Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου, 2021

ο Ρέππας απαντά στις αιτιάσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για τα έργα της περιοχής

ο Ρέππας απαντά στις αιτιάσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για τα έργα της περιοχής

Για Ιόνια Οδό και δημόσια έργα

Αρνείται το Υπουργείο Υποδομών τις επικρίσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για τα δημόσια έργα. Προ ημερών 9 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος (μεταξύ των οποίων οι βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας Α. Μακρυπίδης, Σ.Γιαννακά και Π.Κουρουμπλής και αυτοί της Ηπείρου) και ο ανεξάρτητος Β.Παπαχρήστου έβαλλαν με οξύτητα μέσω Ερώτησης στον υπουργό Υποδομών Δ.Ρέππα για την πολιτική που ακολουθεί στα δημόσια έργα ιδιαίτερο αυτό της Ιονίας Οδού.  (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ)
Σε αυτή την Ερώτηση απάντησε το υπουργείο Υποδομών λέγοντας πως «τα θέματα που θίγονται στη σχετική ερώτηση είναι ιδιαιτέρως σημαντικά. Θα ήταν ευχάριστο για μας να αναληφθεί σχετική πρωτοβουλία απ’ την πλευρά των συναδέλφων να καταθέσουν Επίκαιρη ερώτηση για να διεξαχθεί αμέσως σχετική συζήτηση στη Βουλή».
Το υπουργείο δίνει τη δική του εκδοχή για την Ιόνια Οδό, αρνειται ότι έχει βαλτώσει ο άξονας «Αμβρακία-Ακτιο» όπως υποστήριξαν οι βουλευτές, ρίχνει την ευθύνη για την Κλόκοβα στην προηγούμενη κυβέρνηση και αναφορικά με την βαρύτατη καταγγελία των βουλευτών ως προωθεί επιλεκτικά δημόσια έργα σε άλλες περιοχές υποστηρίζει ότι «η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει ισόρροπα όλες τις περιφέρειες. Ταυτοχρόνως αναγνωρίζοντας ελλείμματα υποδομών δίνει απόλυτη προτεραιότητα σε περιοχές όπως η Δυτική Ελλάδα και η Ήπειρος»

Αναλυτικά η απάντηση του υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων
Η προηγούμενη Κυβέρνηση, όπως είναι γνωστό, προχώρησε στην ανάθεση κατασκευής των έργου της Ιόνιας Οδού με σύμβαση παραχώρησης, που κυρώθηκε με νόμο στη Βουλή το 2007, χωρίς να έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη εξέλιξη του έργου.
Τα πιο σημαντικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν αμέσως μετά την έναρξη του έργου ήταν:
 Η μη εξασφάλιση των εδαφικών εκτάσεων ανάπτυξης του έργου, λόγω καθυστερήσεων στις απαλλοτριώσεις και στη μετακίνηση των δικτύων των ΟΚΩ
 Οι καθυστερήσεις λόγω αρχαιολογικών ανασκαφών (για τις οποίες συμβατικά προβλέπεται χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης 4 μηνών, στις περιοχές που έχουν καθοριστεί ως πιθανές θέσεις ύπαρξης αρχαιολογικών ευρημάτων).
 Η μη οριστικοποίηση των χώρων λήψης αδρανών υλικών και απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής, αλλά και
 Ο ελλιπής σχεδιασμός του έργου σε κρίσιμες περιοχές όπως στην περιοχή της Παλαιοβούνας.
 Το χρηματοδοτικό μίγμα, με την πολύ χαμηλή δημόσια δαπάνη και την άμεση εξάρτηση από τη μεγάλη ιδιωτική δαπάνη και κυρίως από τις εισπράξεις των διοδίων του ΠΑΘΕ.
Τα θέματα των απαλλοτριώσεων, της μετακίνησης των δικτύων ΟΚΩ και της εξασφάλισης των χώρων λήψης αδρανών υλικών και απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής, θα έπρεπε, σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης, να έχουν ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης που έγινε το Σεπτέμβριο του 2007.
Εν τούτοις τον Οκτώβριο του 2009 ελάχιστα είχαν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση.
