Πέμπτη, 5 Αυγούστου, 2021

Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ αποκαλύπτουν και προτείνουν

Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ αποκαλύπτουν και προτείνουν

-Οδηγοί Κέντρου Υγείας εργάζονται νύχτα για να εκτελούν συγχρόνως και χρέη θυρωρού ή security!

– διακομίζονται περιστατικά από το Γ.Ν.Α προς άλλες υγειονομικές μονάδες χωρίς να το γνωρίζει το ΕΚΑΒ

-Δεν γνωρίζει το ΕΚΑΒ πότε έχει δύναμη ασθενοφόρου το Νοσοκομείο και συνεπώς δεν μπορεί να προγραμματίσει και να διαχειριστεί συγκεκριμένα περιστατικά

Αποκαλυπτική και ουσιαστική είναι η παρέμβαση του Σωματείου Εργαζομένων Ε.Κ.Α.Β Αιτωλοακαρνανίας. Το Σωματείο κοινοποίησε την επιστολή που έστειλε στον διοικητή του Νοσοκομείου Αγρινίου κ. Κραμποκούκη με την οποία περιγράφει όλα τα προβλήματα, τις ελλείψεις και τις δυσλειτουργίες στο συντονισμό των ασθενοφόρων. Καταθέτει παράλληλα τις προτάσεις του για να αλλάξει η εικόνα.

Αναλυτικά η επιστολή (προς τον διοικητή του Νοσοκομείου Αγρινίου) του Σωματείου των Εργαζομένων του  ΕΚΑΒ:

Αξιότιμε κ. Διοικητά,

Στόχος μας, με την παρούσα επιστολή είναι να σας ενημερώσουμε εγγράφως, για το σκοπό που επιτελεί το Ε.Κ.Α.Β. , την αναγκαία από την κοινωνία αλλά και από την επιβαλλόμενη νομοθεσία συνεργασία μας, Νοσοκομείου και ΕΚΑΒ ή και αντίστροφα. Επίσης, να σας γνωστοποιήσουμε παθογένειες που απορρέουν από την μη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, προκειμένου να συμβάλετε και εσύ ως βασικός παράγοντας στην αποτροπή τους, που έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία και στους ασθενείς. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στην εύρυθμη συνεργασία των δυο υπηρεσιών και συνεπώς στην βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην κοινωνία και στους πολίτες αυτού του τόπου. Για να είμαστε σαφείς και αξιόπιστοι μαζί σας, σας αναφέρουμε διατάξεις της νομοθεσίας που ορίζουν τα παραπάνω θέματα.

Σκοπός του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με το αρ. 39 του Ν. 2071/92 είναι η παροχή υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και ειδικότερα:

α) Η εφαρμογή σωστικών μέτρων για την υγεία και τη ζωή σε άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο και η μεταφορά τους με ειδική φροντίδα στον κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό.

 Β)Η μεταφορά περιστατικών που δεν χαρακτηρίζονται επείγοντα, αλλά δεν μπορούν να μεταφερθούν με άλλο μέσο.

 γ) Η εκπαίδευση σε θέματα παροχής Α΄ Βοηθειών και επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής στον πληθυσμό, στα πληρώματα των ασθενοφόρων και σε διάφορες άλλες κοινωνικές ομάδες.

δ) Η άμεση συμμετοχή και ο συντονισμός για την παροχή ιατρικής βοήθειας σε περιπτώσεις μαζικών ατυχημάτων ή καταστροφών. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση φεκ. 740/2005, τα Νοσοκομεία που διαθέτουν ασθενοφόρα και οδηγούς, δύναται να αναλαμβάνουν τις μεταφορές χρονιών περιστατικών ( εξιτήρια, επανεξετάσεις, ειδικές εξετάσεις).
Συμφώνα με το Αρ. 9 παρ. 4 του Π.Δ. 376/88 οργανισμό του Ε.Κ.Α.Β., όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.348/96 : << Το κάθε παράρτημα του ΕΚΑΒ συνεργάζεται με τις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας των νομών της περιφέρειας του ( Νοσοκομεία, Κέντρα υγείας, Ιατρεία κ.τ.λ.) και είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΟ να συντονίζει τη δράση και την κίνηση όλων των ασθενοφόρων αυτοκινήτων, των ειδικών κινητών μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας και των άλλων μέσων μεταφοράς και διακίνησης αρρώστων και εκτάκτων περιστατικών γενικά. >>

Σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο του Υπουργού Υγείας κ. Λοβέρδου Ν.3984/27-06-2011 αρ. 66 παρ. 15, << τα Νοσηλευτικά ιδρύματα και Κέντρα Υγείας της χώρας ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να διαθέτουν υπό τη συντονιστική αρμοδιότητα του ΕΚΑΒ και των παραρτημάτων του, τα ασθενοφόρα αυτοκίνητά τους, καταλλήλως στελεχωμένα και εξοπλισμένα, σύμφωνα με μηνιαίο πρόγραμμα, το οποίο ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΓΚΑΙΡΩΣ στο ΕΚΑΒ. Για το λόγο αυτόν όλοι οι οδηγοί, πληρώματα ασθενοφόρων και λοιπό προσωπικό των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, που στελεχώνουν τα ασθενοφόρα τους, θα εκπαιδεύονται από το ΕΚΑΒ. >>

Με βάση την παραπάνω νομοθεσία προκύπτει ότι το ΕΚΑΒ είναι αποκλειστικά ο Δημόσιος Φορέας που εντέλλεται, για να συντονίζει και να διαχειρίζεται τα ασθενοφόρα οχήματα κάθε υγειονομικής μονάδας. Για την πιστή εφαρμογή όλων των παραπάνω έχουν σταλεί από το Υπουργείο Υγείας, από την Υ.ΠΕ αλλά και από το ΕΚΑΒ κατευθυντήριες οδηγίες.

Επίσης, οι προηγούμενες Διοικήσεις του Γεν. Νοσοκομείου Αγρινίου του κ. Γρηγορόπουλου και του κ. Μπίνα εξέδωσαν αποφάσεις προς όλους τους εμπλεκόμενους( κλινικές, Ιατροί και οδηγοί) στη διαδικασία που απαιτείται για την διακομιδή των ασθενών, προκειμένου να τηρείται η συγκεκριμένη νομοθεσία. Ωστόσο υπάρχουν συγκεκριμένες καταστάσεις που δεν τηρούνται επακριβώς οι παραπάνω διατάξεις.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν περιπτώσεις ευτυχώς ελάχιστες, που διακομίζονται περιστατικά από το Γ.Ν.Α προς άλλες υγειονομικές μονάδες χωρίς να το γνωρίζει το ΕΚΑΒ. Βάσει του Νόμου το ΕΚΑΒ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ κάθε περιστατικό.

Επίσης, εδώ και ένα χρόνο περίπου, εσκεμμένα δεν υποβάλλεται από το Νοσοκομείο το μηνιαίο πρόγραμμα των οδηγών, παρά τις εκκλήσεις του υπευθύνου του τομέα ΕΚΑΒ Αγρινίου, όπως υποβάλλονταν παλιότερα και όπως υποβάλλεται από όλα τα Κέντρα Υγείας που υπάγονται στο Νοσοκομείο.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην γνωρίζει το ΕΚΑΒ πότε έχει δύναμη ασθενοφόρου το Νοσοκομείο και συνεπώς να μην μπορεί να προγραμματίσει και να διαχειριστεί συγκεκριμένα περιστατικά. Εδώ θα πρέπει, εάν θέλετε, να επισημάνετε με έγγραφό σας, προς όλους τους εμπλεκομένους στη διαδικασία διακομιδής ασθενών, την προβλεπόμενη κατά το νόμο διαδικασία. Στην Περιφέρεια μας όπως και σε άλλες Περιφέρειες της χώρας, αρκετές φορές λόγω ελλείψεως δύναμης ασθενοφόρων του Νοσοκομείου, το ΕΚΑΒ εκτελεί Επικουρικά και διακομιδές χρόνιων περιστατικών, όπως και αντίστροφα εν ελλείψει δύναμης του ΕΚΑΒ οι οδηγοί του Νοσοκομείου εκτελούν Επικουρικά και Επείγουσες διακομιδές ασθενών. Αυτό έχει σας αποτέλεσμα αφενός την λογική αντίδραση, εν μέρη, των οδηγών του Νοσοκομείου στο να εκτελέσουν επείγοντα περιστατικά διότι δεν φέρουν την κατάλληλη εκπαίδευση και αφετέρου δυσχεραίνει την εξυπηρέτηση των πολιτών που χρήζουν άμεσης μεταφοράς με ασθενοφόρο.

Επειδή λόγω του επαγγέλματος ΔΕΝ μπορεί διασφαλιστεί η αποκλειστικότητα των περιστατικών, χρόνια ή επείγοντα αλλά και στην περίπτωση που θα είχε διασφαλιστεί ΔΕΝ θα μπορούσε να διασφαλιστεί η μη μετεξέλιξη του κάθε περιστατικού από χρόνιο σε Επείγον, άρα για κάθε περίπτωση, θα πρέπει το προσωπικό του Νοσοκομείου και κάθε Υγειονομικής Μονάδας που στελεχώνουν τα ασθενοφόρα, να εκπαιδευτούν από το ΕΚΑΒ σύμφωνα με το αρ. 66 παρ. 15 του Ν. 3984/2011. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών πολιτών και παράλληλα κινδυνεύουν και οι ίδιοι διότι είναι εκτεθειμένοι έναντι του νόμου.

Αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι νέοι οδηγοί του Νοσοκομείου προέρχονται από τις μετατάξεις των Αστικών Συγκοινωνιών και δεν φέρουν στοιχειώδεις γνώσεις και εμπειρία στην προνοσοκομειακή φροντίδα, τότε η εκπαίδευσή τους είναι επιτακτική ανάγκη. Ουδέποτε στο παρελθόν οι Διοικήσεις του Νοσοκομείου ανέλαβαν πρωτοβουλία στο να εκπαιδευτούν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι.

Σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε με τον Διευθυντή του ΕΚΑΒ 3ης Περιφέρειας, Συντονιστή και ιατρό αναισθησιολόγο του ΕΚΑΒ Πάτρας, κ. Μπαράκο Γρηγόριο, προκειμένου να διοργανώσετε από κοινού ένα ολιγοήμερο ταχύρυθμο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην προνοσοκομειακή φροντίδα.

Με την πρότασή μας σας προκαλούμε να πάρετε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, πράγμα που δεν έκανα οι προκάτοχοί σας. Έτσι οι οδηγοί των ασθενοφόρων θα λάβουν την κατάλληλη εκπαίδευση και θα πιστοποιηθούν προς όφελος όλων, της Διοίκησης, των εργαζομένων αλλά και πολύ σημαντικό όφελος των πολιτών.

Μια άλλη δυσλειτουργία είναι ότι το Κ.Υ. Θέρμου έχει βάρδια οδηγούς κατά περίεργο τρόπο μόνο νύχτα. Μετά από διερεύνηση μάθαμε, από τους οδηγούς και ιατρούς του Κ.Υ., ότι επειδή δεν υπάρχει θυρωρός, οι οδηγοί εργάζονται νύχτα για να εκτελούν συγχρόνως και χρέη θυρωρού ή security, ΠΡΑΓΜΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στις υπόλοιπες βάρδιες που δεν καλύπτονται από το Κ.Υ., ο πολίτης της περιοχής που έχει άμεση ανάγκη το ασθενοφόρο να μην το έχει και να καλείται το ΕΚΑΒ Αγρινίου για να επιληφθεί του περιστατικού, έτσι αποδυναμώνεται ο μεγαλύτερος τομέας της περιοχής μη μπορώντας να καλύψει τις ανάγκες του. Θα πρέπει να επισημανθεί στον Διευθυντή του Κ.Υ ότι οι βάρδιες του προγράμματος των οδηγών θα πρέπει να βγαίνουν με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι με βάση τις ανάγκες κάθε υπαλλήλου του Κ.Υ. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που διατηρούμε στο ΕΚΑΒ, οι περισσότερες ανάγκες της κοινωνίας για ασθενοφόρο παρατηρούνται κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες , δηλαδή όταν το Κ.Υ. Θέρμου δεν έχει οδηγό ασθενοφόρου. Για όλα τα παραπάνω σας επισυνάπτουμε σχετικές Διατάξεις και Νόμους.

Είμαστε σίγουροι γνωρίζοντας την ιδιότητά σας ως τεχνοκράτη ότι θα συμβάλετε στην καλή συνεργασία μας, βελτιστοποιώντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς την κοινωνία και τους πολίτες. Για οτιδήποτε, θα είμαστε στη διάθεσή σας. Παρακαλούμε για τις δικέ σας ενέργειες. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και σας ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο σας ως νέο Διοικητή του Νοσοκομείου, καλά Χριστούγεννα, με υγεία το νέο έτος!

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ Ε. ΓΡΙΝΟΣ Α.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1)ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ του ΥΥΚΑ κ. ΠΟΛΥΖΟ

2) ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ κ. ΡΟΤΖΙΩΚΟ

3)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 3ΗΣ ΠΕΡ. κ. ΜΠΑΡΑΚΟ

 4)ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ κ. ΜΠΟΥΖΑ

 5)ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΓΡ. ΝΟΣΟΚ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

6)ΜΜΕ

Θέματα που ενδιαφέρουν

1 Σχόλιο

  1. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

    Θα ήθελα να μου πείτε αν είναι σωστό και νόμιμο να παρατάνε οι οδηγοί ασθενοφόρων τους αγροτικούς ιατρούς ή τους ειδικευόμενους που συνοδεύουν τα επείγοντα περιστατικά σε τριτοβάθμια Νοσοκομεία κάτω από γέφυρα να μην βρέχονται μέσα στα μεσάνυχτα στην Εγνατία για να έρθει ταξί να τους πάρει και να τους πάει στην βάση τους 30 με 40 χιλιόμετρα μακριά, δηλαδή στο Νοσοκομείο που εφημερεύουν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.