Κυριακή, 18 Απριλίου, 2021

Ξεκινάει η διαδικασία πεντάμηνης πρόσληψης 241 ατόμων στο Νομό

Ξεκινάει η διαδικασία πεντάμηνης πρόσληψης 241 ατόμων στο Νομό

Ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πεντάμηνη πρόσληψη, διακοσίων σαράντα ενός (241) ατόμων, στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας.
Άνεργοι διαφόρων ειδικοτήτων, θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013.
Ένα πρόγραμμα που το χαρακτηρίζει η διαφάνεια δεδομένου ότι οι προσλήψεις θα γίνουν με την εφαρμογή λογισμικού που διαθέτει ο ΑΣΕΠ σε όλους τους δικαιούχους φορείς, που μειώνει την αυξανόμενη ανεργία σε μια τόσο δύσκολη για τον τόπο περίοδο και παράλληλα προσφέρει κοινωνικό έργο σε παιδιά, εφήβους, ηλικιωμένους και γονείς.
Οι Δήμοι Αγρινίου και Θέρμου και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα απασχολήσουν το προσωπικό που θα προσληφθεί από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού «Ο ΠΛΑΤΩΝ» Ναυπάκτου για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα:
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
1. Δημιουργία 32 νέων θέσεων εργασίας που θα απασχοληθούν στην Δημιουργική αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
2. Δημιουργία 146 νέων θέσεων εργασίας που θα απασχοληθούν στην Παροχή κατ’ οίκον υπηρεσιών (εκμάθηση ξένων γλωσσών, φύλαξη παιδιών, υπηρεσίες οικιακού βοηθού κλπ)
3. Δημιουργία 6 νέων θέσεων εργασίας που θα απασχοληθούν στο κοινωνικό παντοπωλείο
4. Δημιουργία 16 νέων θέσεων εργασίας που θα απασχοληθούν στη Σχολή Γονέων και Εκπαιδευτών
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
1. Δημιουργία 15 νέων θέσεων εργασίας που θα απασχοληθούν στην Παροχή κατ’ οίκον υπηρεσιών (εκμάθηση ξένων γλωσσών, φύλαξη παιδιών, υπηρεσίες οικιακού βοηθού κλπ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Δημιουργία 26 νέων θέσεων εργασίας που θα απασχοληθούν στα Γραφεία για την αντιμετώπιση του φαινομένου της υπερβολικής χρήσης υπηρεσιών διαδικτύου για παιδιά και εφήβους που θα λειτουργήσουν στις πόλεις του Αγρινίου (9 θέσεις) , του Μεσολογγίου (9 θέσεις) και της Ναυπάκτου (8 θέσεις)
Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 και λήγει την Δευτέρα στις 2 Ιουλίου 2012 στις 14:00 μ.μ.
Λεπτομέρειες για τα έντυπα των αιτήσεων, τον τρόπο συμπλήρωσης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται θα βρίσκονται αναρτημένα στα site: www.kemop.gr, www.pde.gov.gr, www.epanad.gov.gr , www.cityofagrinio.gr, www.thermo.gov.gr και σε έντυπη μορφή : στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ Αγρινίου, Μεσολογγίου, Ναυπάκτου, στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στα δημοτικά καταστήματα των Δήμων Αγρινίου και Θέρμου, σε όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Δήμων Αγρινίου και Θέρμου και στα γραφεία του ΚΕΜΟΠ στην Ναύπακτο.
Διευκρινίσεις θα δίδονται τηλεφωνικά στο 26340 21080 (ΚΕΜΟΠ) και με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο info@kemop.gr.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές αυτοπροσώπως: α) στα γραφεία του ΚΕΜΟΠ στο Αγρίνιο επί της οδού Αιτωλικού 1, αρμόδια κα Παπαμήτσου Αλίκη, τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-24230 και ώρες 09.00 π.μ. – 14.00 μ.μ. και 17.00 μ.μ έως 20.00 μ.μ. , β) στα γραφεία του ΚΕΜΟΠ στη Ναύπακτο επί της οδού 7ο χλμ Ε.Ο. Αντιρρίου – Ναυπάκτου, αρμόδια κα Νικηταϊδη Ευαγγελία, τηλέφωνο επικοινωνίας 26340 21080 και ώρες 08.30 π.μ. έως 16.30 μ.μ. και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Δικαιούχου ΚΕΜΟΠ στη Ναύπακτο.
Οι επιτυχόντες θα απασχοληθούν στην συγκεκριμένη θέση, η οποία θα αναφέρεται στον πίνακα προσληπτέων που θα αναρτηθεί στο ΚΕΜΟΠ Ναυπάκτου το αργότερο μέχρι 2 Αυγούστου 2012.
Το χρονικό διάστημα απασχόλησης είναι το ανώτερο για πέντε (5) μήνες εντός του 2012.
Η αμοιβή των απασχολούμενων έχει ορισθεί, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσης στα 25€ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη των 625,00 € μηνιαίως, κατά παρέκκλιση των νομίμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΜΟΠ
Φώφη Τσακίρη

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.