Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου, 2021

Παρέμβαση του Περιφερειακού Tμήματος του ΟΕΕ για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α

Παρέμβαση του Περιφερειακού Tμήματος του ΟΕΕ για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α

enfiaΤο Περιφερειακό Tμήμα Βορειοδυτικής  Πελοποννήσου και  Δυτικής Ελλάδος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας έστειλε επιστολή στον υπουργό Οικονομικών στην οποία καταγράφει διαπιστωθέντα προβλήματα στην περιφέρεια μας κατά την εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α αλλά και προτάσεις για την επίλυσή τους. Η επιστολή έχει ως εξής:

Διαπιστωθέντα προβλήματα στην περιφέρεια μας κατά την εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α και προτάσεις για την επίλυσή τους».

Κύριε Υπουργέ,

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και τα περιφερειακά του τμήματα σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 1100/1980 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα, είναι ο κατ’ εξοχήν σύμβουλος της Ελληνικής πολιτείας σε ειδικά οικονομικά θέματα, οι γνωματεύσεις-θέσεις του οποίου τίθενται υπόψη των αρμόδιων αρχών και φορέων με δική του πρωτοβουλία ή εφόσον ζητηθούν από τους αρμόδιους Υπουργούς.

Στα πλαίσια λοιπόν των προαναφερθέντων θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων και υπό την ιδιότητα του Προέδρου του Περιφερειακού Τμήματος Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας του Οικονομικού Επιμελητηρίου, αισθάνομαι την ανάγκη να σας απευθύνω αυτή την επιστολή, προκειμένου να θέσω υπόψη σας τις θέσεις του επιστημονικού μας φορέα, τον οποίο έχω την τιμή να εκπροσωπώ στο μείζον θέμα του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων «ΕΝ.Φ.Ι.Α», που απασχολεί αυτές τις ημέρες το σύνολο των Ελληνικών νοικοκυριών, φυσικά και το Υπουργείο Οικονομικών.

Κύριε Υπουργέ,

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σας, κατακαλόκαιρα, αρχές Αυγούστου που είναι ο κατ’ εξοχήν μήνας των διακοπών επέλεξαν ως χρόνο της ηλεκτρονικής εκκαθάρισης του «ΕΝ.Φ.Ι.Α» αναστατώνοντας τους φορολογουμένους και προκαλώντας έντονο κλίμα δυσφορίας στους Έλληνες πολίτες για την ακολουθούμενη από την κυβέρνηση φορολογική πολιτική με τους υπέρογκους φόρους που βεβαιώθηκαν, ο υπολογισμός των οποίων όπως αποδείχθηκε σε πολλές περιπτώσεις ήταν λανθασμένος.
Ωστόσο, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι η κυβέρνηση και η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών άμεσα και ξεκάθαρα παραδέχθηκε το σφάλμα και παράλληλα ανακοίνωσε νομοθετικές πρωτοβουλίες για την διόρθωση των σφαλμάτων της εκκαθάρισης, μεταθέτοντας παράλληλα την πληρωμή της πρώτης δόσης στο τέλος Σεπτεμβρίου από Αύγουστο που προβλεπόταν αρχικά. Πρόκειται πράγματι για μια πράξη ευθύνης απέναντι στους Έλληνες φορολογούμενους, μπροστά στο αδιέξοδο που δημιουργήθηκε.

Κύριε Υπουργέ,

Στις γεωγραφικές περιοχές που έχει αρμοδιότητα το Περιφερειακό μας τμήμα του Οικονομικού Επιμελητηρίου, τα λάθη που διαπιστώθηκαν κατά την εκκαθάριση του «ΕΝ.Φ.Ι.Α» οφείλονται κατά κύριο λόγο στις εξής περιπτώσεις:

1. Πιθανόν λόγω της πρώτης εφαρμογής του νόμου και της ελλιπούς πληροφόρησης, καταλογίστηκαν σημαντικά ποσά φόρου εξαιτίας λαθών που έγιναν από τους φορολογουμένους κατά την συμπλήρωση του εντύπου Ε9, βάσει του οποίου έγινε η εκκαθάριση του «ΕΝ.Φ.Ι.Α». Το πρόβλημα αυτό αναμένεται να επιλυθεί με την διόρθωση του εντύπου Ε9 που έχουν τη δυνατότητα οι φορολογούμενοι να την κάνουν μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου, όπως έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο ώστε στη συνέχεια να γίνει νεότερη και ορθή εκκαθάριση.