Είναι σαφές ότι οι σημαντικές καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στην εξέλιξη του έργου (περίπου 1,5 χρόνος απόκλιση από τις συμβατικές ημερομηνίες), δεν είναι αποτέλεσμα των τελευταίων δεκαέξι μηνών, αλλά των λανθασμένων επιλογών και αποφάσεων της προηγούμενης Κυβέρνησης.
Η σημερινή Κυβέρνηση, η οποία παρέλαβε το έργο με τις προαναφερόμενες σημαντικές καθυστερήσεις προχωρεί στην επίλυση των προβλημάτων με στόχο την κατά το δυνατόν έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου.
Για την έγκαιρη εξασφάλιση των αναγκαίων ακινήτων για την εκτέλεση του έργου με στόχο την εγκατάσταση του αναδόχου και την έναρξη των εργασιών κατασκευής, πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών συντέλεσης των απαλλοτριώσεων (δικαστική διαδικασία), το Υπουργείο προσέφυγε στη διαδικασία των επιτάξεων.
Με τον τρόπο αυτό έχει παραδοθεί μέχρι σήμερα στον παραχωρησιούχο το 50,06% των χώρων του έργου.
Επισημαίνεται ότι ενώ σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης σχετικά με την διάθεση του χώρου εκτέλεσης του έργου (άρθρο 12.1), «η προθεσμία παράδοσης ορίζεται σε δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης», δηλαδή μέχρι 19-12-2008, κατά το χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-08 είχε παραδοθεί μόνο το 9,72% του συνόλου των εκτάσεων (το οποίο επιμερίζεται σε 6,95% για δημόσιες εκτάσεις και 2,78% για ιδιωτικές).
Η πρόοδος όσον αφορά στην παράδοση των χώρων ιδιωτικών εκτάσεων κατά το 15μηνο από 1/10/2009 έως 31/12/2010 έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το αρχικό χρονικό διάστημα των 21 μηνών (1/1/2008 έως 30/9/2009).
Ειδικότερα :
α) από 1/1/2008 έως 30/9/2009 η παράδοση χώρων ιδιωτικών εκτάσεων ήταν 10,71%, δηλαδή το μέσο μηνιαίο ποσοστό παράδοσης χώρων ανερχόταν σε 0,51% και
β) από 1/10/2009 έως 31/12/2010 η παράδοση χώρων ιδιωτικών εκτάσεων είναι 17,23%, δηλαδή το μέσο μηνιαίο ποσοστό παράδοσης χώρων ανέρχεται σε 1,15%.
Επιπλέον, το δημόσιο έχει ήδη προχωρήσει στην υιοθέτηση και προώθηση συγκεκριμένων κυβερνητικών και νομοθετικών πρωτοβουλιών, όπως την ψήφιση των άρθρων 19 και 20 του ν.3897/2010 (ΦΕΚ Α΄ 208), την τροποποίηση της παρ.10 του άρθρου 29 ν.2696/199 (ΦΕΚ Α΄ 57) με την παρ.2 του άρθρου 17 του ν. 3920/2011 (ΦΕΚ Α’ 33) για την «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις», με την υπαγωγή των υπολειπόμενων απαλλοτριώσεων στην εξαιρετική διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων.
Ήδη η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου έχει αποστείλει από 3-2-2011, στα δικαστικά γραφεία Πατρών και Ιωαννίνων τα απαραίτητα στοιχεία των πρώτων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) που αφορούν σε απαλλοτριώσεις και ζητήθηκε ο κατά απόλυτη προτεραιότητα ορισμός δικασίμου στα αρμόδια εφετεία Πατρών και Ιωαννίνων.
Θα ακολουθήσουν ανάλογες ενέργειες και για τις ΚΥΑ των υπολειπόμενων εκτάσεων.
Όσον αφορά την επίσπευση των αρχαιολογικών ερευνών έχει συνταχθεί και είναι προς υπογραφή σχετικό μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού για την εξασφάλιση της ταχύτερης αποδέσμευσης των περιοχών από τις αρμόδιες αρχαιολογικές Υπηρεσίες.
Με όλες τις παραπάνω ενέργειες, η πρόοδος των εργασιών κατά το 15μηνο από 1/10/2009 έως 31/12/2010 έχει επιταχυνθεί σε σχέση με το αρχικό χρονικό διάστημα των 21 μηνών (1/1/2008 έως 30/9/2009).
