Κυριακή, 7 Μαρτίου, 2021

Οδικό δίκτυο ορεινής Τριχωνίδας: ώρα για λύση

Οδικό δίκτυο ορεινής Τριχωνίδας: ώρα για λύση

ccbfbvcΓράφει ο Νίκος Κωστακόπουλος (Εκπαιδευτικός – Δημοτικός Σύμβουλος Θέρμου)

Το πρόβλημα, η βασική αιτία και η κατεύθυνση επίλυσής του
Το πρόβλημα γνωστό και πολυσυζητημένο. Μια ολόκληρη ορεινή περιοχή στην καρδιά του ηπειρωτικού κορμού της Ελλάδας, στην ενδοχώρα του Θέρμου, αποτελούμενη από 8 Τοπικές Κοινότητες ή 17 χωριά, με έκταση διπλάσια της Μυκόνου ή αντίστοιχη με αυτή της Μήλου, παραμένει αποκομμένη από τον έξω κόσμο, στερούμενη την πιο βασική υποδομή, αυτή της επικοινωνίας, αφού επικοινωνεί σχεδόν αποκλειστικά με υποτυπώδεις χωματόδρομους, με αποτέλεσμα να βιώνει την ακραία οικονομική και κοινωνική ανισότητα και να αποστερείται από οποιαδήποτε αναπτυξιακή προοπτική.
Η αναγκαιότητα επίλυσης του προβλήματος αυτονόητη και η σκοπιμότητα του έργου της ασφαλτόστρωσης των δρόμων της περιοχής αυτής, η οποία έχει αναλυθεί κατά κόρον, απόλυτα αιτιολογημένη. Παρά τις μεμονωμένες κατά καιρούς φιλότιμες προσπάθειες των αρμοδίων οργάνων διοίκησης, όμως, το πρόβλημα παραμένει σχεδόν άθικτο ή ελάχιστα μειούμενο, καθώς ουδέποτε υπήρξε συγκροτημένη πολιτική πρόταση αποτελεσματικής αντιμετώπισής του.
Η ύπαρξη του προβλήματος αυτού, που αντιμετωπίζει η εν λόγω περιοχή σε βαθμό μοναδικής έντασης σε σχέση με κάθε άλλη περιοχή μιας ολόκληρης Περιφέρειας που αυτή υπάγεται, αυτής της Δυτικής Ελλάδας, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της αστοχίας των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και αντανακλά τις ευθύνες όλων όσων άσκησαν διοίκηση τις τελευταίες δεκαετίες στους αρμόδιους για το ζήτημα αυτό φορείς, σε βαθμό βέβαια για τον καθένα αντιστρόφως ανάλογο σε σχέση με το ενδιαφέρον που αυτός επέδειξε για το ζήτημα αυτό.
Όσο λογικό, όμως, είναι να υπάρχουν αστοχίες σε οποιοδήποτε σύστημα, όπως εξάλλου και σε οποιοδήποτε ανθρώπινο δημιούργημα, οπουδήποτε στον κόσμο και σε οποιαδήποτε εποχή, άλλο τόσο λογικό είναι να υπάρχουν και παρεμβάσεις διόρθωσης αυτών, ώστε να δημιουργείται άμβλυνση των ανισοτήτων.
Γι’ αυτό, θα έπρεπε να έχουν ενεργοποιηθεί προ πολλού οι μηχανισμοί εξισορρόπησης, που οφείλει να διαθέτει κάθε σύγχρονη πολιτεία, και να έχει διορθωθεί και αυτή η αστοχία. Δυστυχώς, όμως, κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει και αποτελεί ακόμη ζητούμενο.
Το κυρίαρχο ερώτημα για την επίλυση του προβλήματος
Αν όχι τώρα, πότε;
Αυτό είναι το αυτονόητο λογικό ερώτημα που προκύπτει από την κοινή λογική στη διάχυτη απορία που κυριαρχεί στην περιοχή αυτή σχετικά με το πότε θα επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, καθώς βρισκόμαστε στην έναρξη της θητείας των νεοεκλεγμένων οργάνων της νέας αυτοδιοικητικής περιόδου 2014–2019, εντός ολίγου και μιας νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, καθώς και στα πρώτα στάδια εξέλιξης του νέου επταετούς κύκλου συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο για την περίοδο 2014–2020.
