Σάββατο, 16 Ιανουαρίου, 2021

Ο προγραμματισμός του Δήμου Αγρινίου ως το 2010

Ο προγραμματισμός του Δήμου Αγρινίου ως το 2010
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου ενέκρινε τον επιχειρησιακό και οικονομικό προγραμματισμό που αποτελεί ενότητα του επιχειρησιακού προγράμματος που εκπόνησε ο Δήμος Αγρινίου. Το σχέδιο δράσης έχει ορίζοντα το 2010.
Με το επιχειρησιακό πρόγραμμα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η οργάνωση των Υπηρεσιών του Δήμου, των Νομικών του Προσώπων και των Επιχειρήσεων του, ενώ παράλληλα εξειδικεύονται οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών.
Το σχέδιο δράσης του επιχειρησιακού προγράμματος περιλαμβάνει τους εξής άξονες:
•· ΑΞΟΝΑΣ 1 : Περιβάλλον – Ποιότητα ζωής, με έμφαση : α. στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων, β. στη Συλλογή – Διάθεση Λυμάτων, γ. στη Αποκομιδή – Διαχείριση Απορριμμάτων, δ. στην προστασία του Περιβάλλοντος, ε. οδικά έργα, αναπλάσεις, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, κλπ.
•· ΑΞΟΝΑΣ 2 : Παιδεία, με έμφαση στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων που ανήκουν στον Δήμο και στην αξιοποίηση των Δημοτικών Κτιρίων για συναφείς δραστηριότητες. Πολιτισμός, με αξιοποίηση της ιστορικής κληρονομιάς του Δήμου ώστε να διαμορφωθεί πολιτιστική ταυτότητα υψηλού επιπέδου. Αθλητισμός, με ανάπτυξη αθλημάτων, δημιουργία σύγχρονων υποδομών και συνθηκών άθλησης για το κοινό.
•· ΑΞΟΝΑΣ 3 : Προώθηση Επιχειρηματικότητας – Ανάπτυξη – Απασχόληση, με έμφαση στην αξιοποίηση των προϊόντων του Πρωτογενή Τομέα, στην Προβολή – Τουριστική Αξιοποίηση της περιοχής, και στη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης.
•· ΑΞΟΝΑΣ 4 : Κοινωνική Μέριμνα – Προστασία Υγείας, με έμφαση σε δράσεις για την Τρίτη ηλικία, τις ευπαθείς ομάδες και την ενίσχυση των υποδομών Υγείας.
•· ΑΞΟΝΑΣ 5 : Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός, με έμφαση στη ριζική αναδιάρθρωση της πόλης του Αγρινίου που προβλέπει το νέο ΓΠΣ.
•· ΑΞΟΝΑΣ 6 : Διοικητική μεταρρύθμιση, με έμφαση την αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών προς τους δημότες, τις αναπτυξιακές δραστηριότητες προστασίας του περιβάλλοντος και τις συνεργασίες σε δημοτικό και διαδημοτικό επίπεδο.
Θα επανέλθουμε με ξεχωριστή ανάρτηση για να δούμε σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε ως τώρα σε αυτούς τους τομείς.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.