Πιο συγκεκριμένα:
α) από 1/1/2008 έως 30/9/2009 η πρόοδος του έργου ήταν 12,68%, δηλαδή το μέσο μηνιαίο ποσοστό εξέλιξης του έργου ανερχόταν σε 0,60% και
β) από 1/10/2009 έως 31/12/2010 η πρόοδος του έργου είναι 16,54%, δηλαδή το μέσο μηνιαίο ποσοστό εξέλιξης του έργου ανέρχεται σε 1,10 %.
Η πρόοδος αυτή οφείλεται στις προσπάθειες που καταβάλλονται από το Υπουργείο για την επίλυση των επιμέρους προβλημάτων.
Μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 2010, το έργο είχε υλοποιηθεί (φυσικό αντικείμενο) σε ποσοστό 29,22 % του συνόλου, έναντι 60% περίπου του προγραμματισμένου για εκτέλεση, δηλ. έχει πραγματοποιηθεί το 49% περίπου του προβλεπόμενου ποσοστού.

Ωστόσο, η διακοπή της χρηματοδότησης του παραχωρησιούχου από τις δανείστριες τράπεζες οδήγησε τον κατασκευαστή στην από 27/1/2011 αναστολή των εργασιών.
Οι τράπεζες, ανέστειλαν προσωρινά, στις 4 από τις 5 παραχωρήσεις, μεταξύ των οποίων και στην Ιόνια Οδό, τη χρηματοδότηση, επικαλούμενες τις καθυστερήσεις στις απαλλοτριώσεις, τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις κλπ, όπως επίσης την οικονομική κρίση και τη μείωση των εσόδων λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν με το κίνημα πολιτών που δεν δέχονται να πληρώσουν τα διόδια. Επισημαίνεται ότι το κίνημα «δεν πληρώνω» εμφανίζεται κατά κύριο λόγο στον αυτοκινητόδρομο «Αθήνα – Σκάρφεια», με τα διόδια του οποίου χρηματοδοτείται η «Ιόνια οδός».
Το Υπουργείο έχει αναλάβει πρωτοβουλία και καταβάλλονται προσπάθειες εξεύρεσης λύσης για την ομαλή εξέλιξη του έργου.
Είναι γνωστό ότι ανάλογα προβλήματα υπήρχαν και με τις άλλες συμβάσεις παραχώρησης.
Σημειώνεται ότι το μίγμα της χρηματοδότησης με τη συμμετοχή των τραπεζών, για το πρόγραμμα των πέντε αυτοκινητοδρόμων που εκτελούνται με συμβάσεις παραχώρησης, προβλέπει μια δαπάνη για την κατασκευή τους που φτάνει τα 8,7 δις ευρώ περίπου.
Αυτό το κεφάλαιο συντίθεται από ένα ποσό 2,3 δις ευρώ που αποτελεί τη χρηματοδοτική συμβολή του δημοσίου, 2,3 δις ευρώ που αντιστοιχεί σε έσοδα από διόδια, 3,3 δις ευρώ που αφορά κεφάλαια από τραπεζικά δάνεια και 800 εκ. ευρώ ίδια κεφάλαια των παραχωρησιούχων.
Το Υπουργείο έχει καλέσει τις τράπεζες να σταματήσουν την προσωρινή αναστολή των χρηματοδοτήσεων γιατί δεν υπάρχει καμία ουσιαστική δικαιολογία.
Δεν έχουν τη δυνατότητα και το δικαίωμα να τεκμηριώσουν ευθύνη στο δημόσιο, δεδομένου ότι έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του. Μάλιστα, εξομαλύνθηκε ο ρυθμός επιστροφή του ΦΠΑ. Ήδη με το άρθρο 11 (Συμψηφισμός Απαιτήσεων) του σχεδίου νόμου που συζητείται στη Βουλή (Καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής, Στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών) με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 83 του ΚΕΔΕ και του λοιπού εκτιμάται ότι θα είναι εφικτή περαιτέρω ομαλοποίηση του ρυθμού επιστροφής ΦΠΑ.
