Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, 2020

Θα δουλεύουμε μόνο για την Εφορία! Θα φορολογούν μέχρι και τις προκαταβολές μισθού!

1993199_697_355– Όλα θα έχουν αναδρομική ισχύ από 01/01/2014!

Θα φορολογούνται ακόμα και οι παροχές των επιχειρήσεων προς τους εργαζόμενους τους!
– Ο συντελεστής φορολόγησης θα κυμαίνεται από 22% έως 44%!
– Όλες οι παροχές σε είδος από επιχείρηση σε εργαζόμενο θα φορολογείται ως εισόδημα
Στα πρόθυρα εγκεφαλικού είναι οι φορολογούμενοι με αυτά που τους ξημερώνουν από το υπουργείο οικονομικών. Το νεο φιρμάνι το οποίο έχει και την υπογραφή του Γιώργου Μαυραγάνη, αναφέρει ότι θα θεωρείται φορολογητέα ύλη από την Εφορία τις προκαταβολές μισθού προς τους εργαζόμενους από τις εταιρείες τους ακόμα και τις παροχές σε είδος.

Ο συντελεστής φορολόγησης θα κυμαίνεται από το 22% έως και το 44% και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 01/01/2014.

Όλες οι παροχές σε είδος από τις επιχειρήσεις προς τους εργαζομένους θεωρούνται εισόδημα και φορολογούνται ως εισόδημα

Στις παροχές αυτές περιλαμβάνονται τα κινητά που έχουν οι εργαζόμενοι και τα πληρώνουν οι επιχειρήσεις, τα εταιρικά αυτοκίνητα αλλά και τα δάνεια που δίνουν οι εταιρείες στους εργαζόμενους και οι προκαταβολές μισθών.

ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ:

«Οι παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου, προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα περιβάλλονται τη μορφή έγγραφης συμφωνίας και αποτιμώνται με βάση το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των τόκων που θα κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο έλαβε την παροχή, εάν το επιτόκιο υπολογισμού των τόκων ήταν το μέσο επιτόκιο αγοράς, του οποίου η μέθοδος υπολογισμού ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατά τον ίδιο μήνα και των τόκων που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του εν λόγω ημερολογιακού μήνα. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται έγγραφη συμφωνία δανείου, το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου λογίζεται ως παροχή σε είδος. Η προκαταβολή μισθού άνω των τριών (3) μηνών θεωρείται δάνειο».

ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

«Ως μέσο επιτόκιο αγοράς, για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν. 4172/2013, λαμβάνεται το επιτόκιο των τραπεζικών δανείων σε ευρώ, προς ιδιώτες, με τη μεθοδολογία που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδας ΕΛΛ+0,80% ανά μήνα, ανά κατηγορία και ανά υποκατηγορία δανείου. Αναλυτικότερα, προκειμένου για συμβάσεις καταναλωτικών, στεγαστικών, ανοιχτών δανείων και υπεραναλήψεων από τρεχούμενους λογαριασμούς λαμβάνεται το επιτόκιο της αντίστοιχης κατηγορίας και υποκατηγορίας δανείου όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδας, για τον μήνα κατά τον οποίο ελήφθη η παροχή. Για συμβάσεις λοιπών δανείων, λαμβάνεται το επιτόκιο κατ’ αναλογία των όσων ισχύουν για τα καταναλωτικά δάνεια. Αν σε κάποια από τις υποκατηγορίες δανείων δεν ορίζεται επιτόκιο για τον μήνα που ελήφθη η παροχή, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των επιτοκίων της αντίστοιχης κατηγορίας δανείου για τον ίδιο μήνα. Σε περίπτωση προκαταβολής μισθού άνω των τριών μηνών, ως επιτόκιο λαμβάνεται το χαμηλότερο από τα επιτόκια κάθε κατηγορίας δα νείου από αυτές που περιγράφονται παραπάνω, όπως ισχύουν κατά το μήνα χορήγησης της προκαταβολής.
Σε περίπτωση που στη σύμβαση δανείου δεν αναγράφεται συγκεκριμένος σκοπός, ως επιτόκιο λαμβάνεται το επιτόκιο που ορίζει η Τράπεζα της Ελλάδας για τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς για τον μήνα κατά τον οποίο ελήφθη η παροχή».

newsit.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.