Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου, 2021

Με μεγάλη ατζέντα το δημοτικό συμβούλιο Μεσολογγίου

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου θα λάβει χώρα την Τετάρτη 17 Απριλίου και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

1.         Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Αιτωλ/νίας στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου και σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου”  (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).

2.         Αναμορφώσεις προϋπ/σμού σχετικά με την ένταξη αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

3.         Έγκριση απ’ευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης ύστερα από άγονο διαγωνισμό (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

4.         Έγκριση απ’ευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ύστερα από άγονο διαγωνισμό (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

5.         Έγκριση απ’ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών ύστερα από άγονο διαγωνισμό (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

6.         Αλλαγή τρόπου διενέργειας ανάθεσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων οχημάτων του Δήμου (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
7.         Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2013 (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
8.         Αποδοχή και κατανομή ποσού παρακρατηθέντων (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
9.         Αποδοχή και κατανομή ποσού για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

10.     Έγκριση της υπ’αριθμ. 23/2013 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ι.Π. Μεσολογγίου σχετικά με τη δίμηνη έκδοση λογαριασμών ύδρευσης-αποχέτευσης και αλλαγή χρέωσης παγίου προσωρινής διακοπής (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

11.     Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου “Επισκευή-αποκατάσταση και προσθήκη κατ’επέκταση σε υπάρχον κτίριο σχολείου (παλαιό Δημ. σχολείο Συγγρού Δ.Δ. Κατοχής)” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

12.     Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου “Ανέγερση 4ου νηπιαγωγείου Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

13.     Έγκριση του 3ου ΑΠΕ και έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Αποχέτευση ομβρίων υδάτων Αιτωλικού (Νησί)” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

14.     Έγκριση είσπραξης γραμματίων συστάσεως παρακαταθήκης έκπτωτων ενοικιαστών δημοτικών ακινήτων σε Δ.Ε. Οινιαδών (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

15.     Έγκριση είσπραξης γραμματίων συστάσεως παρακαταθήκης αλιευτικού συνεταιρισμού “Η Αναγέννηση” (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

16.     Έγκριση της υπ’αριθμ. 25/2013 απόφασης του Δ.Σ. του νομικού προσώπου “Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου” σχετικά με καθορισμό ειδικοτήτων  για την πρόσληψη επτά ατόμων προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ  για την  υλοποίηση Ευρωπαϊκού προγράμματος (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

17.     Έγκριση έκτακτης οικον. ενίσχυσης της Κοινωφελούς επιχείρησης ‘‘Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

18.     Έγκριση για αγορά διατηρητέου κτιρίου “Μαλακάση” με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
19.     Έγκριση για αγορά κοινοχρ. χώρου πρασίνου, βορείως των ΟΤ 24 & 25, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
20.     Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης γνωμοδοτικής επιτροπής και επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για “Εορτές Εξόδου 2013”, κατόπιν κληρώσεως (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
21.     Ορισμός διαχειριστών σε λογαριασμούς του Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδος (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
22.     Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων Δημ. Ενότητας Αιτωλικού (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
23.     Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων Δημ. Ενότητας Οινιαδών (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
24.     Έγκριση παραλαβής παγίου εξοπλισμού των ΚΕΕ και ΚΕΠ 357 (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
25.     Έγκριση της υπ’αριθμ. 42/2013 απόφασης του Δ.Σ. του νομικού προσώπου “Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
26.     Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής  του έργου ” Επισκευή  στέγης διατηρητέου Δημοτικού Σχολείου Χρυσοβεργίου” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
27.     Έγκριση αποδοχής των όρων της πρόσκλησης με κωδικό 20/2013 για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015” του Πράσινου Ταμείου και ορισμός υπευθύνου (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
28.     Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης “Προμήθεια Οργάνων & Ελαστικών  Πλακιδίων Ασφαλείας για την Παιδική Χαρά του Θέρμου” στα πλαίσια της με Α.Π. 886/1.4.2013 (κωδικός 20/2013) πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα “Αστική αναζωογόνηση 2012-2015” και υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Ι. Πόλεως Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
29.     Έγκριση της υπ’αριθμ. 29/2013 απόφασης του Δ.Σ. του νομικού προσώπου “Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου” σχετικά με τον Ο.Ε.Υ. του Νομικού Προσώπου (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
30.     Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς στη Δημ. Κοινότητα Νεοχωρίου (εισηγητής κ.Μαστρανδρέου Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
31.     Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την τροποποίηση κανονισμού κοινοχρήστων χώρων (εισηγητής κ.Μαστρανδρέου Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
32.     Ορισμός υπολόγων για έργα χρηματοδοτούμενα από ΠΔΕ και ΕΣΠΑ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
33.     Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τη χορήγηση άδειας για χρήση τμημάτων οδών από τη Δ/νση Μεταφορών (εισηγητής κ.Μαστρανδρέου Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
34.     Αναθέσεις εργασιών, προμηθειών κλπ. των εκδηλώσεων ‘‘Εορτές Εξόδου 2013’’ (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
35.     Έγκριση μετακίνησης κ.Δημάρχου στο εξωτερικό (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
36.     Αποδοχή και κατανομή ποσού για σχολικούς τροχονόμους (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
37.     Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Κατασκευή διαδρόμων νεκροταφείου Αγίου Ιωάννη και συντήρηση νεκροταφείου  Νεοχωρίου” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
38.     Ορισμός επιτροπής παραλαβής μισθίων (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).

39.     Έγκριση (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

40.     Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τη τροποποίηση πράξης εφαρμογής κατόπιν αιτήματος αποζημίωσης ιδιοκτησίας κ. Κούστα Γρηγορίου (εισηγητής κ.Μαστρανδρέου Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).

41.     Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με απαγόρευση στάθμευσης έμπροσθεν οικίας Κακαγιώτη στην περιμετρική Αιτωλικού (εισηγητής κ.Μαστρανδρέου Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.