Δεν υπάρχει καμία οφειλή του δημοσίου προς τον παραχωρησιούχο και όπως προαναφέρθηκε, οι απαλλοτριώσεις έχουν προχωρήσει και μπορούν να αναπτυχθούν παντού κατασκευαστικά μέτωπα.
Είναι γεγονός ότι το κίνημα «δεν πληρώνω» των πολιτών και κυρίως η ύφεση έχει επιφέρει μείωση εσόδων, αλλά αυτές δεν είναι ουσιώδεις αιτίες για να σταματήσουν τη χρηματοδότηση του έργου.
Σε καμία περίπτωση δεν τεκμηριώνεται δικαίωμα είτε στον παραχωρησιούχο είτε στις τράπεζες να αρνηθούν την εκτέλεση των έργων ή τη χρηματοδότηση.
Επισημαίνεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει η ροή χρηματοδότησης από την κρατική πλευρά. Το δημόσιο, στο πλαίσιο του ευλόγου ενδιαφέροντός του για την ομαλή εκτέλεση και ολοκλήρωση της κατασκευής της Ιόνιας Οδού αλλά και των υπόλοιπων αυτοκινητόδρομων που έχουν συμβληθεί με σύμβαση παραχώρησης, έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την σε βάθος εκτίμηση των τρεχουσών χρηματοοικονομικών παραμέτρων των έργων αυτών, με την επικουρία των Υπηρεσιών του, περιλαμβανομένων και των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και των ειδικών έμπειρων χρηματοοικονομικών, νομικών και κυκλοφοριακών συμβούλων. Από αυτό αποδεικνύεται ότι το δημόσιο έχει πλήρη επίγνωση της ζωτικής σημασίας των έργων.
Δεν υπάρχει καμία υστέρηση στη δημόσια δαπάνη, εθνική και κοινοτική και οι πόροι είναι εξασφαλισμένοι.
Επιπλέον, υπάρχει και η χρηματοδότηση από την πλευρά του παραχωρησιούχου με τα ίδια κεφάλαια.
Είναι γεγονός, ωστόσο, ότι το ποσοστό είναι μικρό στο γενικότερο χρηματοδοτικό μίγμα και η χρηματοδότηση από την πλευρά των τραπεζών είναι σημαντική.
Το Υπουργείο θα υπερασπιστεί το έργο στο πλαίσιο βεβαίως του δημοσίου συμφέροντος και μόνον.
Γι’ αυτό το λόγο έχει καλέσει τον παραχωρησιούχο και τις τράπεζες να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη σύμβαση παραχώρησης, να σταματήσει η προσωρινή αναστολή χρηματοδότησης και να συνεχιστεί η κατασκευή του έργου.
Όπως γνωρίζετε, είχαμε πει και το 2007 ότι τα προβλήματα με τις συμβάσεις παραχώρησης θα είναι μεγάλα.
Ήμασταν έτοιμοι από τις αρχές του 2010 να συζητήσουμε με τους παραχωρησιούχους τις αλλαγές, τότε αυτοί αρνήθηκαν και όπως ξέρετε καμιά αλλαγή δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και των δυο πλευρών.
Στα τέλη του 2010 οι παραχωρησιούχοι και οι τράπεζες, δέχτηκαν να συζητήσουν. Έχουμε προχωρήσει πολύ τις συζητήσεις και πιστεύω πως μέχρι το τέλος του Μαρτίου θα έχουμε δώσει απαντήσεις και θα έχουμε την επανεκκίνηση της κατασκευής της Ιόνιας Οδού.

Όσον αφορά στην Κλόκοβα όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν τονίσει πως η λύση που έδινε η ΝΔ ήταν επικίνδυνη για λόγους οδικής ασφάλειας και πως με την πρώτη προσφυγή στο ΣτΕ θα είχαμε αρνητική απάντηση λόγω προστασίας του περιβάλλοντος, κάτι που συνέβη.
Συνεπώς, η ευθύνη είναι αποκλειστικά της προηγούμενης κυβέρνησης.
Εμείς έχουμε βρει τις τεχνικές λύσεις, εδώ και καιρό, όμως αυτές πρέπει να συμφωνηθούν και με τους παραχωρησιούχους, όπως ορίζεται στις συμβάσεις και φυσικά να ενταχθούν στο σύνολο των αλλαγών που θα έρθουν για κύρωση στη Βουλή.

Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε, ότι τα έργα κατασκευής του οδικού άξονα «Άκτιο-Αμβρακία», που είναι ένα πολύ μεγάλο έργο προϋπολογισμού 338 εκατ. ευρώ στη δυτική Ελλάδα, εξελίσσονται κανονικά, παρά τα προβλήματα της προεκλογικής δημοπράτησης της ΝΔ, τα οποία σας ήταν γνωστά, όπως ήταν γνωστά και τα προβλήματα που θα είχε η εξέλιξη αυτού του έργου. Ο οδικός άξονας κατασκευάζεται σε τέσσερα τμήματα με ισάριθμες συμβάσεις που υπεγράφησαν στις 16 Μαρτίου 2010, και συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης στις 16 Μαρτίου 2013.
Ειδικότερα στο 1ο, 2ο και 4ο τμήμα οι εργασίες κατασκευής , παρά τις καθυστερήσεις λόγω απαλλοτριώσεων και επιτάξεων και της έλλειψης των οριστικών μελετών των Μεγάλων Τεχνικών εξελίσσονται ομαλά.
Σήμερα σε όλα τα τμήματα, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες των επιτάξεων, και τυχόν επί μέρους προβλήματα λύνονται στην πορεία του έργου.
Στο 3ο τμήμα έγινε διάλυση της σύμβασης με τον αρχικό μειοδότη (με πρωτοβουλία του) και εκλήθη ο δεύτερος κατά σειρά μειοδότης, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόταση της Υπηρεσίας για ανάληψη εκτέλεσης της σύμβασης. Ακολούθησε ο προσυμβατικός έλεγχος στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τη συνέχιση του έργου με το δεύτερο μειοδότη , ο οποίος απέβη θετικός και στη συνέχεια ζητήθηκε από την εν λόγω εταιρεία να προσκομίσει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά για να ζητηθεί η σύμφωνη γνώμη από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (ΕΠ-ΕΠ) (άρθρο 21 παρ. 5 Ν. 3614/2007) ούτως ώστε στη συνέχεια να κληθεί για την υπογραφή της σύμβασης. Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώθηκε και υπεγράφη η νέα σύμβαση στις 08-03-2011.
Επίσης, στον οδικό άξονα «Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας» ξεκινήσαμε τη κατασκευή του τμήματος «Καρτέρι-Πάργα» μήκους 15 χλμ. και προϋπολογισμού 39,2 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να ολοκληρωθεί τα τέλη του 2013. Στο τμήμα αυτό έχει συμπεριληφθεί και το 2ο υποτμήμα από Λιμάνι έως Πλαταριά μήκους 3,5 χλμ., καθώς η αποκατάσταση των κατολισθήσεων στην περιοχή γέφυρας Δέσπως, η οποία είχε καταστραφεί πριν περίπου πέντε χρόνια. Παράλληλα συνεχίζουμε την εκπόνηση των μελετών για το τμήμα Πάργα έως Ι/Κ Μεσοποτάμου, μήκους 10 χλμ., που θα είναι έτοιμες στο τέλος του χρόνου.
Από το Υπουργείο εκτελούνται ήδη εργασίες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην Ε.Ο «Αντιρρίου-Ιωαννίνων» στα πλαίσια της εργολαβίας προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, στα πλαίσια του νέου Εθνικού Προγράμματος Οδικής Ασφάλειας που ξεκινάει το υπουργείο και θα χρηματοδοτηθεί με πόρους 500 εκατ. ευρώ, προβλέπονται εργασίες σε μήκος 250 χλμ. οδικού δικτύου για το Νομό Ιωαννίνων, από τα οποία η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ θα δημοπρατήσει άμεσα τις μελέτες για τα πρώτα 200.