2. Κατά τον υπολογισμό του φόρου δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψη οι εκπτώσεις βάσει του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013 α) σε ποσοστό 50% επί του φόρου εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του προηγουμένου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 9.000,00 ευρώ και η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ. και β) σε ποσοστό 100% επί του φόρου εάν πρόκειται για φορολογουμένους με συνολικό φορολογητέο εισόδημα του προηγούμενου έτους που δεν υπερβαίνει τις 12.000,00 ευρώ , η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ και ο αριθμός των εξαρτημένων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα 3 ή στην οικογένεια υπάρχει πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% . Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στα μέσα ενημέρωσης ότι ενδεχομένως οι δικαιούχοι της έκπτωσης του φόρου να κληθούν να μεταβούν στις κατά τόπους αρμόδιες Δ.Ο.Υ, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης είναι σε λάθος κατεύθυνση. Εάν γίνει αυτό θα ταλαιπωρηθούν αδικαιολόγητα οι πολίτες, θα δημιουργηθεί βραχυκύκλωμα και συνωστισμός στις εφορίες και το σημαντικότερο οι φορολογικοί ελεγκτές απασχολούμενοι αδικαιολόγητα στον «ΕΝ.Φ.Ι.Α», δεν θα έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε άλλου είδους στοχευμένους ελέγχους που θα αποδώσουν περισσότερα έσοδα στο Ελληνικό Δημόσιο περιορίζοντας έτσι τη φοροδιαφυγή. Η θέση μας στο θέμα αυτό είναι ότι οι απαλλαγές και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνουν αυτόματα ηλεκτρονικά, βάσει των υποβληθεισών από τους φορολογουμένους ηλεκτρονικών δηλώσεων του «ΕΝ.Φ.Ι.Α». Επίσης, κατά την άποψη μας θα πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013, σύμφωνα με την οποία ως προϋπόθεση απαλλαγής του 50% ή 100%
του «ΕΝ.Φ.Ι.Α» είναι ο φορολογούμενος ή η σύζυγος του και τα εξαρτημένα μέλη της οικογενείας του να μην έχουν ή να μην ευθύνονται για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία. Η θέση μας αυτή πηγάζει από την λογική ότι σε περίοδο οικονομικής κρίσης, κάποιοι πολύτεκνοι και ανάπηροι τους οποίους αφορά αυτή η διάταξη ενδεχομένως να μη μπορούν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες πράγματι οικονομικές τους υποχρεώσεις σε σύγκριση με άλλες κοινωνικές τάξεις, τα δε κριτήρια υπολογισμού του «ΕΝ.Φ.Ι.Α» πρέπει να είναι ανεξάρτητα από το εάν οι εν λόγω ειδικές κατηγορίες φορολογουμένων έχουν οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο η όχι. Η υφιστάμενη διάταξη κατά την άποψη μας είναι υπέρμετρα τιμωρητική γι αυτές τις ειδικές κατηγορίες των φορολογουμένων.

3. Καταλογίστηκαν υπερβολικά ποσά φόρου, εξαιτίας εξωπραγματικών και υπέρογκων αξιών ακινήτων που υπολογίστηκαν κατά την εκκαθάριση για τα ακίνητα εντός οικισμού (εκτός συστήματος αντικειμενικών αξιών). Προς επιβεβαίωση αυτής της διαπίστωσης αναφέρουμε ενδεικτικά αξίες ακινήτων, όπως αυτές προέκυψαν βάσει των εκκαθαρίσεων του «ΕΝ.Φ.Ι.Α» σε περιοχές αρμοδιότητας της Περιφέρειας μας.