Καθώς το ζήτημα αυτό, λοιπόν, καθίσταται και πάλι επίκαιρο, και εκκινώντας από αυτό το ερώτημα – λόγω και της πολύχρονης ποικιλόμορφης ενασχόλησής μου με το ζήτημα αυτό από τις θεσμικές θέσεις που κατέχω όλα αυτά τα χρόνια στην αυτοδιοίκηση της περιοχής αυτής αλλά και λόγω των προσωπικών μου βιωμάτων, ως προερχόμενος και ο ίδιος από την περιοχή αυτή – θεωρώ χρέος μου να εκφράσω την άποψή μου, τόσο στα αρμόδια όργανα όσο και δημοσίως, σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό.
Η κινητικότητα σχετικά με την προώθηση της επίλυσης τoυ προβλήματος
Η αδημονία των κατοίκων της περιοχής αυτής όσο και όλων όσων έλκουν την καταγωγή τους από αυτή, την επισκέπτονται συχνά και ενδιαφέρονται πολλαπλά γι’ αυτήν, αλλά και πολλών άλλων που διαβλέπουν τις αναπτυξιακές της προοπτικές, εκφράστηκε πρόσφατα από τους εκπροσώπους 12 (δώδεκα) Συλλόγων, που έχουν σημείο αναφοράς τη συγκεκριμένη περιοχή και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αναβάθμισή της ακόμη και με την κατασκευή κοινωφελών έργων με ίδιους πόρους, οι οποίοι πήραν την πρωτοβουλία να συμβάλουν στην αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για την προώθηση της επίλυσης του κυρίαρχου αυτού προβλήματος, συνυπογράφοντας σχετικό υπόμνημα, το οποίο απευθύνθηκε στους αρμόδιους φορείς και δημοσιεύθηκε στον τύπο, όπου εκφράζεται η αγανάκτηση για την παραμέληση της περιοχής τους και η απαίτηση για άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος.
Ο Δήμος Θέρμου εκπόνησε τις αναγκαίες μελέτες για τα αντίστοιχα οδικά έργα και συνεχίζει την προσπάθεια για την εξασφάλιση των αδειοδοτήσεων για όσα από αυτά δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες, παρεμβαίνει στο μέτρο του δυνατού, αλλά και υποβοηθητικά στα μηχανήματα του τεχνικού εξοπλισμού της Περιφέρειας, για τη συντήρηση των δρόμων αυτών, ενώ με πρόσφατη ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου ανήγαγε το ζήτημα στις πρώτιστες προτεραιότητές του, απηύθυνε σχετικό αίτημα στους αρμοδίους φορείς για χρηματοδότηση των απαιτούμενων για τη λύση του προβλήματος σχετικών οδικών έργων και προέβη σε δημοσιοποίηση του ζητήματος.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνέχεια χρηματοδότησης για συντήρηση δύο τμημάτων του οδικού δικτύου στην περιοχή αυτή με το ποσό των 350.000,00 €, προέβη πρόσφατα σε έγκριση ποσού 1.100.000,00 € για συντήρηση δύο δρόμων στην ίδια περιοχή και υλοποιεί έργο 1.200.000,00 € από το Πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ», που είχε εγκριθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης προ τριετίας, ενώ συγχρόνως προβαίνει με τα μηχανήματα του τεχνικού της εξοπλισμού σε παρεμβάσεις στοιχειώδους συντήρησης, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία, χωρίς όμως να είναι σε θέση να διασφαλίσει ανεκτή βατότητα των υποτυπωδών χωματόδρομων λόγω ανεπάρκειας των απαιτούμενων μέσων και πόρων.
