Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, 2020

Κριτική από συμβούλους για τα κονδύλια της Περιφέρειας

Η πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 συζητήθηκε το απόγευμα από το περιφερειακό συμβούλιο,στην αίθουσα της πρώην χαρτοποιίας «Ε.Γ. Λαδόπουλος» στην Ακτή Δυμαίων 50. Δεν έλειψε όμως και η κρτική για τον τρόπο ζύμωσης της συζήτησης που αφορά τα κονδύλια. Ακόμη κανένας δεν γνωρίζει ποιο θα είναι το κονδύλι που θα διατεθεί στην Δυτική Ελλάδα, ώστε να γνωρίζει που θα πρέπει να κατευθυνθούν οι προτάσεις που θα υποβληθούν. Επισημάνθηκε επίσης οτι δεν υπάρχει συγκεκριμένο στίγμα για το που θα κατευθύνει η Περιφέρεια τα χρήματα που θα της δοθούν , παρότι βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στην πολυσέλιδη εισήγηση – πρόταση παρουσιάζονται όλα τα θετικά στοιχεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος αλλά και εκείνα στα οποία υστερεί και στα οποία θα πρέπει να δοθεί έμφαση ώστε να βελτιωθεί η σημερινή τους κατάσταση.

Σημειώνεται με έμφαση ότι ενώ υπάρχει ένα μεγάλο επιστημονικό δυναμικό στην Περιφέρεια, εν τούτοις η πλειοψηφία αυτού οδηγείται στη μετανάστευση λόγω της μεγάλης ανεργίας που πλήττει τη Δυτική Ελλάδα και αυτό το φαινόμενο μπορεί να σταματήσει με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που θα μπορούσαν να εξασφαλισθούν εάν αξιοποιηθούν επιχειρηματικά τα αποτελέσματα των ερευνών που γίνονται στα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της περιοχής, και συνδεθεί ουσιαστικά ο επιχειρηματικός κόσμος με τα αριστεία της γνώσης και της καινοτομίας ώστε να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν καινοτόμοι μέθοδοι, προϊόντων και εφαρμογών αλλά και να ενισχυθεί, με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων παραγωγής, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
Ενας άλλος τομέας στον οποίο η Περιφέρεια πρόκειται να εστιάσει την προσοχή της την επόμενη προγραμματική περίοδο είναι η προσαρμογή και προστασία της Δυτικής Ελλάδος από την κλιματική αλλαγή, αφού αυτή μπορεί να επηρεάσει άμεσα παραγωγικούς τομείς.
Δράσεις που θέλει να προχωρήσει είναι:
* Τα έργα προστασίας των ακτών και τα αντιπλημμυρικά φράγματα αλλά και η μείωση της ευαισθησίας των οικοσυστημάτων προκειμένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητά τους σε ξηροθερμικό περιβάλλον και να επιτραπεί η προσαρμογή των οικοσυστημάτων στην αλλαγή του κλίματος.
• Η ανάπτυξη μέσων (συστημάτων ανίχνευσης, έγκαιρης προειδοποίησης και συναγερμού, χαρτογράφησης και αξιολόγησης των κινδύνων) και αύξηση των επενδύσεων σε συστήματα διαχείρισης καταστροφών, με έμφαση στις πυρκαγιές.
• Η βιώσιμη διαχείριση του ύδατος, στη γεωργική εκμετάλλευση, η στήριξη για την εφαρμογή προτύπων καλλιέργειας αποδοτικών ως προς τη χρήση ύδατος και η δημιουργία και διαχείριση των ζωνών προστασίας δασών από τη διάβρωση.
• Η βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους με τη στήριξη πρακτικών που αποτρέπουν την αποσάθρωση του εδάφους και την εξάντληση του αποθέματος άνθρακα του εδάφους, και με την καθιέρωση γεωργοδασοκομικών συστημάτων και τη δημιουργία νέων δασών.
• Η αξιοποίηση βιομάζας, υπολειμμάτων και υποπροϊόντων των γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, καθώς και της μεταποίησης με σκοπό την παραγωγή ενέργειας και εισροών στον πρωτογενή και στον δευτερογενή τομέα. Ηδη η μονάδα-μοντέλο που λειτουργεί στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα και μπορεί να αναπτυχθεί για γενική χρήση.
pelop.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.