Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, 2020

Ορισμός Διευθυντών στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Την απόφαση ορισμού και τοποθετήσεων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και των Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

Σύμφωνα με την απόφαση ορίζονται Γενικοί Διευθυντές και Προϊστάμενοι Διευθύνσεων οι εξής:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

1. Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών
τον Στεφόπουλο Παναγιώτη του Περικλή, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών – Γεωπόνων, με βαθμό Α΄

2. Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας την Πλώτα Γεωργία του Αναστασίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – Διοικητικού με βαθμό Α΄

3. Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής τον Ποταμιά Χρήστο του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών – Γεωπόνων, με βαθμό Α΄

4. Γενική Δ/νση Ανάπτυξης τον Κόλλαρη Κωνσταντίνο του Ηλία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄

5. Γενική Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών τον Πιστεύο Σωτήριο του Σπυρίδωνα, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – Διοικητικού, με βαθμό Α΄

6. Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας την Σαμαντά Διονυσία του Ελευθερίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – Διοικητικού, με βαθμό Α΄

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Προϊστάμενοι στις Διευθύνσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος τοποθετούνται οι κατωτέρω υπάλληλοι:
1. Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
Τον Αγγελόπουλο Νικόλαο του Σπυρίδωνα, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών – Γεωλόγων, με βαθμό Α΄

2. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Τον Καραβίδα Δημήτριο του Σπυρίδωνα, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – Οικονομικού, με βαθμό Α΄

3. Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Τον Μέγκα Ιωάννη του Νικολάου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών – Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Α΄

4. Δ/νση Τεχνικών Έργων
Την Βασιλοπούλου Νίκη του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ Μηχανικών – Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α΄

5. Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
Την Πολυχρονοπούλου Μαρία του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με βαθμό Α΄

6. Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας
Τον Καραχρήστο Σπυρίδωνα του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων, με βαθμό Α΄

7. Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
Τον Καλογερόπουλο Μιχαήλ του Νικολάου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών – Τοπογράφων Μηχανικών, με βαθμό Α΄

8. Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Την Αντωνοπούλου – Καραντώνη Ελένη του Μιχαήλ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – Διοικητικού, με βαθμό Α΄

9. Δ/νση Διοίκησης
Τον Μπαλαδήμα Αντώνιο του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – Διοικητικού, με βαθμό Α΄, με παράλληλα καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης και στη Δ/νση Εξυπηρέτησης του Πολίτη

10. Δ/νση Οικονομικού
Τον Κρηνίδη Ηλία του Νικολάου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – Οικονομικού, με βαθμό Α΄

11. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας
Την Κουγιουμουτζάκη – Κούτρα Ελένη του Νικολάου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – Οικονομικού, με βαθμό Α΄

12. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
Τον Αλεξόπουλο Βασίλειο του Αγγελή, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄

13. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας
Τον Γαρμπή Νικόλαο του Γερασίμου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών – Γεωπόνων, με βαθμό Α΄

14. Δ/νση Κτηνιατρικής
Την Οικονόμου Χαρίκλεια του Θεοδώρου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών – Κτηνιάτρων, με βαθμό Α΄

15. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
Τον Βέρρα Σταύρο του Χρήστου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών – Γεωπόνων, με βαθμό Α΄

16. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας
Τον Κρινή Ιωάννη του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών – Γεωπόνων, με βαθμό Α΄

17. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
Την Σπυροπούλου Παναγιώτα του Χρήστου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών – Κτηνιάτρων, με βαθμό Α΄

18. Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
Τον Παπασταματίου Γεώργιο του Παράσχου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών – Μηχανολόγων Μηχανικών, με βαθμό Α΄

19. Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης , Εμπορίου και Τουρισμού
Τον Χρυσάφη Παναγιώτη του Χρήστου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – Οικονομικού, με βαθμό Α΄

20. Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
Τον Παγιασλή Παναγιώτη του Ιπποκράτη, κλάδου ΠΕ Μηχανικών – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, με βαθμό Α΄

21. Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας
Τον Αλεξόπουλο Αναστάσιο του Αδάμ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών – Μηχανολόγων Μηχανικών, με βαθμό Α΄

22. Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
Τον Γεωργάτο Νικόλαο του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄

23. Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
Τον Δημητρακόπουλο Σταύρο του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – Οικονομικού, με βαθμό Α΄

24. Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας
Τον Γυφταγιάννη Γεράσιμο του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών – Μηχανολόγων Μηχανικών, με βαθμό Α΄

25. Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
Τον Μανιάτη Αριστομένη του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών – Μηχανολόγων Μηχανικών, με βαθμό Α΄

26. Δ/νση Δημόσιας Υγείας
Την Συμεωνίδου Σοφία του Χαραλάμπους, κλάδου ΠΕ Ιατρών – Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, με βαθμό Α΄

27. Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας
Την Κεφαλληνού Διονυσία του Παναγιώτη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Α΄

28. Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
Λάμπος Θεόδωρος του Βασιλείου, κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας – Εποπτών Υγείας, με βαθμό Α΄

29. Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας
Τον Φατούρο Νικόλαο του Θεοδώρου, κλάδου ΠΕ Ιατρών – Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, με βαθμό Α΄

30. Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
Τον Λιαρόπουλο Παναγιώτη του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – Διοικητικού, με βαθμό Α΄

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.