Οι βουλευτές της περιοχής παρεμβαίνουν κατά διαστήματα με επίκαιρες ερωτήσεις στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, για να εισπράξουν από τα Υπουργεία τις συνήθεις απαντήσεις περί αναρμοδιότητας και παραπομπής του θέματος στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.
Η ανεπάρκεια της υπάρχουσας δραστηριότητας
Οι ενέργειες που αναφέρονται στη δράση των Συλλόγων, του Δήμου Θέρμου, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των βουλευτών, είτε αυτές αναφέρονται στην αποδοχή της αναγκαιότητας επίλυσης του προβλήματος είτε σε ωρίμανση σχετικών έργων είτε σε χρηματοδοτήσεις συντήρησης των δρόμων είτε σε ερωτήσεις στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου είτε ο,τιδήποτε άλλο σχετικό, αποτελούν δομικά στοιχεία στην κατεύθυνση επίλυσης του προβλήματος και γι’ αυτό δεν μπορεί παρά να επικροτούνται ως θετικές πρωτοβουλίες.
Επιπλέον, η δημοσιοποίηση του ζητήματος συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με το πρόβλημα και στην καλλιέργεια κλίματος συναντίληψης στα προβλήματα των επιμέρους περιοχών. Έτσι, αποτελεί υποβοηθητικό στοιχείο για τους αρμόδιους φορείς, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως μέσο αιτιολόγησης προς την κοινωνία των όποιων θετικών αποφάσεών τους για το ζήτημα όσο και ως όπλο για διεκδίκηση επιπλέον χρηματοδοτήσεων που θα κριθούν απαραίτητες για την υλοποίηση των σχετικών απαιτούμενων έργων.
Η παραπάνω περιγραφόμενη δραστηριότητα καταδεικνύει ότι το ζήτημα βρίσκεται σε κινητικότητα κι αυτό είναι θετικό. Το πρόβλημα, όμως, παραμένει και, επειδή όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα, όλα αυτά δεν επαρκούν για την επίλυσή του και παραπέμπουν στην αναγκαιότητα έντασης των προσπαθειών για εξεύρεση λύσης.
Οι προϋποθέσεις επίλυσης του προβλήματος
Το πρωταρχικό ερώτημα που τίθεται στην κατεύθυνση της επιδίωξης για επίλυση του προβλήματος σχετίζεται με τις βασικές προϋποθέσεις γι’ αυτό, οι οποίες αναφέρονται στον προσδιορισμένο στόχο, στην ωριμότητα του σχετικού έργου και στη σκοπιμότητά του.
Αναφορικά με τον άμεσο στόχο, αυτός έχει προσδιοριστεί από τον Δήμο Θέρμου με πρόσφατη Απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, και αναφέρεται στην αναγκαιότητα ασφαλτόστρωσης 75 χιλιομέτρων δρόμων, οι οποίοι αφορούν τη σύνδεση σε πρώτη φάση όλων των χωριών της περιοχής αυτής με το κέντρο, χωρίς να συνυπολογιστούν οι απαιτούμενες συνδέσεις μεταξύ των Τοπικών Κοινοτήτων ούτε αυτές που αναφέρονται στις συνδέσεις με τις όμορες περιοχές.
Η ωριμότητα του αιτούμενου έργου, στοιχείο που συνιστά καθοριστικό παράγοντα για την υλοποίηση οποιουδήποτε έργου, έχει εξασφαλισθεί από τον Δήμο Θέρμου, πράγμα που έχει γίνει με μεγάλη προσπάθεια όλα τα προηγούμενα χρόνια, κι αυτό συνιστά βασικό παράγοντα που συνηγορεί στην αναγκαιότητα χρηματοδότησής του.
