Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου, 2020

Με μεγάλη ατζέντα συνεδριάζει την Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου

δημοτικό-συμβούλιο-αγρινίουΗ 13η για το 2015 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου , θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού έτους 2016. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 262/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γκούντας .

2. Καθορισμός τελών Ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων (πλην Δ.Ε. Αγρινίου) του Δήμου Αγρινίου έτους 2016. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 263/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γκούντας).

3. Καθορισμός τέλους Ακίνητης Περιουσίας (TAΠ) έτους 2016. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 264/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γκούντας).

4. Καθορισμός Δικαιώματος Βοσκής έτους 2016. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 265/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γκούντας).

5. Καθορισμός Δημοτικού Φόρου έτους 2016. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 266/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γκούντας).

6. Έγκριση του νέου κανονισμού καθαριότητας Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 48/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).

7. Παραλαβή και μεταβίβαση οχημάτων από τον Δήμο Αγρινίου στον ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ης Γ.Ε.Ν. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.
(Εισηγητής: Πρόεδρος ΦΟΔΣΑ κ. Στούπας).

8. Καθορισμός ειδικοτήτων του προσωπικού που θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών (ΤΕΧΝΙΤΕΣ) έτους 2015 μετά την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./84/20607/2015 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αρ. 33/206 ΠΥΣ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

9. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 6/2015 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

10. Κατανομή Γ΄ δόσης 2015 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

11. Αντικατάσταση μελών των Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου» και «Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

12. Έγκριση παράτασης παραχώρησης χρήσης κτίσματος, στο οποίο στεγάζεται το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Παιδείας – Έρευνας και Θρησκευμάτων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).

13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2015. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

14. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου Αγρινίου στην ετήσια Γενική Συνέλευση του «Δικτύου Πόλεων με Λίμνες». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

15. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ο Π.Κ.Μ.Τ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση Παλαιού Μύλου» Δήμου Αγρινίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση – ανακατασκευή περιμετρικών οδών Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου». (2η παράταση).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

17. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανέγερση νέας πτέρυγας 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

18. Έγκριση της ανάθεσης σε τρίτους των «Εργασιών Υδρομέτρησης και Αντικατάστασης Υδρομέτρων Δημοτικών Ενοτήτων Στράτου, Νεάπολης, Μακρυνείας, Αρακύνθου, Παναιτωλικού και Παρακαμπυλίων 2015-2016». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γρίβας).

19. Έγκριση διενέργειας διαφόρων προμηθειών για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

20. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

21. Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

22. Ανανέωση παραχώρησης χρήσης καταστημάτων και αιθουσών πρώην Ο.Ε.Κ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

23. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων.(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
• Για το συγκεκριμένο θέμα οι Πρόεδροι της Τ.Κ. Γαβαλούς κ. Τσούφης Ανδρέας και Τ.Κ. Νέας Αβόρανης κ. Λαΐνης Κωνσταντίνος συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρο 80 του Ν. 3852/2010).

24. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Σπολάιτας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Σπολάιτας κ. Μυρισιώτης Λάμπρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρο 80 του Ν. 3852/2010).

25. Εξαγορά ρυμοτομούμενου τμήματος (με φερόμενο ιδιοκτήτη τον Ηλία Σιορίκη) μεταξύ του Ο.Τ. 36 και του Ο.Τ. 35Α του ρυμοτομικού σχεδίου της Τ.Κ. Νεάπολης της Δ.Ε. Νεάπολης του Δήμου Αγρινίου για την διάνοιξη της οδού. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 49/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).
• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Νεάπολης κ. Πανίτσας Κωνσταντίνος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρο 80 του Ν. 3852/2010).

26. Καθορισμός τιμής μονάδος για εξαγορά ρυμοτομούμενου τμήματος (με φερόμενο ιδιοκτήτη τον Ηλία Σιορίκη) μεταξύ του Ο.Τ. 36 και του Ο.Τ. 35Α του ρυμοτομικού σχεδίου της Τ.Κ. Νεάπολης της Δ.Ε. Νεάπολης του Δήμου Αγρινίου για την διάνοιξη της οδού.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

27. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 50/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).
• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010), όπως επίσης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Καμαρούλας κ. Γεώργιος Μαλτέζος (άρθρο 80 του Ν. 3852/2010).

28. Χορήγηση άδειας διαμόρφωσης και τοποθέτησης ξύλινου βάθρου έμπροσθεν καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

29. Χορήγηση άδειας λαϊκών αγορών σε παραγωγό.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

30. Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2015. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 270/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γκούντας).

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.