α) Στο χωριό «Προφήτης Ηλίας» ή «Γκέρμπεσι» Καλαβρύτων για οικόπεδο 180 τ.μ. υπολογίστηκε αξία ακινήτου 20.160,00 ευρώ, δηλαδή αξία οικοπέδου ανά στρέμμα στην ασύλληπτη αξία των 112.000,00 ευρώ. Να σημειωθεί ότι ο Προφήτης Ηλίας Καλαβρύτων είναι ένα ορεινό άγονο χωριό με ελάχιστες μισογκρεμισμένες κατοικίες άνω των 100 ετών, στο οποίο τον χειμώνα δεν κατοικεί καμία οικογένεια. Μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες κατοικείται από 3-5 οικογένειες που ξεκαλοκαιριάζουν εκεί με τα αιγοπρόβατα τους. Η εμπορική αξία του εν λόγω οικοπέδου δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα 1.000,00 ευρώ.

β) Η αξία αγροκτήματος 9,96 στρεμμάτων το οποίο δηλώθηκε βάσει του Νόμου ως οικόπεδο αφού ευρίσκεται εντός του οικισμού «Αγριλιάς» του Δήμου Ερυμάνθου Αχαΐας, μονοετούς καλλιέργειας, το οποίο χρησιμοποιείται ως λιβάδι για την εκτροφή των αιγοπροβάτων του ιδιοκτήτη, υπολογίστηκε στο ποσό των 61.600,00 ευρώ. Η πραγματική αξία αυτού του ακινήτου στην καλύτερη περίπτωση δεν ξεπερνά τα 15.000,00 ευρώ.

γ) Σε οικισμό του Δήμου Νεάπολης Αιτωλοακαρνανίας, η αξία εδαφικής έκτασης που χρησιμοποιείται ουσιαστικά ως αγρός, υπολογίστηκε στην αξία των 62.800,00 ευρώ ανά στρέμμα.

δ) Άγονο αγροτεμάχιο εντός οικισμού του ορεινού χωριού «Κάτω Χώρα» του Δήμου Ναυπακτίας 7,18 στρεμμάτων υπολογίστηκε στην αξία των 867.229,50 ευρώ(τιμή ανά στρέμμα 122.000,00 ευρώ). Το χωριό αυτό το χειμώνα κατοικείται από ελάχιστες οικογένειες και το καλοκαίρι από 15 περίπου οικογένειες.

ε) Στο χωριό «Ξυλοκέρα» Νομού Ηλείας για έκταση 5,9 στρεμμάτων χαρακτηρισθείσα ως εντός οικισμού με κατοικία 40 τ.μ η συνολική αξία του ακινήτου υπολογίστηκε στο απίστευτο ποσό των 988.780,00 ευρώ.

Κύριε Υπουργέ,

Στο σημείο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να αναφερθούμε επιγραμματικά για τις εντός οικισμού εκτάσεις, τις οποίες οι συντάκτες του Ν. 4223/2013 περί «ΕΝ.Φ.Ι.Α» τις θεώρησαν λανθασμένα κατά την άποψη μας ως οικόπεδα.

Οι εντός οικισμού εκτάσεις έχουν χαρακτηρισθεί με αποφάσεις των πρώην Νομαρχών της χώρας μας, βάσει του Προεδρικού Διατάγματος της 24-4-1985 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 181/Δ/3-5-1985. Οι εκτάσεις αυτές χαρακτηρίσθηκαν ως εντός οικισμού μετά από πρόταση των τότε κοινοταρχών, οι οποίοι τα χωράφια που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι των οικισμών στην αγροτική του εκμετάλλευση τα βάφτισαν οικόπεδα πιστεύοντας ότι έτσι θα δώσουν αξία στην γη της Κοινότητας τους. Φυσικά τότε δεν υπήρχε κανένας φόρος επί των ακινήτων. Οι εκτάσεις αυτές βρίσκονται σε ακτίνα οκτακοσίων μέτρων από το κέντρο του οικισμού, ο οποίος αποτελείται από μικρό αριθμό κατοικιών ( γι αυτό άλλωστε ονομάζεται οικισμός) και κατά κανόνα αποτελούν ενιαίες εκτάσεις πολλών στρεμμάτων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις με μονοετείς ή πολυετείς καλλιέργειες ή συνήθως ως βοσκότοποι. Οι εκτάσεις αυτές δεν είναι οικόπεδα που μπορούν να οικοδομηθούν, αφού δεν έχουν ρυμοτομηθεί, στερούνται ύδρευσης και ηλεκτρικού ρεύματος και στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν έχουν πρόσβαση σε οδικά δίκτυα, αλλά η πρόσβαση σε αυτές τις εκτάσεις γίνεται από αγροτικούς δρόμους ή από «δουλείες εισόδου» πλάτους το πολύ δύο μέτρων (ίσα-ίσα για να περνά ένα αγροτικό όχημα) ή από μονοπάτια. Οι εν λόγω εκτάσεις αποφέρουν ελάχιστο εισόδημα για τους ιδιοκτήτες τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι με βάση την ΠΟΛ 1060/26-3-2013 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία για τους σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος έχει καθοριστεί το καθαρό τεκμαρτό εισόδημα ανά στρέμμα για όλες τις αγροτικές καλλιέργειες ,οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων αυτών αποκτούν ενδεικτικά τα κάτωθι εισοδήματα : Για κτήμα με ελιές ελαιοποιήσιμες στο Νομό Αχαΐας το καθαρό εισόδημα έχει προσδιοριστεί στα 17,22 ευρώ ανά στρέμμα, για καλλιέργεια σκληρού σιταριού σε 22,08 ευρώ ανά στρέμμα, για καλλιέργεια σιταριού μαλακού στα 16,83 ευρώ ανά στρέμμα και για καλλιέργεια κριθαριού στα 12,70 ευρώ ανά στρέμμα.