Η σκοπιμότητα του έργου βρίσκεται σε αντιστοίχιση με την αναπτυξιακή στόχευση της χώρας για αύξηση του τουριστικού προϊόντος από την επέκταση της τουριστικής περιόδου στους δώδεκα μήνες κατ’ έτος. Κι αυτό, γιατί οι αναπτυξιακές προοπτικές της εν λόγω περιοχής αναφορικά κυρίως με την ανάπτυξη του οικοτουρισμού και των συναφών εναλλακτικών δραστηριοτήτων, αλλά και για την ανάδειξή της ως προορισμού για εξοχική κατοικία, συνάδει απόλυτα με την παραπάνω στόχευση. Η προσδοκώμενη τουριστική ανάπτυξη της ορεινής Τριχωνίδας με επίκεντρο το Θέρμο, όμως, είναι αδύνατο να προκύψει με την απουσία της ορεινής ενδοχώρας του Θέρμου και χωρίς να επιτευχθεί ο συντονισμός του αναπτυξιακού βηματισμού της περιοχής του Δήμου Θέρμου με τον αντίστοιχο των όμορων περιοχών της Ευρυτανίας και της Ναυπακτίας, με τις οποίες αυτή συναποτελεί ενιαία γεωγραφική, οικονομική και αναπτυξιακή οντότητα. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν μπορεί να προκύψει χωρίς τον εκσυγχρονισμό των δρόμων σύνδεσης του Θέρμου με τα ορεινά χωριά του και στην προέκταση αυτών με τις εν λόγω όμορες περιοχές, έτσι ώστε να εξασφαλισθούν πολλαπλές επιλογές επικοινωνίας μ’ αυτές τις περιοχές.
Η πρόταση για το πλαίσιο δράσης
Από τα παραπάνω διαπιστώνεται πως υπάρχουν οι βασικές προϋποθέσεις και το ερώτημα που τίθεται στη συνέχεια είναι «τι μέλλει γενέσθαι» από εδώ και στο εξής και ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να δράσουν οι αρμόδιοι φορείς.
Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα της σχετικής δράσης είναι οι συναρμόδιοι φορείς – Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Δήμος Θέρμου και κεντρική διοίκηση – να δράσουν συντονισμένα και να συμβάλει ο κάθε φορέας με συγκεκριμένες ενέργειες στην προώθηση της επίλυσης του προβλήματος στο πλαίσιο του διακριτού ρόλου ενός εκάστου.
Ο Δήμος Θέρμου οφείλει να αναγάγει και εμπράκτως στις πρώτιστες προτεραιότητες των διεκδικήσεών του το ζήτημα της ασφαλτόστρωσης της οδοποιίας της ορεινής του περιοχής και να απαιτεί τη λύση του προβλήματος αυτού με τη δέουσα ζέση, πράγμα που ουδέποτε έχει κάνει ως τώρα τουλάχιστο στο βαθμό που θα έπρεπε, καθώς δεν είχε αξιολογήσει στην πραγματική της διάσταση το μέγεθος του μακροπρόθεσμου οφέλους που θα προκύψει για την περιοχή από μια τέτοια εξέλιξη.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως ο κατ’ εξοχήν αρμόδιος φορέας για το ζήτημα λόγω αρμοδιότητάς της για το επαρχιακό οδικό δίκτυο, στο οποίο ανήκουν και οι δρόμοι της περιοχής αυτής, οφείλει να παίξει τον κυρίαρχο ρόλο, ο οποίος δεν μπορεί φυσικά να εξαντληθεί στην επιδίωξη χρηματοδότησης του έργου από την κεντρική διοίκηση. Πρωταρχικά πρέπει να προβεί σε επεξεργασία συγκροτημένης πρότασης για την αντιμετώπιση του ζητήματος, το οποίο πρέπει να θεωρηθεί ως αυτούσιο μεγάλο πρόβλημα μιας ολόκληρης περιοχής και να αντιμετωπιστεί ως τέτοιο με τη συμπερίληψή του στις προτεραιότητας της Περιφέρειας και όχι να συνεχίζεται να θεωρείται ως ένα από τα πολλά προβλήματα οδοποιίας, καθώς ο βαθμός έντασής του δεν είναι συγκρίσιμος με κανένα αντίστοιχο πρόβλημα στο σύνολο της Περιφέρειας. Είναι αυτονόητο, βέβαια, πως θα πρέπει να προηγηθεί σχετική τοποθέτηση γι’ αυτό από το κατ’ εξοχήν συλλογικό όργανο δημοκρατικού προγραμματισμού της Περιφέρειας, το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Οι αρμόδιοι φορείς της Περιφέρειας οφείλουν να καταστρώσουν, σε συνεργασία με τον Δήμο Θέρμου, ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης του έργου, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και με πρόβλεψη άντλησης των αναγκαίων πόρων από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα εντός των χρονικών πλαισίων ισχύος αυτών και εντός της θητείας των τωρινών πολιτικών οργάνων διοίκησης και, επιπλέον, εφόσον διαπιστωθεί πως αυτοί είναι ανεπαρκείς, να ζητηθεί περαιτέρω ενίσχυση από την κεντρική διοίκηση για την κάλυψη του μέρους εκείνου του κόστους που δεν μπορεί να καλυφθεί.
