Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου, 2021

Οι ειδικότητες στους 7 δήμους του Νομού για κοινωφελή εργασία μέσω ΟΑΕΔ

Οι ειδικότητες στους 7 δήμους του Νομού για κοινωφελή εργασία μέσω ΟΑΕΔ

755a97b6a9f207ef96beb27c60f66e74_LΟι αιτήσεις για τις 28.000 θέσεις με πεντάμηνα για ανέργους για την κοινωφελή εργασία μέσω του ΟΑΕΔ , θα ξεκινήσουν μέσα στο Νοέμβριο , αφού ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την πρόσληψη των 10000 ανέργων της πρώτης προκήρυξης .

Προ των πυλών βρίσκεται η πολυαναμενόμενη προκήρυξη του ΟΑΕΔ για την πλήρωση 28.000 θέσεων σε ποικίλους φορείς του Δημοσίου, μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας. Πρόκειται για το β’ πακέτο του προγράμματος, το οποίο θα δώσει ευκαιρία σε ανέργους διαφόρων κατηγοριών και ειδικοτήτων να συνάψουν πεντάμηνες συμβάσεις εργασίας.

Οι φορείς στους οποίους θα απασχοληθούν οι ωφελούμενοι περιλαμβάνουν δήμους, περιφέρειες, ΚΕΠ, ασφαλιστικά ταμεία (ΟΑΕΕ, ΕΟΠΠΥ, ΙΚΑ, ΗΔΙΚΑ, ΕΚΚΑ, ΕΙΚ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ ΜΜΕ, ΕΤΑΤ, ΝΑΤ, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ, ΤΑΠΙΤ, ΤΑΥΤΕΚΩ), το υπουργείο Εργασίας -Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το υπουργείο Δικαιοσύνης (Γενική Επιτροπεία της Επικράτειας των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Αρειος Πάγος, ειρηνοδικεία, πταισματοδικεία, πρωτοδικεία, εισαγγελίες, εφετεία, καταστήματα κράτησης, Συμβούλιο της Επικρατείας, Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων, Υπηρεσίες Επιτρόπων), λιμάνια, καθώς και Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Οσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης, οι θέσεις θα κατανεμηθούν σε 8.687 ανέργους κατηγορίας ΠΕ, 9.334 ΤΕ, 9.483 ΔΕ και 444 ΥΕ. Θα ζητηθεί πληθώρα ειδικοτήτων, μεταξύ αυτών Διοικητικού, Οικονομικού, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικών Λειτουργών, Πληροφορικής και δικτύων, Επαγγελμάτων Υγείας, Χημικών – Μηχανικών – Ηλεκτρολόγων, Αρχιτεκτόνων – Πολιτικών Μηχανικών, Διοικητικού Λογιστικού, Ψυχολόγοι, Εργοθεραπευτές, Γραφίστες, Βρεφονηπιοκόμοι, Γεωπόνοι, Γενικών Καθηκόντων κ.ά.

Ο μισθός των προσληφθέντων έχει καθοριστεί στα 490 ευρώ καθαρά για τους ανέργους άνω των 25 ετών, και στα 427 ευρώ καθαρά για όσους δεν ξεπερνούν τα 25 έτη.

Δικαιούχοι:

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ,οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

3. Εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

4. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

5. Ανεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Κριτήρια κατάταξης:

Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης και μοριοδότησης:

1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.

2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.

3) Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.

4) Ηλικία.

5) Αριθμός ανήλικων τέκνων. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ, ενώ για όσους δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο η διαδικασία μπορεί να γίνει μέσω ΚΕΠ.ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

5

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

5

ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

18

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

10

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

20

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

20

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

15

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

5

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

5

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

5

ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

20

ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

20

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

20

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

20

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

20

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

10

ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

10

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

20

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

1

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

2

ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

5

ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2

ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

3

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

3

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

3

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

3

ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

4

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

1

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1

ΚΕΠ

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2

ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

3

ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

3

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

3

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

4

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

6

 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ

ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

1

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

3

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

3

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

1

ΚΕΠ

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

2

ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

5

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

2

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

3

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

3

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

4

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

2

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

2

ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

6

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

7

ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

8

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3

ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

7

 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

7

ΚΕΠ /ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

4

ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

2

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

1

ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

1

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

2

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

3

ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

3

ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ

6

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

6

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

9

ΚΕΠ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

6

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1

ΚΕΠ/ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

2

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

5

 

www.dikaiologitika.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.