Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου, 2020

Εξώδικο του δήμου Ακτίου-Βόνιτσας

για παραλείψεις στα έργα του οδικού άξονα στην περιοχή Βόνιτσας-Δρυμού. Καταγγέλει πως δεν προβλέφθηκε που θα καταλήγουν τα νερά από το δρόμο! Προβληματα για αγρότες και κτηνοτρόφους από άλλες παραλείψεις.

ΟΔΙΚΟΣ-ΑΞΟΝΑΣ-ΑΚΤΙΟ-ΑΜΒΡΑΚΙΑ-23-2Eίναι δυνατόν να εκτελούνται εργασίες για την κατασκευή ενός δρόμου και ενώ υπάρχει πλήρης πρόβλεψη κατασκευής τεχνικών αποστράγγισης της οδού, να ελλείπει εντελώς η πρόβλεψη για τους υποδοχείς των τεραστίων υδάτινων όγκων που θα συγκεντρώνονται στην έξοδο των εν λόγω τεχνικών, όταν θα ολοκληρωθεί η ασφαλτόστρωση του καταστρώματος; Σύμφωνα με τον δήμο Ακτίου-Βόνιτσας είναι δυνατόν και συμβαίνει στα έργα της οδικής σύνδεσης Ακτίου – Ιόνιας Οδού και ειδικότερα στο τμήμα 4,4 χιλιομέτρων στην περιοχή Βόνιτσας – Δρυμού.
Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο δήμος Ακτίου-Βόνιτσας από την μελέτη, των συμβατικών τευχών, όσο και, κυρίως, από την επισκόπηση των μέχρι σήμερα εκτελούμενων εργασιών, τα όργανα του Δήμου διαπίστωσαν κατόπιν καταγγελιών πολιτών και σχετικού αιτήματος που κατατέθηκε στο Δήμο ότι τα τεχνικά απορροής των ομβρίων υδάτων της οδού δεν καταλήγουν σε υδάτινους αποδέκτες. Ενώ, δηλαδή, υπάρχει πλήρης πρόβλεψη κατασκευής τεχνικών αποστράγγισης της οδού, ελλείπει εντελώς η πρόβλεψη για τους υποδοχείς των τεραστίων υδάτινων όγκων που θα συγκεντρώνονται στην έξοδο των εν λόγω τεχνικών, όταν θα ολοκληρωθεί η ασφαλτόστρωση του καταστρώματος.

Κίνδυνος να πλημμυρίσουν χωράφια
Σύμφωνα με το δήμο Ακτίου-Βόνιτσας είναι προφανές ότι η διοχέτευση των συγκεκριμένων τεραστίων ποσοτήτων ύδατος στα παρόδια κτήματα και αγροτεμάχια θα έχει ως άμεσο και προφανές αποτέλεσμα την επέλευση τεραστίων ζημιών και καταστροφών στις εν λόγω ιδιοκτησίες, εφόσον θα μετατραπούν σε χειμάρρους. Περαιτέρω, είναι πιθανό να πλημμυρίσουν μεγάλες περιοχές εκατέρωθεν της οδού με κίνδυνο, εκτός από την επέλευση μεγάλων υλικών καταστροφών, και για τις ζωές των κατοίκων.
Ο δήμος Ακτίου-Βόνιτσας με εξώδικο ζητά να πληροφορηθεί εάν υφίσταται ή όχι στα συμβατικά τεύχη πρόβλεψη για την ασφαλή απορροή των υδάτων που θα διοχετεύονται στα τεχνικά έργα και ποια είναι αυτή. Η εξώδικη διαμαρτυρία εστάλη στο Ελληνικό Δημόσιο νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα και τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Φυσικά και στην εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.», η εταιρεία ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. έχει αναλάβει βάσει συμβάσεως την κατασκευή του έργου.
Στο εξώδικο αναφέρει ο δήμος Ακτίου-Βόνιτσας: «Ο Δήμος μας, στην περιφέρεια του οποίου εκτελούνται οι εν λόγω εργασίες, έχει ιδιαίτερη υποχρέωση να επισημάνει τους ως άνω κινδύνους για την ζωή και την περιουσία των δημοτών του. Εν πρώτοις, επομένως, ζητούμε να μας πληροφορήσετε εάν υφίσταται ή όχι στα συμβατικά τεύχη πρόβλεψη για την ασφαλή απορροή των υδάτων που θα διοχετεύονται στα τεχνικά έργα και ποια είναι αυτή.
Σε αρνητική περίπτωση, τονίζουμε μετ’ επιτάσεως ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα τα ενδεδειγμένα από τεχνικής απόψεως μέτρα, δεδομένου ότι η εν εξελίξει διαδικασία για την αντιμετώπιση του προβλήματος με την εκπόνηση νέας μελέτης και την δημοπράτηση νέου έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά την πάροδο αρκετών ετών, με κίνδυνο να μην προληφθούν οι ανωτέρω περιγραφόμενες καταστροφές. Ειδικότερα πρέπει τα εν λόγω τεχνικά άμεσα να συνδεθούν με υφιστάμενους αποδέκτες όπου είναι αυτό δυνατόν, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι μέχρι την τελική λύση του προβλήματος.
Σημειωτέον ότι επ’ ουδενί υφίσταται βούληση του Δήμου μας να προκαλέσει το παραμικρό κώλυμα στην συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου. Αποτελεί, όμως, αυτονόητη υποχρέωσή μας η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της ζωής και της ιδιοκτησίας των δημοτών μας».

