Σάββατο, 22 Ιανουαρίου, 2022

Καλλικράτης: Τι αλλάζει στην τοπική αυτοδιοίκηση:

Καλλικράτης: Τι αλλάζει στην τοπική αυτοδιοίκηση:

1) Θεσμοθετούνται 7 Γενικές Διοικήσεις.
Αρμοδιότητες: οι οποίες ασκούνταν μέχρι σήμερα από τις Διοικητικές Περιφέρειες και λόγω της φύσης τους ή για συνταγματικούς λόγους δεν μπορεί να μεταφερθούν στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση και παραμένουν στην κρατική διοίκηση. Μεταξύ αυτών: χωροταξία – πολεοδομία, περιβαλλοντική πολιτική, δασική πολιτική ή μεταναστευτική πολιτική,
2) 13 Περιφέρειες: Αιρετός ο Περιφερειάρχης ο οποίος επιλέγει τους αντιπεριφερειάρχες μεταξύ των εκλεγμένων περιφερειακών συμβούλων. Οι αντιπεριφερειάρχες είναι είτε θεματικοί ( δηλαδή ασχολούνται με κάποιο συγκεκριμένο θέμα) είτε τοπικοί ( δηλαδή εκπροσωπούν έναν πρώην νομό). Κάποιος τοπικός αντιπεριφερειάρχης μπορεί να είναι και θεματικός! Δηλαδή π.χ ο καινούργιος Περιφερειάρχης θα ορίσει ουσιαστικά αντιπεριφερειάρχη για την Αιτωλοακαρνανία!
3)Αρμοδιότητες ( ενδεκτικά)
• Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, ιδίως η διαχείριση των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, η εκπόνηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιφέρειας και η υλοποίηση των σχετικών με αυτά δράσεων,
• Υποδομών – Μεταφορών – Επικοινωνιών, ιδίως έργα τα οποία έχουν αμιγώς περιφερειακή διάσταση, εκπόνηση μελετών της οδικής κυκλοφορίας υπεραστικού οδικού δικτύου, διαχείριση έργων περιφερειακού επιπέδου, ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, λιμάνια περιφερειακής σημασίας κ.ά.
• Χωροταξίας – πολεοδομίας και περιβάλλοντος (διαχείριση στερεών αποβλήτων, εποπτεία των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών περιφερειακής σημασίας κ.ά.),
• Φυσικών πόρων – ενέργειας – βιομηχανίας,
• Εμπορίου, τουρισμού και απασχόλησης,
• Εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού (δια βίου εκπαίδευση, θέματα κατάρτισης και επιμόρφωσης κ.ά.),
• Γεωργίας – κτηνοτροφίας και αλιείας,
• Πολιτικής Προστασίας.
4) Ότι ισχύει με τους Περιφερειάρχες ισχύει και με τους νέους Δημάρχους και αντιδημάρχους. Ο Δήμαρχος ορίζει τοπικούς και θεματικούς Αντιδημάρχους, οι οποίοι μπορεί να είναι και το ίδιο πρόσωπο. Πχ ο Δήμαρχος Αγρινίου ορίζει ποιος θα είναι τοπικός αντιδήμαρχος στο Δήμο Νεάπολης εφόσον αυτός συνενωθεί με το Αγρίνιο. Εννοείται ότι θα έχει να επιλέξει μεταξύ κάποιου εκλεγμένου στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι τοπικοί αντιδήμαρχοι αναλαμβάνουν κυρίως το συντονισμό των τοπικών διοικητικών υπηρεσιών, του τοπικού ΚΑΠΗ, παιδικού σταθμού κλπ., την υποστήριξη και τον συντονισμό των τοπικών συμβουλίων κ.ά. Σημαντικές αποφάσεις θα παίρνει ένα νέο όργανο, η Εκτελεστική Επιτροπή που εκτός από τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο, συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου όλοι οι θεματικοί και τοπικοί Αντιδήμαρχοι.
5) Οι νέες Δημοτικές εκλογές θα γίνουν στις 14 Νοεμβρίου. Σε αυτές:
46. Επανέρχεται το σύστημα του 50%+1, το οποίο θα είναι και το ποσοστό που απαιτείται για τον επιτυχόντα συνδυασμό στον πρώτο γύρο μεταξύ όλων των συνδυασμών ή (αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει αυτό το ποσοστό) στο δεύτερο γύρο μεταξύ των δύο πρώτων συνδυασμών. Η κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών θα ακολουθήσει το ισχύον σύστημα (3/5 για τον επιτυχόντα και 2/5 για τους επιλαχόντες συνδυασμούς). Οι εκλογικές περιφέρειες θα είναι τα τέως Νομαρχιακά Διαμερίσματα ή μικρότερες περιφέρειες, στις οποίες κατανέμονται οι έδρες ανάλογα με τον πληθυσμό τους. ( Το τελευταίο φέρνει νέα δεδομένα)
Στους νέους δήμους, εκλογικές περιφέρειες είναι οι πρώην Δήμοι και Κοινότητες που συνενώνονται καθώς και τα δημοτικά διαμερίσματα στους δήμους που διαθέτουν, οι δε έδρες κατανέμονται σε αναλογία με τον πληθυσμό της κάθε επιμέρους εκλογικής περιφέρειας. Οι υποψηφιότητες των δημοτικών συμβούλων αντιστοιχούν σε πρώην Δήμο / Κοινότητα ή σε δημοτικό διαμέρισμα μεγάλου δήμου, ενώ οι τοπικοί εκλογείς σταυροδοτούν τους αντίστοιχους τοπικούς υποψήφιους. Με αυτό το σύστημα διασφαλίζεται και η εκπροσώπηση των συνοικιών στις μεγαλουπόλεις.
Καταργείται το 42% και επανέρχεται το σύστημα του 50%+1, το οποίο θα είναι και το ποσοστό που απαιτείται για τον επιτυχόντα συνδυασμό στον πρώτο γύρο μεταξύ όλων των συνδυασμών ή (αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει αυτό το ποσοστό) στο δεύτερο γύρο μεταξύ των δύο πρώτων συνδυασμών. Η κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών διατηρείται όπως σήμερα: 3/5 για τον επιτυχόντα και 2/5 για τους επιλαχόντες συνδυασμούς.
-Τα τοπικά συμβούλια εκλέγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Υποψήφιος μπορεί να είναι κάθε δημότης με αυτοπρόταση. Οι δημοτικοί συνδυασμοί προτείνουν υποχρεωτικά υποψηφίους και για τα τοπικά συμβούλια.
6) Δίνεται έμφαση στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη προσπάθεια να απεμπλακεί γραφειοκρατικά το σύστημα ( Θα γίνει αυτό πραγματικότητα;).Δημοτικό e-ΚΕΠ και κάρτα Δημότη είναι μερικές από τις νέες καινοτομίες.
Επιγραμματικά αυτές είναι οι πρώτες αλλαγές. Σε επόμενη ανάρτηση θα αναλύσουμε διεξοδικά τι νέους συσχετισμούς μπορεί να φέρει αυτό για το τόπο μας και κυρίως ΠΟΙΟ είναι το συμφέρον της περιοχής μας.
Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Περιφέρεια που θα ενταχθεί.Και αυτή πρέπει να συμπίπτει με τα γεωγραφικά κοινωνικά όρια, όπως λέει το κείμενο της Δημόσιας διαβούλευσης..

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.