Μεγάλο μέρος της ευθύνης διεκδίκησης της προώθησης επίλυσης του προβλήματος αυτού, όπως είναι φυσικό, ανήκει στην Αντιπεριφέρεια Αιτωλοακαρνανίας και στους Περιφερειακούς Συμβούλους που εκλέγονται στον Νομό, οι οποίοι πρέπει να τοποθετηθούν αντίστοιχα και να αναλάβουν σχετικές πρωτοβουλίες.
Αντίστοιχη τοποθέτηση για το ζήτημα πρέπει να υπάρξει από τα πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές όπως και από τους βουλευτές του Νομού, οι οποίοι, για να ανταποκριθούν σωστά στο ρόλο τους αναφορικά με την εκπροσώπηση της περιοχής τους στην κεντρική διοίκηση, δεν μπορεί να αρκούνται σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις κατά μόνας, που καταλήγουν σε τυπική διαδικασία αποτύπωσης της κατάστασης και δεν φέρνουν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, οφείλουν να δράσουν συντονισμένα, απαιτώντας με σθένος την ουσιαστική συμβολή της κεντρικής διοίκησης στη χρηματοδότηση του παραπάνω έργου στο βαθμό που της αναλογεί, ώστε να υπάρξει η στοιχειώδης αναπτυξιακή εξισορρόπηση και για την περιοχή αυτή, σε αντιστοίχιση με ό,τι έχει γίνει με όλες τις άλλες περιοχές της χώρας, όπου ασφαλτοστρώνονται ακόμη και δρόμοι πρόσβασης σε βοσκοτόπους, τη στιγμή που στην εν λόγω περιοχή παραμένουν χωμάτινοι επαρχιακοί δρόμοι.
Τέλος, οι εκπρόσωποι της εν λόγω περιοχής είτε στην αυτοδιοίκηση είτε στους Συλλόγους, όχι μόνο δεν δικαιούνται να σωπαίνουν αλλά είναι υποχρεωμένοι εκ του ρόλου τους να διεκδικούν με σθένος και ανυποχώρητα έως την τελική δικαίωση την αναγνώριση του δικαιώματος της περιοχής τους στην πρόσβαση. Ένα δικαίωμα που το στερείται η δική τους περιοχή και το απολαμβάνουν όλες οι άλλες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ίσως και ολόκληρης της χώρας.
Η πρόταση για τις χρηματοδοτικές δυνατότητες υλοποίησης του έργου
Γνωρίζουμε ότι σήμερα οι χρηματοδοτικές δυνατότητες είναι περιορισμένες καθώς και ότι δεν υπάρχουν Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα, όπως αυτό που είχε θεσπιστεί τελευταία για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μέσω του οποίου χρηματοδοτήθηκε με 12.000.000,00 € η ασφαλτόστρωση ενός δρόμου στην περιοχή της Ευρυτανίας που συγκλίνει στην εν λόγω ορεινή περιοχή του Θέρμου, και δεν είναι το μοναδικό έργο που υλοποιήθηκε στην όμορη περιοχή της Ευρυτανίας από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Υπάρχει, όμως η δυνατότητα, περιορισμένη βέβαια αλλά όχι ανύπαρκτη, για τη διεκδίκηση αναγκαίων πόρων από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, πράγμα που ενισχύεται στη λογική της αναγκαιότητας επαναδημοπράτησης του προϊόντος της έκπτωσης που προέκυψε από τη δημοπρασία του έργου οδοποιίας του προγράμματος «Πίνδος» που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή αυτή για την ολοκλήρωση του έργου που παρέμεινε ημιτελές, καθώς και για την αντικατάσταση της πίστωσης του 1.800.000,00 € από το ίδιο πρόγραμμα, που προοριζόταν για την οδοποιία της περιοχής αυτής και απωλέσθηκε λόγω της κατάργησης του προγράμματος, μιας και η Περιφέρεια είναι ο διάδοχος φορέας χρηματοδότησης των έργων που εντάσσονταν στο πρόγραμμα αυτό.