Ακόμη, ολοκληρώσαμε το τμήμα της Ιόνιας Οδού από Σελλάδες μέχρι Αγ. Δημήτριο, που κατασκευάστηκε ως δημόσιο έργο. Το έργο συμβασιοποιήθηκε τον Οκτώβριο 2005 με ποσό 25 εκατ. ευρώ και χρόνο περαίωσης τα δύο έτη. Όμως το 2008 ελήφθη η απόφαση αλλαγής του κόμβου Αγ. Δημητρίου, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση στην εξέλιξη του έργου και να απαιτηθεί υπογραφή Συμπληρωματικής Σύμβασης τον Νοέμβριο του 2010. Προκειμένου να εξασφαλίσουμε την κυκλοφορία ολόκληρου του τμήματος από Σελλάδες μέχρι Φιλιππιάδα μήκους 23 χιλιομέτρων προχωρήσαμε στην κατασκευή του προσωρινού ισόπεδου κόμβου στον Αγ. Δημήτριο. Παράλληλα, συνεχίζουμε τις εργασίες για την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου, που θα ολοκληρωθεί στο τέλος του καλοκαιριού.
Τέλος, είναι σε εξέλιξη και άλλα έργα ενώ προετοιμάζεται για δημοπράτηση η υποθαλάσσια αρτηρία Λευκάδας και ο οδικός άξονας «Άκτιο-Λευκάδα».
Σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη στην Ήπειρο προφέρει και το έργο του Λιμανιού της Ηγουμενίτσας στο οποίο η Α΄ φάση ολοκληρώθηκε το 2004 και έτσι σήμερα, λειτούργει ένα σύγχρονο επιβατικό και εμπορικό λιμάνι. Η Β΄ Φάση του λιμανιού, προϋπολογισμού 66 εκατ. ευρώ δημοπρατήθηκε με σημαντική καθυστέρηση το 2007 και παρόλα τα τεχνικά και χρηματοδοτικά προβλήματα που υπήρξαν στο μεσοδιάστημα, δουλέψαμε τους τελευταίους μήνες, τα ξεπεράσαμε και έτσι μπορούμε να πούμε πως θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2012. Επιπλέον, όπως είχαμε δεσμευθεί, δημοπρατήσαμε την Γ΄ φάση των συμπληρωματικών έργων του λιμένα, προϋπολογισμού 82,25 εκατ. ευρώ στις 15 Φεβρουαρίου 2011 και έχουμε προσωρινό ανάδοχο. Αν δεν υπάρξουν ενστάσεις ή προσφυγές η σύμβαση θα υπογραφεί σε δύο μήνες.
Η δυναμική του λιμανιού της Ηγουμενίτσας ενισχύθηκε ιδιαίτερα από την σύνδεσή του με την «Εγνατία Οδό». Η «Εγνατία», αυτός ο σύγχρονος και ασφαλής αυτοκινητόδρομος, είναι εξαιρετικά σημαντική και για την ανάπτυξη της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας γενικότερα. Μάλιστα, όταν ολοκληρωθούν οι συνδέσεις τις με τους νομούς της Δυτικής Ελλάδας και τα παραγωγικά της κέντρα, κάτι που είναι στις απόλυτες προτεραιότητές μας, η αναπτυξιακή ώθηση της περιοχής θα είναι τεράστια.
Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στο γεγονός ότι η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει ισόρροπα όλες τις περιφέρειες. Ταυτοχρόνως αναγνωρίζοντας ελλείμματα υποδομών δίνει απόλυτη προτεραιότητα σε περιοχές όπως η Δυτική Ελλάδα και η Ήπειρος. Στην δύσκολη περίοδο που διανύουμε, πολίτες και πολιτικοί, φορείς και παραγωγικές τάξεις οφείλουμε να συσπειρωνόμαστε και να συμβάλλουμε στον κοινό στόχο της ανάκαμψης της εθνικής οικονομίας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Όλες οι θέσεις μας σας είναι γνωστές από τις πυκνές ενημερώσεις που είχατε είτε με δική σας, είτε με δική μας, είτε με πρωτοβουλία άλλων συναδέλφων. Τις ανέλυσε μάλιστα και ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γιάννης Μαγκριώτης στην πρόσφατη επίσκεψή του (11 και 12 Μαρτίου 2011) στους τέσσερεις νομούς της Ηπείρου.
Τα θέματα που θίγονται στη σχετική ερώτηση είναι ιδιαιτέρως σημαντικά. Θα ήταν ευχάριστο για μας να αναληφθεί σχετική πρωτοβουλία απ’ την πλευρά των συναδέλφων να καταθέσουν Επίκαιρη ερώτηση για να διεξαχθεί αμέσως σχετική συζήτηση στη Βουλή.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.