Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου, 2022

Ποια θέματα θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου

Ποια θέματα θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου στις 7μ.μ. το Δημοτικό Συμβουλιο Αγρινίου. Τα θέματα της ατζέντας είναι τα ακόλουθα:

1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αγρινίου 2012 – 2014 – Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού.
2. Υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση 1.1 του Ε.Π Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής για τη χρηματοδότηση Πράξης με τίτλο: «Ενίσχυση της διοικητικής Οργάνωσης και ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Αγρινίου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων»
3. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη συμπληρωματικών έργων αποχέτευσης λυμάτων Παραλίμνιων Οικισμών Τριχωνίδας»
4. Τροποποίηση της αριθ. 1/2011 απόφασης του Δημοτ. Συμβουλίου (αντικατάσταση μελών Επιτροπών του Δημ. Συμβουλίου).
5. Συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ»
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους 2011.
7. Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους 2011.
8. ΄Εγκριση αποφάσεων που αφορούν την έγκριση απολογισμών Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2010, των:
α.) Του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (πρώην Δήμου Αγγελοκάστρου)
β) Του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (πρώην Δήμου Παραβόλας)
γ) Του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (πρώην Δήμου Αγγελοκάστρου)
9. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (Σχετ. 62/2011 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής).
10. Παραλαβή Μελετών:
α) «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
β) «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗ Τ.Δ. ΛΕΠΕΝΟΥΣ»
11. Επιστροφή χρημάτων για ΤΑΠ, Τέλη Καθαριότητας και Δημοτικό Φόρο στην Τσιρώνη Χρυσούλα…
12. Καθορισμός ωρών λειτουργίας των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών.
13. Αιτήσεις , έγγραφα, αναφορές.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.