Πέμπτη, 24 Ιουνίου, 2021

Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου την Κυριακή

Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου την Κυριακή

O προέδρος του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Ξηρομέρου καλεί σε Τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο τηνΚυριακή 30 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ( Δημοτικό Κατάστημα ) για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο: Ειδικό Πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες. (εισηγητής κ. Λύτρας Σπυρίδων)
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση υποβολής πρότασης Σχεδίου ΣΠΤΑ Δήμου Ξερομέρου στο Ε.Π. ΔΕ.Π.ΙΝ. 2007-2013, Α.Π. «07 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», Θεματική Προτεραιότητα: 61 – Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση». (εισηγητής κ. Αρβανίτης Δημήτριος)
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση υποβολής πρότασης συμμετοχής του Δήμου Ξηρομέρου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΕ.Π.ΙΝ. 2007-2013,. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Α.Π. 4 Θεματική Προτεραιότητα: 44 ΄΄Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων΄΄. (εισηγητής κ. Αρβανίτης Δημήτριος)
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Οριστικής Παραλαβής έργου ΄΄Κατασκευή στάβλων δημοτικών σφαγείων Δήμου΄΄. (εισηγητής κ. Λιβάνης Φώτιος)
ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση Οριστικής Παραλαβής έργου ΄΄Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στη θέση Βλύχα της δημοτικής ενότητας Αστακού΄΄. (εισηγητής κ. Λιβάνης Φώτιος)
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση υποβολής πρότασης συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα ΄΄Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013, κωδικοί μέτρων 313, 321,322.323΄΄. (εισηγητής κ. Αρβανίτης Δημήτριος)
ΘΕΜΑ 7ο: Καθορισμός Εξόδων Κίνησης Δημοτικών Εισπρακτόρων. (εισηγητής κ. Λιβάνης Φώτιος)
ΘΕΜΑ 8ο: Τροποποίηση της υπ αριθμ 36/26.02.2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων του Δήμου. (εισηγητής κ. Αρβανίτης Δημήτριος)

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Μεσολογγίου για τη παροχή της διαχειριστικής επάρκειας της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου στο έργο ΣΠΤΑ του Δήμου Ξηρομέρου. (εισηγητής κ. Αρβανίτης Δημήτριος)
ΘΕΜΑ 10ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. (εισηγητής κ. Λιβάνης Φώτιος)
ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση διεξαγωγής εμποροπανήγυρης στη περιοχή Κουβαρά Φυτειών. (εισηγητής κ. Αρβανίτης Δημήτριος)
ΘΕΜΑ 12ο: Παροχή γνώμης για την Εγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη δραστηριότητα ΄΄Μονάδα Ξήρανσης και Αποθήκευσης Αραβοσίτου΄΄, ιδιοκτησίας Ε.Α.Σ. Ξηρομέρου, στη περιοχή Αγ. Δημήτριος Αστακού. (εισηγήτρια κ. Κωστούλα Κουμανδράκη – Σαμαρά)
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας Δήμου Ξηρομέρου σύμφωνα με το άρθρό 61 του ν. 3979/2011. (εισηγητής κ. Λιβάνης Φώτιος)
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΄΄ Εγγειοβελτικά Έργα Δήμου Φυτειών΄΄. (εισηγητής κ. Λιβάνης Φώτιος)
ΘΕΜΑ 15ο:Ανάκληση της υπ αριθ 128/2011 απόφαση περί χορήγησης υποτροφίας Κληροδοτήματος Λιδωρίκη και λήψη νέας. (εισηγητής κ. Γαζέτας Παναγιώτης)
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλου για:
α) την υποβολή του φακέλου συμμετοχής στο πρόγραμμα ΣΠΤΑ Δήμου Ξηρομέρου
β) Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Ξηρομέρου.
γ) Διαχειριστική επάρκεια Δήμου Ξηρομέρου.
(εισηγητής κ. Αρβανίτης Δημήτριος)
ΘΕΜΑ 17ο: Τροποποίηση της 11/2011 απόφασης Δ.Σ. ¨περί συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής έργων και Προμηθειών έτους 2011¨ – Αντικατάσταση μέλους. (εισηγητής κ. Λιβάνης Φώτιος)
ΘΕΜΑ 18ο: Τροποποίηση της 12/2011 απόφασης Δ.Σ. ¨περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών έργων έτους 2011¨ – Αντικατάσταση μελών. (εισηγητής κ. Λιβάνης Φώτιος)
ΘΕΜΑ 19ο: Τροποποίηση της 18/2011 απόφασης Δ.Σ. ¨περί ορισμού οργάνου εκτέλεσης διοικητικών πράξεων σφράγισης κ.λ.π. καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος έτους 2011 – Αντικατάσταση μέλους. (εισηγητής κ. Λιβάνης Φώτιος)
ΘΕΜΑ 20ο: Τροποποίηση της 19/2011 απόφασης Δ.Σ. ¨περί ορισμού εκπροσώπου – συγκρότησης επιτροπής θαλασσίων μέσων αναψυχής¨ – Αντικατάσταση μέλους. (εισηγητής κ. Λιβάνης Φώτιος)
ΘΕΜΑ 21ο: Τροποποίηση της 21/2011 απόφασης Δ.Σ. ¨περί ορισμού εκπροσώπου – συγκρότησης επιτροπής πολυσύχναστων παραλιών – Ναυαγοσώστων ¨ – Αντικατάσταση μέλους. (εισηγητής κ. Λιβάνης Φώτιος)

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Μουρκούσης Βασίλειος

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.