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι ιδιοκτήτες των ως άνω εντός οικισμού εκτάσεων, οι οποίες από την υφιστάμενη νομοθεσία περί «ΕΝ.Φ.Ι.Α» χαρακτηρίζονται ως οικόπεδα, δεν έχουν με κανένα τρόπο τη δυνατότητα να πληρώσουν «ΕΝ.Φ.Ι.Α» περισσότερα από αυτά που η πολιτεία τους έχει αναγνωρίσει ότι εισπράττουν. Επομένως, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να καταβάλλουν φόρο περισσότερο από 10-15 ευρώ ανά στρέμμα.

Κύριε Υπουργέ,

Από δημοσιεύματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, φαίνεται ότι η θέση της κυβέρνησης στο μείζον θέμα που δημιουργήθηκε για τις εντός οικισμού εκτάσεις, είναι για τα ακίνητα αυτά να ισχύσουν οι τιμές που είχαν καθοριστεί βάσει της ΠΟΛ/1131/5-6-2013 του Υπουργείου Οικονομικών( ΦΕΚ 1499/20-6-2013), με τις οποίες προσδιορίστηκαν οι τιμές του ΦΑΠ των ετών 2011, 2012, 2013. Κατά τη γνώμη μας, η θέση αυτή είναι σε εντελώς λανθασμένη κατεύθυνση, καθ’ ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, βελτιώνει μεν το υφιστάμενο πρόβλημα, ωστόσο οι ιδιοκτήτες αυτών των ιδιοκτησιών που στην πλειοψηφία τους είναι αγρότες με σχετικά μικρό κλήρο ή χαμηλών εισοδημάτων φορολογούμενοι, θα κληθούν να πληρώσουν υπέρογκα ποσά «ΕΝ.Φ.Ι.Α» που δεν θα είναι σε θέση να τα καταβάλλουν. Επιπροσθέτως κρίνουμε σκόπιμο να σας επισημάνουμε ότι δεν είναι βέβαιο ότι οι δηλωθείσες εντός οικισμού εκτάσεις στο Ε9 τόσο για τον υπολογισμό του «ΕΝ.Φ.Ι.Α» όσο και του Φ.Α.Π των προηγούμενων ετών είναι οι πραγματικές, διότι οι ιδιοκτήτες αυτών των εκτάσεων στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν έχουν τοπογραφικά διαγράμματα υπεύθυνου μηχανικού και σε αρκετές περιπτώσεις τα ακίνητα αυτά στερούνται τίτλων ιδιοκτησίας. Προσερχόμενοι δε οι ιδιοκτήτες αυτών των εκτάσεων στου λογιστές, μη γνωρίζοντας ότι είναι εντός οικισμού εκτάσεις, ενδεχομένως να τις δηλώνουν ως αγροκτήματα όπως και πραγματικά είναι.