Επιπλέον, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ότι θα πρέπει να μείνει η περιοχή μας χωρίς δρόμους, επειδή η χρηματοδότηση της επαρχιακής οδοποιίας δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το νέο ΕΣΠΑ, όπως μας γνωστοποιήθηκε πρόσφατα από την Περιφέρεια. Αυτά τα προγράμματα δεν στοχεύουν, υποτίθεται, στην άρση των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων; Με ποια λογική κρίθηκε από την κεντρική διοίκηση μη επιλέξιμη δαπάνη η χρηματοδότηση της επαρχιακής οδοποιίας από το νέο ΕΣΠΑ, τη στιγμή που αυτό χρηματοδοτεί δράσεις ασύγκριτα ήσσονος σημασίας στο σύνολο της χώρας; Προφανώς, έχει κριθεί πως οι επαρχιακοί δρόμοι έχουν ολοκληρωθεί. Κι αν αυτό ισχύει για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τη στιγμή που υπάρχουν ακόμη χωμάτινοι επαρχιακοί δρόμοι στην περιοχή αναφοράς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δεν θα έπρεπε να υπάρξει εξαίρεση για τη συγκεκριμένη Περιφέρεια; Έχει αναδειχθεί, άραγε, η υστέρηση αυτή από την Περιφέρεια;
Ποσό περί τα 130.000.000,00 € θα διαχειρισθεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από το νέο ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση υποδομών στον τομέα των μεταφορών. Προτίθεται η Περιφέρεια να κατευθύνει μέρος των πόρων αυτών για χρηματοδότηση της οδοποιίας της ορεινής ενδοχώρας του Θέρμου, απαιτώντας ενδεχομένως και τροποποίηση των κριτηρίων σ’ αυτό το ζήτημα, εάν αυτό απαιτείται;
Αφού εξαντληθούν όλα τα περιθώρια χρηματοδότησης του αιτούμενου έργου από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, θα πρέπει να υπάρξει από την πλευρά της Περιφέρειας συντονισμένη διεκδίκηση των επιπλέον αναγκαίων πόρων, στο πλαίσιο της υποχρέωσης της πολιτείας να παρεμβαίνει στη λογική εξισορρόπησης των ανισοτήτων. Κι εδώ θα πρέπει να καταδειχθεί ο ρόλος των βουλευτών της περιοχής μας, ο οποίος θα πρέπει να είναι καθοριστικός για τη θετική έκβαση του αιτήματος υλοποίησης του έργου.
Τέλος, η διάθεση πρόσφατα από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πιστώσεων συνολικού ύψους 40.000.000,00 €, εκ των οποίων ποσό 22.000.000,00 € κατανεμήθηκε για την ανέγερση διοικητηρίου για τη στέγαση των υπηρεσιών της στην έδρα της και 18.000.000,00 € για τη συντήρηση της οδοποιίας στο σύνολο της Περιφέρειας, μέρος του οποίου (1.100.000,00 €) κατευθύνθηκε και στην εν λόγω περιοχή του Δήμου Θέρμου, όπως αναφέρεται παραπάνω, αφενός καταδεικνύει τον δυναμισμό της διοίκησης της Περιφέρειάς μας στη διεκδίκηση αναπτυξιακών πόρων και αφετέρου αποδεικνύει πως ουδέποτε εξέλιπαν οι δυνατότητες χρηματοδότησης των απαραίτητων έργων.
