Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου, 2021

Οι θέσεις του Συνδυασμού “Αξιοπιστία και Προοπτική για το δήμο Θέρμου”

Οι θέσεις του Συνδυασμού “Αξιοπιστία και Προοπτική για το δήμο Θέρμου”

Ανακοίνωση του Συνδυασμού «Αξιοπιστία και Προοπτική για το δήμο Θέρμου», μείζονος αντιπολίτευσης.logo ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Δημοτικό Συμβούλιο της 24-ης Νοεμβρίου 2014

Θέσεις του Συνδυασμού μας επί των θεμάτων που συζητήθηκαν

Τα θέματα που απασχόλησαν το Δημοτικό συμβούλιο στις 24 Νοεμβρίου 2014 ήταν:
1. Προϋπολογισμός 2015
2. Ανάπλαση – αναβάθμιση του κέντρου της πόλης του Θέρμου
3. Υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΝΤΖΗΣ» αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013
4. Πρωτογενής τομέας και ανάπτυξη
5. Τρέχοντα θέματα διεκπεραίωσης του έργου του Δήμου
Στα παραπάνω θέματα οι θέσεις του συνδυασμού μας ήταν:
1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
Ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου κ Κω/νος Μαραγιάννης, παρουσίασε επιγραμματικά το προϋπολογισμό. Οι κύριες προτάσεις που εμείς καταθέσαμε και ζητήσαμε να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό 2015 ήταν:
1.1. Αναθεώρηση του σχεδίου πόλης της τοπικής κοινότητας Θέρμου.
1.2. Επέκταση του δικτύου φωτισμού στο δημοτικό δρόμο που ενώνει τον εθνικό δρόμο Αγρινίου-Θέρμου με το Μοναστήρι της Μυρτιάς.
1.3. Τοποθέτηση φανοστατών στον αύλειο χώρο των Δημοτικών ιαματικών λουτρών της Μυρτιάς (σε προηγούμενο Δημοτικό συμβούλιο ο κ. Δήμαρχος είχε αποδεχθεί την ανάγκη αυτή).
1.4. Ψηφιοποίηση του βιβλιογραφικού χρονολογίου για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό.
1.5. Αγορά καθισμάτων για όλες τις υπαίθριες εκδηλώσεις του Δήμου. Εκτιμούμε πως το εφ’ άπαξ κόστος αγοράς καθισμάτων, θα αποσβεστεί άμεσα. Σημειώνουμε ότι στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του 2014, ο Δήμος πλήρωσε σε ιδιώτη για ενοίκιο καρεκλών το ποσό των 7.500 ευρώ.
1.6. Υλοποίηση του σχεδίου πόλης Θέρμου στην περιοχή του κυλινδρόμυλου Μαραγιάννη (κατασκευή τμήματος δρόμου που σήμερα δεν υφίσταται).

Εκ των ανωτέρω προτάσεών μας, έγιναν δεκτές οι ακόλουθες:
• η επέκταση του δικτύου φωτισμού, στο δημοτικό δρόμο που ενώνει τον εθνικό δρόμο Αγρινίου-Θέρμου με το Μοναστήρι της Μυρτιάς
• η υλοποίηση του σχεδίου πόλης Θέρμου στην περιοχή του κυλινδρόμυλου Μαραγιάννη.
Ο συνδυασμός μας, μετά την αποδοχή των προτάσεών μας, ψήφισε όλες τις δαπάνες του προϋπολογισμού, πλην των δαπανών:
1. για την αντιμισθία του άμισθου αντιδημάρχου. Ο Νόμος προβλέπει ότι ο αντιδήμαρχος είναι άμισθος, αλλά λόγω της δημοσιο-υπαλληλικής ιδιότητας του τωρινού αντιδημάρχου, υποχρεώνεται ο Δήμος να καταβάλλει μηνιαίο μισθό, τον οποίο επιβαρύνονται οι δημότες.
2. για το έργο: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΗΣ ΑΜΠΕΛΙΑ» της τοπικής Κοινότητας Κοκκινόβρυσης προϋπολογισμού 112.000 Ευρώ. Ο λόγος είναι ότι το έργο αυτό είχε δημοπρατηθεί από τον προηγούμενο Δήμαρχο, διαλύθηκε η εργολαβία χωρίς να υπάρξει βάσιμη αιτιολογία για την διάλυσή της. Η εκτίμηση είναι ότι ο Δήμος θα επιβαρυνθεί με επιπλέον ποσά, λόγω της επανάληψης της δημοπρασίας.

2. ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Ψηφίσαμε ότι ακριβώς συμφωνήθηκε στην Πάτρα, κατά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του Δήμου με την ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, όταν με επικεφαλής τον Δήμαρχο, τον αρχηγό του συνδυασμού μας κ. Θεόδωρο Κασόλα και αρκετούς Δημοτικούς συμβούλους, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη για ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων και εξεύρεση λύσης στο αδιέξοδο που δημιουργήθηκε, μετά τη λαϊκή κατακραυγή. Αναλυτικά αυτά που συμφωνήθηκαν και ψηφίσαμε ήταν:
1. Απαλοιφή του γάμα των περγκολών (στο βορειοδυτικό τμήμα της πλατείας), με την ανάλογη προσαρμογή της αρχιτεκτονικής μελέτης,
2. Προσαρμογή της υδραυλικής μελέτης για τη διευθέτηση των όμβριων υδάτων.
3. Πλακόστρωση στο Π της πλατείας όπως προβλεπόταν στην αρχική μελέτη.
Τονίστηκε και πάλι, από τον αρχηγό του συνδυασμού μας κ. Θεόδωρο Κασόλα, ότι για να απαλειφθούν οι κολώνες από το γάμα της πλατείας, θα πρέπει να παρέμβει ο Δήμαρχος προσωπικά και να ασκήσει πιέσεις, ώστε έγκαιρα να κατατεθεί από το Αρχιτεκτονικό Γραφείο η μελέτη προσαρμογής. Αν τούτο δεν γίνει έγκαιρα, το έργο θα συνεχιστεί ΩΣ ΕΧΕΙ, δηλαδή όπως αρχικά σχεδιάστηκε, με όλες τις κολώνες. Όπως τονίστηκε ιδιαιτέρως, απ’ την ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή στην αντιπροσωπεία του Δήμους μας στις 15/9/2014, τα χρονικά περιθώρια των ημερομηνιών για δράση, όχι μόνο έχουν στενέψει, αλλά είναι πλέον ασφυκτικά. Δυστυχώς, στο πρόσφατο Δημοτικό συμβούλιο διαπιστώθηκε πως μέχρι σήμερα, η μεν μελέτη για τα όμβρια νερά βρίσκεται σε εξέλιξη, η δε αρχιτεκτονική μελέτη προσαρμογής για το γάμα της πλατείας, δεν έχει καν ξεκινήσει.
3. Υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013, «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΝΤΖΗΣ»
Οι προτάσεις που κατέθεσε η συμπολίτευση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ψηφίστηκαν όλες από τον συνδυασμό μας.
Στη συζήτηση επί των προτάσεων αυτών, ο Συνδυασμός μας έκανε αναφορά και στο έργο «Παρεμβάσεις βελτίωση αρδευτικών δικτύων Δήμου Θέρμου» στο οποίο υπάγονται και οι οικισμοί: Αμπέλια – Άγιοι Θεόδωροι – Κούρβουλα και Αμβρακιά. Το έργο αυτό βρίσκεται σε φάση ωρίμανσης και είναι συνολικού προϋπολογισμού 615.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α). Εξ αυτού του ποσού, κονδύλιο της τάξης των 550.000 ευρώ αφορά την κατασκευή αρδευτικών έργων στους προαναφερόμενους οικισμούς. Η αναφορά μας στο συγκεκριμένο έργο έγινε για δύο λόγους:
α. Διότι υπήρχαν Δημοτικοί σύμβουλοι που αγνοούσαν το θέμα
β. Διότι τούτη ειδικά την περίοδο, μεσούσης της οικονομικής κρίσης, ελέγχεται ως υπερβολική και τείνει να χαρακτηριστεί ως σπατάλη, η διάθεση τέτοιου ύψους κονδυλίων για μιά τέτοια επένδυση σε μιά ορεινή περιοχή η οποία:
• δεν διαθέτει νέους αγρότες. Νέους δηλαδή με αντικείμενο την ενασχόληση με τη γεωργία
• δεν έχει μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Εξ όλων των μελών του Δημοτικού συμβουλίου και για το συγκεκριμένο θέμα, απάντηση έδωσε ο ορισθείς διαχειριστής των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ κ. Νίκος Κωστακόπουλος, ο οποίος επί σειρά ετών αλλά και σήμερα, έχει την ευθύνη της διαχείρισης των κονδυλίων των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Ο ίδιος, σύμφωνα με την υπ. αριθμ 213-2014 απόφαση του Δημάρχου με αριθ. πρωτ. 4368/31-10-2014, έχει ορισθεί εντεταλμένος σύμβουλος που εισηγείται και παρακολουθεί μελέτες και έργα Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς επίσης εισηγείται και την εκπόνηση μελετών για έργα και Ευρωπαϊκά προγράμματα.
4. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Στα πλαίσια αυτά ο συνδυασμός μας κατέθεσε πρόταση για την ύπαρξη ολοκληρωμένης μελέτης στον αγροκτηνοτροφικό – διατροφικό τομέα, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στο Δήμο μας. Προτάθηκε η μελέτη αυτή να γίνει από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, ώστε να είναι αναμφισβήτητη η εγκυρότητα των δράσεων του Δήμου στην ανάπτυξη της περιοχής μας. Η πρότασή μας αυτή δεν αξιολογήθηκε από την συμπολίτευση. Περισσότερες πληροφορίες για την πρότασή μας αυτή θα βρείτε στο blog του συνδυασμού μας www.theodoroskasolas.blogspot.com .
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΟΥ»

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.