Η πρόταση του Περιφερειακού τμήματος μας του Οικονομικού Επιμελητηρίου είναι ότι οι εντός οικισμού εκτάσεις, οι οποίες πράγματι χρησιμοποιούνται ως αγροκτήματα να φορολογηθούν με το καθεστώς των αγροκτημάτων. Αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης της χρήσης των εν λόγω εκτάσεων ως αγροκτήματα, είναι οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του έτους 2013 και παλαιότερων από τις οποίες προκύπτει ότι οι εν λόγω εκτάσεις απέφεραν εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις, ή οι βεβαιώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας (ΟΠΕΚΕΠΕ κ.λ.π), καθότι στις πλείστες των περιπτώσεων οι εν λόγω εκμεταλλεύσεις λαμβάνουν επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τις υπόλοιπες ελάχιστες περιπτώσεις των εντός οικισμού εκτάσεων, οι οποίες πράγματι δεν είναι αγροκτήματα, άλλα χρησιμοποιούνται ως οικόπεδα, εκεί συμφωνούμε με τις μέχρι σήμερα εξαγγελθείσες θέσεις της κυβέρνησης ότι ο υπολογισμός των αξιών να γίνει βάσει της ΠΟΛ 1131/2013.

Κύριε Υπουργέ,

Αναγνωρίζουμε ότι η χώρα μας βρίσκεται σε μια άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση, όπου όλοι μας πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες που αναλογούν στον καθένα μας για να βοηθήσουμε τη χώρα, πληρώνοντας ο κάθε πολίτης φόρους με βάση τις αρχές της αναλογικότητας και της φοροδοτικής ικανότητας. Η εποχή που το Ελληνικό κράτος έκανε πελατειακή πολιτική με δανεικά χρήματα έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Και να θέλουμε σήμερα να ακολουθήσουμε αυτή την πολιτική, δεν μπορούμε, αφού πλέον οι αγορές δεν μας δανείζουν και μας επιβάλλουν Δημοσιονομική πειθαρχία, την οποία άλλωστε θα έπρεπε από τα προηγούμενα χρόνια να είχαμε ακολουθήσει από μόνοι μας. Ωστόσο, κ. Υπουργέ, τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες πολίτες έχουν υποστεί μια άνευ προηγουμένου φορολογική επιβάρυνση, όπου πλέον οι μέχρι χθες συνεπείς φορολογούμενοι, αδυνατούν να πληρώνουν ολοένα και περισσότερους φόρους. Τα εκκαθαριστικά του «ΕΝ.Φ.Ι.Α» απέδειξαν ότι δυστυχώς οι συντάκτες αυτού του Νόμου δεν ήσαν οι πλέον κατάλληλοι. Ο νόμος έχει κενά και κατάφορες αδικίες. Στους πολίτες επιβάλλονται τεράστιες φορολογικές επιβαρύνσεις κυρίως για τις εντός οικισμού εκτάσεις για περιουσίες που έχουν ελάχιστη αξία. Νομίζουμε ότι είναι καιρός να αφήσετε στην άκρη αυτούς, αν δεν το έχετε ήδη κάνει, που συνέταξαν αυτόν τον τόσο άδικο και σκληρό φορολογικό νόμο και να συνεργαστείτε με τους φορείς της Ελληνικής Πολιτείας ( Οικονομικό Επιμελητήριο, Δημάρχους, Συλλόγους φοροτεχνών-Λογιστών, Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια κ.λ.π) για την άμεση διόρθωσή του.

Το Περιφερειακό τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας δεν θα μπορούσε να μείνει απαθές στο μείζον θέμα του «ΕΝ.Φ.Ι.Α» που συγκλονίζει τα Ελληνικά νοικοκυριά. Με την πεποίθηση ότι ως θεσμοθετημένος γνωμοδοτικός φορέας της Ελληνικής Πολιτείας συμβάλλουμε σε ένα γόνιμο και δημιουργικό διάλογο στο δύσκολο και επίμοχθο έργο που έχετε κ. Υπουργέ αναλάβει, εν όψει και των επικείμενων τροποποιήσεων του θεσμικού πλαισίου περί «ΕΝ.Φ.Ι.Α», συντάξαμε την παρούσα επιστολή.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω συνεργασία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.