Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου, 2021

Ο σύλλογος “Γέφυρες στον Κόσμο”, γέφυρα για την απασχόληση

Ο σύλλογος “Γέφυρες στον Κόσμο”, γέφυρα για την απασχόληση
Οι  “Γέφυρες στον Κόσμο”, είναι σύλλογος  πολιτιστικός, με έδρα την Βόνιτσα, λειτουργεί από τα τέλη του 2008, και προσπαθεί να παρεμβαίνει στα κοινά με μουσικές εκδηλώσεις, με συζητήσεις για τα θέματα του καιρού μας, με προβολές ταινιών και ακόμη ενεργώντας για την αντιμετώπιση της ανεργίας και των προβλημάτων κοινωνικού αποκλεισμού που σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, βρίσκονται σε έξαρση. Σχετικά με το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του ΕΣΠΑ για την απασχόληση ανέργων για 5 μήνες, οι  “Γέφυρες στον Κόσμο” εξέδωσαν την ακόλουθη ανακοίνωση:

Το περασμένο καλοκαίρι, οι ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ πήραν τη πρωτο-βουλία και κατέθεσαν αίτηση στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του ΕΣΠΑ για την απασχόληση ανέργων για 5 μήνες, παρόλο που το πρόγραμμα για το Σύλλογο δεν προβλέπει καμιά απολαβή. Όμως η πι-θανότητα απασχόλησης ανέργων σε κοινωφελή έργα υποδομής ήταν σημαντική απολαβή για τον Σύλλογο.

Από το πρόγραμμα ήταν υποχρεωτική η σύναψη Μνημονίου Συνεργασί-ας με τον Δήμο, ώστε οι άνεργοι να απασχοληθούν σε κοινωφελή έργα.
Η αίτηση εγκρίθηκε και οι ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ θα προσλάβουν 20 άνεργους για 5 μήνες, με βάση τα κριτήρια του ΑΣΕΠ, οι οποίοι θα απασχοληθούν στην οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, στο σχεδιασμό και τη συντήρηση του πρασίνου στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου και τον έλεγχο και την εφαρμογή συστήματος πολιτικής προστασίας της περιοχής με τη συμμετοχή του πληθυσμού.
Η δημόσια προκήρυξη των θέσεων στάλθηκε στο ΑΣΕΠ για έγκριση και θα δημοσιευτεί αμέσως μετά. Όλες οι προσλήψεις θα γίνουν υποχρεωτι-κά με τα κριτήρια και τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, το οποίο θα εξετάσει και τις πιθανές ενστάσεις.
Στη δημοσίευση της προκήρυξης, μετά την έγκρισή της από το ΑΣΕΠ, θα αναφέρονται αναλυτικά τα τυπικά προσόντα για κάθε θέση, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής της αίτησης και τα κριτήρια πρόσληψης.

Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος
Νίκος Λιάπης

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.