Δευτέρα, 1 Μαρτίου, 2021

Ονόματα σε συνοικίες και οδούς του δήμου Μεσολογγίου

Ονόματα σε συνοικίες και οδούς του δήμου Μεσολογγίου

aerofΗ δημοτική αρχή Iεράς Πόλεως Μεσολογγίου κατόπιν πολλών συσκέψεων που πραγματοποίησε με γνώστες της τοπικής  ιστορίας αποφάσισε την ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών.

Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού  συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου τοπικού συμβουλίου ή  παρέδρου και σύμφωνη γνώμη επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν:

α. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ή της Διεύθυνσης Τοπικής  Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης του νομού, ως πρόεδρος.

β. Δύο εκπρόσωποι της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, που ορίζονται με τους  αναπληρωτές τους από τη Διοικούσα Επιτροπή της και

γ. Δύο καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 02, οι οποίοι ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

H Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Με την ίδια  απόφαση ορίζεται ο γραμματέας και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της  Περιφέρειας του κλάδου ΠΕ Διοικητικού. Η μετονομασία επιτρέπεται, για εξαιρετικούς λόγους και γίνεται με την ίδια διαδικασία.

Επίσης σύμφωνα το άρθρο 213 του ν. 3463/06, οι κύριοι ή κάτοχοι ακινήτων υποχρεούνται να ανέχονται την τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων, για την κυκλοφορία και την ονοματοθεσία οδών και πλατειών, καθώς και τη στήριξη φωτιστικών σωμάτων. Έπειτα από την εφαρμογή του Καλλικράτη, το αντίστοιχο με τα τοπικά συμβούλια όργανο που είναι αρμόδιο για την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, της ονομασίας οδών, είναι το συμβούλιο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας.

Με την απόφαση 349/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, εγκρίθηκε η απόφαση 5/2012 του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεσολογγίου, για την περιοχή Κλείσοβας (Ανατολικά Αλίπεδα) και Συνοικία Αρχαίας Αιτωλίας (περιοχή νέου σχεδίου πόλεως) Με την αποφαση αυτη λύνεται ενα πρόβλημα των κατοίκων των περιοχών που χρόνιζε. Αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να ολοκληρωθεί η προμήθεια και  τοποθέτηση της σήμανσης των περιοχών που ονοματοδοτήθηκαν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΔΩ

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.