Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, 2020

Γιατί τόσα χρόνια αδράνειας για τον παρατριχώνιο ;

DSC_0002

 Ρωτά η Νίκη Φούντα

Η Δημοκρατική Αριστερά, από τη πρώτη μέρα της κοινοβουλευτικής της εκπροσώπησης, θέτει μετ’ επιτάσεως το μεγάλο ζήτημα της έλλειψης υποδομών στην Αιτωλοακαρνανία και αναδεικνύει με σθένος τα προβλήματα του οδικού δικτύου. Ενός οδικού δικτύου ελλιπούς, με κακοτεχνίες, με μεγάλα έργα που θα δώσουν ώθηση αλλά που προς το παρόν… τα αναμένουμε, και με το υπάρχον δίκτυο, αντί να βελτιώνεται, να πέφτει συνεχώς θύμα υποσχέσεων που δεν υλοποιούνται.

Aυτά υποστηρίζει η Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Νίκη Φούντα που με συνεχείς κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, ζητά διευκρινίσεις για τα μείζονα ζητήματα των Οδικών Δικτύων, που αντί να διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών, ταλαιπωρούν τόσο τους κατοίκους, όσο και τους επισκέπτες του Νομού. Επανέρχεται σήμερα και επαναφέρει το θέμα του Παρατριχώνιου Δρόμου, σε συνδυασμό με την ερώτηση για «την ίδρυση του Εθνικού Πάρκου Τριχωνίδας»: ενός έργου πνοής για τον τόπο μας, που δυστυχώς η ολοκλήρωσή του αργεί σημαντικά και αδικαιολόγητα.

Με ερώτησή της προς τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, ζητά την επίσημη απάντηση της Πολιτείας στα κρίσιμα αυτά ερωτήματα:

 –                Ποια η εξέλιξη του συνολικού έργου έτσι όπως αρχικά σχεδιάστηκε και αποτυπώνεται στις μελέτες που παρουσιάσθηκαν στην Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας το 2007;

 –                Υπάρχουν σαφείς αποκλίσεις -τουλάχιστον στο Νότιο Κλάδο-  από τον αρχικό σχεδιασμό της αναγνωριστικής μελέτης . Γιατί συνέβη αυτό;

 –                Ποιες οι προοπτικές ολοκλήρωσης του έργου; Προτίθεται το Υπουργείο να δει ως σύνολο, ως ενότητα, την Παρατριχώνια Οδό;

– Έχουν εξασφαλιστεί οι αντίστοιχες πιστώσεις, αλλά και οι απαραίτητες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, οι αποχαρακτηρισμοί των όποιων δασικών εκτάσεων και οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις;

 Όπως τονίζει η βουλευτής της ΔΗΜ.ΑΡ., ο Παρατριχώνιος Δρόμος είναι κομβικής σημασίας για την Αιτωλοακαρνανία: Θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πολύμορφη ανάπτυξη της περιοχής και στην ανάδειξη των αρχαιοτήτων της (βυζαντινά και μεταβυζαντινά μοναστήρια, αρχαιολογικός χώρος Θέρμου, αρχαιολογικό Μουσείο Θέρμου, κτλ), αλλά  και του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους της περιοχής (Τριχωνίδα , όρος Αράκυνθος που είναι περιοχές Natura). Επιπλέον, θα αποτελέσει την βασική υποδομή συνοχής της περιοχής και θα δώσει διαπεριφερειακή τουριστική σπουδαιότητα στην λίμνη.Η κατασκευή του θα διευκολύνει την σύνδεση της Ναυπάκτου με το Αγρίνιο δημιουργώντας δύο ενδοπεριφερειακούς άξονες μέσω των παρατριχώνιων οδών (Θέρμο-Αγρίνιο και Μακρυνεία-Αγρίνιο), καθιστώντας την περιοχή αναπτυξιακό πόλο πράσινης οικονομίας και διαμορφώνοντας μια άλλη ποιότητα ζωής για την καθημερινότητα των πολιτών της Αιτωλοακαρνανίας.Οι υποδομές είναι η βάση, η αρχή κάθε ανάπτυξης. Χωρίς αυτές, δεν θα καταφέρει να αναδείξει η Αιτωλοακαρνανία τα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματά της. Και αυτή η ανατροπή είναι το ζητούμενο.

