Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση ένστασης από τη Πανδημοτική Πρωτοβουλία για την συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Απογραφής και αποτύπωσης του Δήμου Αγρινίου.

Κατάθεση ένστασης από τη Πανδημοτική Πρωτοβουλία για την συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Απογραφής και αποτύπωσης του Δήμου Αγρινίου.

Δελτίο τύπου εξέδωσε η Πανδημοτική Πρωτοβουλία σχετικά με τη Κατάθεση ένστασης για την συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Απογραφής και αποτύπωσης του Δήμου Αγρινίου.
Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
Την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011 η ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ κατέθεσε ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας (άρθρο 150 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όπως ισχύει) ένσταση για την συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Απογραφής και Αποτύπωσης, αλλά και κατά όλων των θεμάτων που αποφασίστηκαν στην συνεδρίαση της 17ης Ιανουαρίου 2011.
Πέραν των όσων είδαν το φως της δημοσιότητας το προηγούμενο χρονικό διάστημα για το συγκεκριμένο θέμα, η ένσταση κατατέθηκε και για το έργο της συγκεκριμένης επιτροπής, καθώς από τα όσα αναφέρει στο σώμα του εγγράφου προκύπτει ότι ο Δήμαρχος Αγρινίου συγκρότησε ουσιαστικά, όπως φέρεται ότι τη συγκρότησε, υποεπιτροπή της Επιτροπής.
Η απόφαση του Δήμου Αγρινίου αναφέρει κατά λέξη, τα εξής: «Ο Δήμαρχος Αγρινίου έχοντας υπόψη:
1. την αρθμ. 74445/29-12-2010 απόφαση υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης σύμφωνα με την οποία πρέπει να συσταθεί Επιτροπή Απογραφής για την καταγραφή των απαιτήσεων που συνδέονται με τις μεταφερόμενες στους δήμους αρμοδιότητες για τις οποίες δεν έχουν αποσταλεί οι χρηματικοί κατάλογοι στις Δ.Ο.Υ., ΓΙΑ ταμειακή βεβαίωση, καθώς και των υποχρεώσεων για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα σχετικά παραστατικά στοιχεία έως την 31-12-2010.
2. Τις σχετικές αποφάσεις των συνενωθέντων Δήμων, από τις οποίες προκύπτει η ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων στους παρακάτω αναφερόμενους υπαλλήλους
3. Το από 29/12/2010 Πρακτικό Ορκωμοσίας Δημοτικής Αρχής αποφασίζει…» (Ακολουθούν τα ονόματα που την στελεχώνουν).
Σύμφωνα όμως με την παραπάνω απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Αποκέντρωσης το έργο αυτής της επιτροπής έπρεπε να είναι το παρακάτω:
«Έργο της Επιτροπής είναι η αποτύπωση των ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 74445/29-12-2010 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών».
Τελειώνοντας να επισημάνουμε προς κάθε κατεύθυνση τα εξής:
Έργο της πλειοψηφίας είναι να κυβερνά και της αντιπολίτευσης να ελέγχει. Αυτή η αρχή είναι η βάση του Δημοκρατικού πολιτεύματος. Κριτήριο της χρηστής διακυβέρνησης είναι η τήρηση των νόμων. Οι νόμοι και μόνο αυτοί οριοθετούν τα κριτήρια του ελέγχου. Οι θεωρίες δεν ελέγχονται. Οι πράξεις ελέγχονται. Και αν οι πράξεις δεν είναι σύννομες, τότε η διοίκηση αυθαιρετεί, αφού ως γνωστόν στη δημοκρατία ο ΤΥΠΟΣ καθορίζει την ΟΥΣΙΑ και η ΟΥΣΙΑ τον ΤΥΠΟ. Όταν ένα από τα δύο καταργούνται τότε καταργείται η Δημοκρατία.
Ας μην σπεύδουν λοιπόν, όσοι σπεύδουν, να υπερασπιστούν πρακτικές, οι οποίες αναδεικνύουν φαινόμενα «βοναπαρτισμού», τα οποία δεν ταιριάζουν ούτε στην πολιτική ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης, ούτε αρμόζουν στους αιρετούς της Δημοτικής αρχής του Αγρινίου.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.