Τρίτη, 2 Μαρτίου, 2021

Η Περιφέρεια αλλάζει τον τρόπο αδειοδότησης επαγγελματιών

Η Περιφέρεια αλλάζει τον τρόπο αδειοδότησης επαγγελματιών

2141a8494a322a673ed7cb5a1b10010b_XLΈνα σημαντικό βήμα κάνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με την απόφαση να ξεκινήσει την υλοποίηση εξετάσεων αδειοδότησης τεχνικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων με τη συνδρομή, βέβαια και υλικοτεχνική υποδομή του ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Στόχος της Π.Δ.Ε είναι να συνδράμει ακόμη περισσότερο στις διάφανες και δίκαιες διαδικασίες όσον αφορά την έκδοση αδειών σε πρόσωπα συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων,.

Πρόκειται για την πρώτη Περιφέρεια σε ολόκληρη τη χώρα, η οποία αλλάζει τον τρόπο έκδοσης των αδειών και καταρτίζει ειδικές Επιτροπές προκειμένου να διεξάγουν εξετάσεις που θα γίνονται με την παρουσία εκπροσώπου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας για την πραγματοποίηση εξετάσεων αδειοδότησης τεχνικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων, με την οποία παρέχεται το δικαίωμα σε φυσικά πρόσωπα να ασκούν συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα.

Η απόφαση αυτή ελήφθη στη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας Γιώργου Αγγελόπουλου. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν, επίσης, ο αντιπρόεδρος Αριστείδης Μπουχάγιερ και τα μέλη Α. Κωνσταντοπούλου, Γ. Γεωργιόπουλος, Α. Κελεπούρης, Γ. Ντάτσικα, Ν. Πυλαρινός και Γ. Φεσσιάν.

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο της αποστολής της και σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο 3982/2011, με σκοπό την υλοποίηση εξετάσεων για την αδειοδότηση των τεχνικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων οφείλει να διοργανώσει  στην έδρα της γραπτές εξετάσεις και εξετάσεις πρακτικών εφαρμογών.

Με σκοπό την εξυπηρέτηση των διαδικασιών και των δράσεων αδειοδότησης, έπρεπε να  εξασφαλισθούν  οι απαραίτητες  κτηριακές εγκαταστάσεις και η αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή, κάτι που ήταν αδύνατο να γίνει δίχως τη συνδρομή του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Για την ικανοποίηση της διαδικασίας της αδειοδότησης και την διάθεση και χρήση των υπαρχουσών υποδομών εκπαίδευσης στην περιοχή της Πάτρας, συνεργάστηκαν οι διοικήσεις των εμπλεκόμενων φορέων και αποφασίστηκε η χρησιμοποίηση μέρους των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων  του ΑΤΕΙ με έδρα την Πάτρα  (Κουκούλι), για την πραγματοποίηση των εξετάσεων με σκοπό  την έκδοση των αδειών φυσικών προσώπων, κατοίκων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.

Οι αναφερόμενες κτιριακές εγκαταστάσεις είναι κατασκευασμένες και διαμορφωμένες για εκπαιδευτική χρήση και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την πραγματοποίηση των  παραπάνω αναφερόμενων εξετάσεων.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί καλή πρακτική αξιοποίησης κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημοσίου, αλλά και παράδειγμα συνεργασίας φορέων της Δημόσιας Διοίκησης προς εξυπηρέτηση του Δημοσίου συμφέροντος.

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες, ανάλογα με τη φύση τους και το είδος της εγκατάστασης στην οποία ασκούνται, διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Κατηγορίες που αφορούν την υλοποίηση της μελέτης ηλεκτρολογικών ή μηχανολογικών εγκαταστάσεων, την κατασκευή των εν λόγω εγκαταστάσεων, τη συντήρηση και επισκευή αυτών, την επιτήρηση της λειτουργίας τους, καθώς και το χειρισμό του εξοπλισμού τους.

Β)Κατηγορίες, σχετικές με την εκτέλεση τεχνικού έργου και παροχή τεχνικής υπηρεσίας που αφορούν ηλεκτροσυγκολλήσεις, οξυγονοκολλήσεις, χειρισμό μηχανημάτων έργου, γόμωση και πυροδότηση εκρηκτικών σε έργα, καθώς και καύση πυροτεχνημάτων.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται κατηγορίες επαγγελμάτων όπως ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, μηχανολόγοι, ηλεκτροσυγκολλητές, χειριστές μηχανημάτων κ.α.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.