 

Το κείμενο της ερώτησης που κατατέθηκε σήμερα  :

Παρατριχώνιος Δρόμος – Έργο πνοής και συνοχής για την Τριχωνίδα»

Στο  Στρατηγικό Πλαίσιο Παρεμβάσεων – Προτεραιοτήτων Ανάπτυξης του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, για την Δ’ Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 που εξέδωσε το ΤΕΕ -Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας το 2007- είναι σαφώς προσδιορισμένη η βούληση του τεχνικού κόσμου του Νομού, όσον αφορά στην  «Βελτίωση της προσπελασιμότητας», για την κατασκευή περιμετρικής οδού στην λίμνη Τριχωνίδα, η οποία θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πολύμορφη ανάπτυξη της περιοχής και στην ανάδειξη των αρχαιοτήτων της (βυζαντινά και μεταβυζαντινά μοναστήρια, αρχαιολογικός χώρος Θέρμου, αρχαιολογικό Μουσείο Θέρμου, κτλ), αλλά  και του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους της περιοχής (Τριχωνίδα , όρος Αράκυνθος είναι περιοχές Natura). Επιπλέον, η κατασκευή του εν λόγω δρόμου θα διευκολύνει την σύνδεση της Ναυπάκτου με το Αγρίνιο δημιουργώντας δύο ενδοπεριφερειακούς άξονες μέσω των παρατριχώνιων οδών (Θέρμο-Αγρίνιο και Μακρυνεία-Αγρίνιο), καθιστώντας την περιοχή αναπτυξιακό πόλο πράσινης οικονομίας και διαμορφώνοντας μια άλλη ποιότητα ζωής για την καθημερινότητα των πολιτών της Αιτωλοακαρνανίας.

Όσον αφορά στο κοινωνικό σύνολο, στο «Στρατηγικό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Νομού Αιτωλοακαρνανίας» που εκπονήθηκε το 2001 ήταν εκφρασμένη η βούληση της κοινωνίας του Νομού για την «Βελτίωση της χάραξης του δρόμου Αγρίνιο-Θέρμο-Κάτω Μακρυνού-Συκιά» που, επί της ουσίας, είναι ο Παρατριχώνιος Δρόμος. Οι Δήμοι Θέρμου και Αγρινίου είναι θετικοί  στην υλοποίηση του έργου, καθώς θα αποτελέσει την βασική υποδομή συνοχής της περιοχής και θα δώσει διαπεριφερειακή τουριστική σπουδαιότητα στην λίμνη.

Ο Σχεδιαζόμενος Οδικός Άξονας που περιβάλλει τη λίμνη Τριχωνίδα (συγκεκριμένα, η προμελέτη του Βόρειου Κλάδου και  η αναγνωριστική μελέτη του Νότιου Κλάδου του Παρατριχώνιου δρόμου), παρουσιάσθηκε από τους μελετητές το 2007 στην Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης το συνολικό μήκος του δρόμου είναι 70 χλμ και το πλάτος του -μαζί με τα πεζοδρόμια και τους παράπλευρους δρόμους- θα φθάνει τα 16 μέτρα. Η μελέτη προβλέπει ότι το 95% του δρόμου θα είναι πάνω σε νέα χάραξη, ενώ θα κατασκευασθούν πολλοί ισόπεδοι κόμβοι προκειμένου να εξασφαλισθούν οι συνδέσεις με τον υφιστάμενο οδικό άξονα καθώς και οι συνδέσεις με τις εξόδους και εισόδους των αστικών σχηματισμών.

Μέρος του έργου εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 12.000.000 ευρώ ως «Περιμετρική οδός Μακρυνείας (από Ζευγαράκι έως Δαφνιά) για να δώσει αναπτυξιακή ώθηση στην περιοχή και να συμβάλλει στην επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Σε όλο το μήκος της βρίσκεται δίπλα από την αρδευτική διώρυγα ΔΧΙV , περιοριζόμενη μέσα στην ζώνη απαλλοτρίωσης της διώρυγας αυτής. Το έργο προβλέπει την κατασκευή δρόμου μήκους 17 Km , συνολικού πλάτους 7 μ με δυο λωρίδες κυκλοφορίας , κατασκευή τεχνικών έργων όμβριων υδάτων, ηλεκτροφωτισμό κόμβων, στηθαία ασφάλειας όπου απαιτείται, καθώς και σήμανση της οδού.  Σήμερα πραγματοποιείται  μόνο η φάση εκκίνησης κατασκευής ενός μικρού μόνο τμήματος στην περιοχή της Μακρυνείας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, και αναγνωρίζοντας πως το συγκεκριμένο έργο θα αποτελούσε έργο πνοής για μια περιοχή που το οδικό δίκτυο είναι ελλιπές και  κάκιστο,

Ερωτάται ο κ.Υπουργός:

  1. Ποια η εξέλιξη του συνολικού έργου έτσι όπως αρχικά σχεδιάστηκε και αποτυπώνεται στις μελέτες που παρουσιάσθηκαν στην Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας το 2007;
  1. Υπάρχουν σαφείς αποκλίσεις -τουλάχιστον στο Νότιο Κλάδο-  από τον αρχικό σχεδιασμό της αναγνωριστικής μελέτης . Γιατί συνέβη αυτό;
  1. Ποιες οι προοπτικές ολοκλήρωσης του έργου; Προτίθεται το Υπουργείο να δει ως σύνολο, ως ενότητα, την Παρατριχώνια Οδό; Έχουν εξασφαλιστεί οι αντίστοιχες πιστώσεις, αλλά και οι απαραίτητες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, οι αποχαρακτηρισμοί των όποιων δασικών εκτάσεων και οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις?

 

Η ερωτώσα βουλευτής

Νίκη Φούντα

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.