κ λ ι ο ν   Σ η μ ε ι ω μ α

Πρὸς τούς Παν/τους καί Αἰδ/τους Ἐφημερίους

τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν

Ἀμφιλοχίας, Βονίτσης καί Κατούνης

                  Διά τοῦ παρόντος ὡς πατέρας πνευματικός, ὁ ὁποῖος σᾶς ἀγαπᾷ καί διακονεῖ τή σωτηρία σας, ἐπιθυμῶ νά σᾶς ἐνημερώσω γιά ἕνα θέμα πού ἀνέκυψε τελευταία στήν περιοχή μας καί νά σᾶς παρακαλέσω νά τό ἀκούσετε μέ προσοχή.

Εἰλικρινῶς ἀναφέρω καί σᾶς διαβεβαιῶ ὅτι δέν ὑποκινοῦμαι ἀπό οὐδεμία σκοπιμότητα οὔτε ἀπό προσωπική φιλοδοξία. Τό μόνο πού μέ ὑποκινεῖ νά σᾶς ἐνημερώσω εἶναι ἡ δόξα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας καί ἡ σωτηρία σας.

Εἶναι γνωστός σέ ὅλους μας ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀνατόλιος Ψυχογιός. Κατάγεται ἀπό τήν περιοχή μας, ἵδρυσε καί ἐλειτούργησε μέχρι πρότινος τήν «Διεθνῆ Ἀκαδημία Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» στά Παλιάμπελα Βονίτσης, πολλές φορές συλλειτουργήσαμε σέ διαφόρους Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Τόν τιμούσαμε καί τόν δεχόμασταν μέ ἀγάπη στήν Ἱερά Μητρόπολί μας.

Ἀνέλπιστα ὅμως προσεχώρησε στούς σχισματικούς παλαιοημερολογίτας, ἐξελέγη καί χειροτονήθηκε «Ἐπίσκοπος» στήν παράταξι τοῦ σχισματικοῦ «Ἀρχιεπισκόπου» Αὐξεντίου.

Δέν ἔχουμε τό χρόνο αὐτή τή στιγμή νά ἐξηγήσουμε τί θά πεῖ προσχώρησις στούς σχισματικούς τοῦ παλαιοῦ ἑορτολογίου. Ὀφείλω ὅμως νά σᾶς γνωρίσω ὅτι οἱ «Ἐπίσκοποι» τοῦ παλαιοῦ ἑορτολογίου οὔτε ἀποστολική διαδοχή ἔχουν, οὔτε κανονική χειροτονία, οὔτε τά μυστήριά τους ἔχουν ἐγκυρότητα. Ἄρα ἡ σωτηρία τῶν χριστιανῶν πού τούς ἀκολουθοῦν εἶναι ἀμφίβολος καί ἀδύνατος.

Κατόπιν τούτων, παρακαλῶ καί προτρέπω πατρικά ὅλους σας νά μήν ἔχετε οὐδεμία πνευματική σχέσι καί ἐξάρτησι μέ τόν ἀποσκιρτήσαντα ἀπό τήν Ἐκκλησία μας π. Ἀνατόλιο.

Ἀγαπητοί,

Ἡ ὑπακοή στήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία θά μᾶς φέρει σωτηρία, ἡ ἀνυπακοή ἀπώλεια.

Εὔχομαι καί προσεύχομαι νά ἀνανήψῃ ὁ π. Ἀνατόλιος, νά ἐπανέλθῃ μέ μετάνοια στήν Ἐκκλησία μας, νά ἐπιτύχῃ τή σωτηρία του.

 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ

 

Ο ναός του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στα Παλιάμπελα
Ο Αρχιμανδρίτης Ανατόλιος

Η Πράξη ανάκλησης άδειας  λειτουργίας του Ιδιωτικού  Ιερού Ναού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Ἀρχιεπ. Δαμασκηνοῦ 10

302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ

Τηλ: 26310 – 22322, 22421

Fax: 26310 – 28701

e_mail: imaa@otenet.gr

Ἐν Ἱερᾷ Πόλει Μεσολογγίου τῇ 16ῃ Αὐγούστου 2012

 

 

    Π Ρ Α Ξ Ι Σ  Υ Π΄ Α Ρ Ι Θ. 55

Ἡμεῖς

Ὁ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας  ΚΟΣΜΑΣ

Ἐπειδή ὁ ἰδιόκτητος Ἱερός Ναός Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ εἰς θέσιν «Παλιάμπελα» Βονίτσης Ἀκαρνανίας, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ  ἰδιοκτησίαν τοῦ συλλόγου «Διεθνής Ἀκαδημία ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» ἔχει δέ παραχωρηθεῖ κατά χρῆσιν ἀπό κοινοῦ μέ τόν ὡς ἄνω Σύλλογον καί εἰς τόν Δῆμον Ἀκτίου – Βονίτσης ἔχει παύσει ἐξυπηρετῶν τόν προορισμόν του, ἤτοι τήν Λειτουργίαν του κατά τήν Ἐτήσιον Ἱεράν Πανήγυριν αὐτοῦ καί ὁσάκις χορηγεῖται ἄδεια ὑφ΄ ἡμῶν τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτου πρός ἁγιασμόν τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν ποίμνιον τῆς Ἡμετέρας Μητροπολιτικῆς Περιφερείας, ἐφ΄ ὅσον ἐπιχειρεῖται παρανόμως καί ἀντικανονικῶς ἡ Λειτουργία αὐτοῦ ὑπό μή νομίμου καί μή κανονικοῦ Λειτουργοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας ἀλλά σχισματικοῦ τοιούτου καί χωρίς τήν νόμιμον καί κανονικήν ἄδειαν Ἡμῶν τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου, πρός διαφύλαξιν τῆς νομίμου Ἐκκλησιαστικῆς τάξεως καί περιφρούρησιν τοῦ Ὀρθοδόξου ποιμνίου ἡμῶν ἀπό τήν παραπλάνησιν εἰς σχισματικές ἀντικανονικές καταστάσεις, ἐπιχειρεῖται δέ ἡ Λειτουργία του ὑπό χωριστῆς σχισματικῆς θρησκευτικῆς κοινότητος, συμφώνως τῷ νόμῳ, ἤτοι τῷ Κανονισμῷ 8/1979 (ΦΕΚ Α΄1/1980) «Περί Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν» ἄρθρ. 13, «Ἰδιόκτητοι Ναοί» παρ. 1,2, ἐν συνδυασμῷ μέ τόν Α.Ν. 2200/1940 «Περί Ἱ.Ναῶν καί Ἐφημερίων» ἄρθρ. 6, παρ.1,

Ἀ π ο φ α σ ί ζ ο μ ε ν

            Ἀνακαλοῦμεν τήν χορηγηθεῖσαν ἄδειαν Λειτουργίας τοῦ ῥηθέντος ἰδιωτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ καί ἀπαγορεύομεν ῥητῶς τήν ἐφεξῆς λειτουργίαν του, διατάσσοντας ἁρμοδίως τό κλείσιμον αὐτοῦ.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ

 

———————————-

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ:

– Εἰσαγγελέα Πλημμελιοδικῶν Λευκάδος,

– Ἀξιότιμον Δήμαρχον Ἀκτίου – Βονίτσης κ. Ν. Σολδᾶτον,

– Ἀστυνομικόν Τμῆμα Βονίτσης,

-Διεθνής Ἀκαδημία «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» εἰς Παλιάμπελα Βονίτσης.

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.