Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου, 2021

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ Π.Κ. ΣΥΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ Π.Κ. ΣΥΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Στην Επιτροπή Διαβούλευσης και στο Δημοτικό Συμβούλιο τέθηκε προς συζήτηση και ψηφίσθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου έτους 2011.
Από μια προσεκτική ανάγνωση του Προγράμματος προκύπτουν τα παρακάτω ερωτηματικά:
1) Στα συνεχιζόμενα έργα 6.685.568,60 ευρώ σε πολλά τίθεται το ερώτημα «υπό έλεγχο»: Τι σημαίνει αυτό; Δεν εκτελέστηκαν; Είναι σε εξέλιξη; Δεν υπάρχουν παραστατικά στοιχεία; Τελικά όλα τα υπό έλεγχο τελούν υπ’ αμφισβήτηση; Αν είναι έτσι γιατί εντάσσονται;
2) Στα προγραμματιζόμενα νέα έργα (μελέτες 60.857.407 ευρώ) ποια και πόσα είναι οριστικά ενταγμένα; Υπάρχει χαρτί οριστικής σύνταξης για τα έργα σχολικής στέγης και σε ποια σχολεία; Σε ποια έργα LEADER (Αλιείας, Αγροτικά); Τα έργα περιβάλλοντος 32.048.807 ευρώ είναι ενταγμένα οριστικά; Σε ποια υπάρχουν οριστικές μελέτες για να ενταχθούν με ποια κριτήρια; Σε τελική ανάλυση είναι δυνατόν ένας (1) Δήμος να χρηματοδοτηθεί για τόσα έργα, από το σύνολο των Δήμων της χώρας; Αν δεν μας απατά η μνήμη, στην Ελλάδα ζούμε!
3) Γνωρίζει η τεχνική και οικονομική υπηρεσία του Δήμου ότι με βάση τις οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων έτους 2011 (ΦΕΚ 141/4-2-2011) ως προς τις επιχορηγήσεις και επενδύσεις, για να ενταχθεί ένα έργο στο πρόγραμμα είτε από ΕΣΠΑ είτε από τα τομεακά, πρέπει να υπογραφεί απόφαση οριστικής ένταξης; Εάν ναι, γιατί ο Δήμος τα εντάσσει; Ακόμη δε ότι η απλή υποβολή πρότασης ή πολύ περισσότερο εκτίμηση χρηματοδότησης δεν αιτιολογεί την εγγραφή του έργου;
Επομένως εάν υποτεθεί ότι από τα 60 εκατομμύρια ευρώ των προγραμματισμένων νέων έργων τα 54 εκατομμύρια ευρώ είναι χωρίς ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ, με απροσδιόριστο αποτέλεσμα, για ποιο τεχνικό πρόγραμμα μιλάμε; Για ψίχουλα; Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Δήμος Αγρινίου που αποτελεί συνένωση δέκα (10) πρώην Καποδιστριακών Δήμων, κατάρτισε προϋπολογισμό 75 εκατ. ευρώ. Ο Δήμος Μεσολογγίου με τεχνικό πρόγραμμα 68 εκατ. ευρώ, πόσο προϋπολογισμό κατ’ αναλογία πρέπει να συντάξει;
4) Προγραμματίζονται έργα από το πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ» (άρθρο 281 Ν. 3852/2010) την στιγμή κατά την οποία δεν υπάρχει καμιά εξέλιξη ή θεσμοθέτηση ή διάθεση πόρων από το ΥΠΕΣ. Ούτε βέβαια καμιά διαδικασία υποβολής προτάσεων για ένταξη έργων!
5) Γνωρίζει η Δημοτική Αρχή εάν θα υπάρξει και ποια θα είναι η ΣΑΤΑ φέτος; (πιστώσεις για έργα και μελέτες). Πέρυσι κόπηκαν 2 δόσεις, φέτος τι θα γίνει; Υπάρχει σχετική ΚΥΑ; Δεν υπάρχει, ούτε πρόκειται να υπάρξει κατά τα φαινόμενα. Επομένως το σχετικό κονδύλι είναι στον αέρα.
6) Τέλος τι απολογιστικά στοιχεία υπάρχουν για την εκτέλεση των τεχνικών προγραμμάτων των πρώην Δήμων; Υπάρχουν;
Με βάση τα παραπάνω το Ε.Κ. Μεσολογγίου θεωρεί ότι το 90% του Τεχνικού Προγράμματος 2011 του Δήμου στηρίζεται σε προβλέψεις εξασφάλισης πόρων, έξω και πέρα απ’ τις ίδιες πιστώσεις του Δήμου και δεν είναι δυνατόν να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Θα είναι και ανεκτέλεστο και ανεφάρμοστο. Για του λόγου το αληθές, θα επανέλθουμε όταν θα γίνει ο απολογισμός για το 2011.
Η Π.Κ. ΣΥΝ Μεσολογγίου

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.