Το ζητούμενο για τη λύση του προβλήματος
Από τα παραπάνω αναφερόμενα προκύπτει ότι υπάρχουν, ακόμη και σ’ αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα, δυνατότητες εξασφάλισης των απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση του έργου της ασφαλτόστρωσης των δρόμων σύνδεσης των ορεινών χωριών του Δήμου Θέρμου, εφόσον υπάρξει η απαιτούμενη πολιτική βούληση και μετασχηματιστεί αυτή σε πολιτική πράξη.
Το ζήτημα αυτό μπορεί να παρομοιαστεί με πληγή που έχει κακοφορμίσει, καθώς έχει μείνει σχεδόν σε στασιμότητα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δρόμοι της περιοχής αυτής βρίσκονται στην ίδια κατάσταση από τον καιρό της διάνοιξής τους, πριν από 40, 50 ή ακόμα και 60 χρόνια. Το παράπονο των κατοίκων μάλιστα είναι ότι ουδέποτε πάσχισε κανένας φορέας σε βαθμό αντίστοιχο με το μέγεθος του προβλήματος και δεν τα κατάφερε.
Δεν είναι τιμητικό για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών λειτουργιών της χώρας το γεγονός ότι λόγω της χρόνιας αναμονής και της εξ’ αυτής απογοήτευσης που έχει δημιουργηθεί στους κατοίκους, υπάρχουν τοποθετήσεις που θεωρούν ως μοναδική διέξοδο την προσφυγή στα ελληνικά και στα ευρωπαϊκά όργανα για τη διεκδίκηση της δικαίωσης της περιοχής αναφορικά με το αίτημα αναγνώρισης από την πολιτεία του αυτονόητου δικαιώματος πρόσβασης, το οποίο αποτελεί ακόμη ζητούμενο γι’ αυτή.
Δεν υπάρχει, βέβαια, λόγος καταμερισμού ευθυνών, οι οποίες ανήκουν σε όλες τις διοικήσεις των φορέων που σχετίζονται με την αρμοδιότητα για την επίλυση του προβλήματος αυτού, αναλογικά με το χρόνο που διοίκησαν όλα αυτά τα χρόνια σε όλους τους φορείς είτε της αποκεντρωμένης διοίκησης με τις Νομαρχίες παλιότερα είτε της αυτοδιοίκησης πιο πρόσφατα, από τη θέσπιση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και του Καποδίστρια ως τη θέσπιση του Καλλικράτη και της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.
Σημασία έχει τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει τώρα για το ζήτημα και σ’ αυτό θα πρέπει να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον όλων των εμπλεκομένων.
Το ζητούμενο, στο οποίο πρέπει να τοποθετηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι με το ζήτημα φορείς και οι εκπρόσωποι φορέων, είναι να αναγνωριστεί πλέον το δικαίωμα της ορεινής περιοχής του Δήμου Θέρμου στην πρόσβαση, που το στερείται μόνη ανάμεσα σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ίσως και ολόκληρης της Ελλάδας.
Η περιοχή αδημονεί και απαιτεί από τους αρμοδίους να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να υλοποιηθεί αυτό το δίκαιο και συνάμα εφικτό αίτημά της, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί ως βασική ανάγκη και να χρηματοδοτηθεί, εάν δεν γίνεται διαφορετικά, ακόμη κι απ’ το υστέρημα του δημοσίου. Ξέρει, μάλιστα, να εκτιμά τη θετική στάση καθενός αρμοδίου και είναι έτοιμη να απονείμει τα εύσημα σε όσους δράσουν για την προώθηση της επίλυσης του προβλήματος αυτού.
Αυτή τη φορά πρέπει να εισακουστεί η έκκλησή της.
Αν όχι τώρα, πότε;
Τώρα είναι η κατάλληλη …. ώρα για λύση!

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.