Παράλειψη που μπλοκάρει την άρδευση 700 στρεμμάτων
Επιπλέον ο δήμος Ακτίου Βόνιτσας καταγράφει και άλλα προβλήματα: Στο κάμπο του Θυρίου και συγκεκριμένα στην περιοχή «ΦΙΣΚΙΔΙ» υπάρχει αρτεσιανό πηγάδι από το οποίο αρδεύεται η γύρω περιοχή. Η άρδευση των αγροκτημάτων γίνεται με τσιμενταύλακα που, ξεκινώντας από την πηγή, εκτείνεται ανατολικά σε μήκος 200 περίπου μέτρων. Από το σημείο αυτό και εντεύθεν το νερό έρεε μέσω χωματαύλακα, ο οποίος έβαινε παραλλήλως της εθνικής οδού έως τον χείμαρρο Τσάγκαρη. Μετά τον χείμαρρο ο υδραύλακας διερχόταν κάτω από την Εθνική Οδό προς τον οικισμό του Δρυμού, στο σημείο όπου ευρίσκεται σήμερα το εργοτάξιο της ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε., και στη συνέχεια, αφού διερχόταν ξανά την Εθνική Οδό με σωληνωτό, όδευε ξανά προς βορά και την ιδιοκτησία Χούσου Δημητρίου. Στο πλαίσιο της κατασκευής του έργου, η ανάδοχος εταιρεία προχώρησε στην επικάλυψη του εν λόγω υδραύλακα (στο τμήμα από το χείμαρρο Τσάγκαρη ως το τέρμα του), χωρίς να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την διατήρησή του ή την αποκατάστασή του. Αποτέλεσμα της εν λόγω ενέργειας είναι η αδυναμία άρδευσης περίπου 700 στρεμμάτων με αποτέλεσμα την αδυναμία καλλιέργειας αυτών και την απομείωση της αξίων των ακινήτων που βλάπτονται. “Ενόψει αυτής της καταστάσεως είναι προφανές ότι τόσο ο κύριος του έργου δια της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όσο και η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την άμεση επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος δικαστικών διενέξεων από τους βλαπτόμενους ιδιοκτήτες, προς τους οποίους ο Δήμος , όπως αναφέρει, οφείλει να σταθεί αλληλέγγυος” υπογραμμίζεται από τον δήμο.

Πρόβλημα και για κτηνοτρόφους

Ένα τρίτο σοβαρότατο πρόβλημα, που αναφέερται στο εξώδικο, προέρχεται από την μη πρόβλεψη διάβασης των παραγωγικών ζώων στην συγκεκριμένη περιοχή. Ειδικότερα, στην περιοχή από τυροκομείο Καλαντζή έως τον κόμβο του Θυρίου δεν έχει προβλεφθεί διάβαση ζώων. Στην περιοχή δραστηριοποιούνται πάνω από δεκαπέντε κτηνοτρόφοι, οι οποίοι, μετά την ολοκλήρωση της οδού, προκειμένου να μετακινήσουν τα ζώα τους κατάντι του δρόμου θα είναι αναγκασμένοι να διανύσουν μια τεράστια απόσταση (άνω του 1,5 χιλιομέτρου), κάτι που είναι πρακτικά ανέφικτο. «Συνιστά, επομένως, αδήριτη και άμεση αναγκαιότητα να προβλεφθεί και κατασκευαστεί άμεσα (πριν την ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης) ένα τεχνικό – διάβαση διαστάσεων περίπου 2Χ2 προκειμένου να επιτραπεί και πάλι η ακώλυτη διέλευση των ζώων και των κτηνοτρόφων της περιοχής, όπως άλλωστε συνέβαινε έως τώρα» αναφέρεται από τον δήμο.

Επιγραμματικά ο δήμος Ακτίου-Βόνιτσας επιδιώκει να ενημερωθεί  εάν υφίσταται ή όχι στα συμβατικά τεύχη πρόβλεψη για την ασφαλή απορροή των υδάτων που θα διοχετεύονται στα τεχνικά του έργου «Οδική Σύνδεση περιοχής Ακτίου με τον Δυτικό Άξονα Βορρά-Νότου (Ιόνια Οδός).»: Χ.Θ. 22+500 – 26+900 (4,4 χλμ.) (περιοχή Βόνιτσας – Δρυμού)»και ποια είναι αυτή. Εάν δεν υφίσταται τέτοια πρόβλεψη ζητά ενημέρωση  εάν πρόκειται να ληφθούν μέτρα  για την αποφυγή ζημιών στην περιουσία ή και τη ζωή των κατοίκων του από τον προπεριγραφόμενο κίνδυνο και ποια είναι αυτά. Σε κάθε περίπτωση, ζητά τα εν λόγω τεχνικά άμεσα να συνδεθούν με υφιστάμενους αποδέκτες όπου είναι αυτό δυνατόν, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι μέχρι την τελική λύση του προβλήματος. Ζητά επίσης την άμεση αποκατάσταση του υδραύλακα στη θέση «ΦΙΣΚΙΔΙ» ούτως ώστε να αποκατασταθεί η άρδευση της περιοχής και την κατασκευή τεχνικού διέλευσης κτηνοτρόφων και παραγωγικών ζώων.

 

 


 

Θέματα που ενδιαφέρουν

1 Σχόλιο

  1. b.s

    ΥΠΟΜΟΝΗ Ο ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΕΡΕΦΩΝΑ ΤΟΥ ΘΑ ΑΠΟΧΩΡΙΣΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΟΛΙΓΩΝ ΜΗΝΩΝ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.