Κυριακή, 1 Αυγούστου, 2021

Ποια θέματα θα συζητηθούν στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο

Ποια θέματα θα συζητηθούν στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου θα λάβει χώρα το απόγευμα στις 19:00. Η ατζέντα περιλαμβάνει 39 θέματα ωστόσο κάποια έχουν ιδιάιτερο ενδιαφέρον ενώ μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η πρόταση για κατασκευή υπάιθριου ανοιχτού θεάτρου στη θέση Πανόραμα της Παραβόλας. Ωστόσο αναμένεται να συζητηθεί εκτός διάταξη το θέμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδα του Αγρινίου.Αναλυτικά η ατζέντα:
1. Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο με τίτλο: «Περιμετρική Οδός Μακρυνείας (από Ζευγαράκι έως Δαφνιά)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι” – Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2013.
2. Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο με τίτλο: «Διαμόρφωση χώρου Παλαιού Μύλου Αγρινίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι” – Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2013.
3. Έγκριση για την υποβολή Πρότασης – Φακέλου Υποψηφιότητας από την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ για ένταξη του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ”» της Δημοτικής Κοινότητας Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου στο Τοπικό της Πρόγραμμα «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  LEADER».(2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Δράση L321-2).
4. Λήψη απόφασης για παραχώρηση στο Δήμο Αγρινίου από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Καμαρούλας κατά χρήση μόνο έκτασης 6.992 τ.μ., η οποία αποτελεί τον αύλειο χώρο και την πέριξ αυτού έκταση του Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας Καμαρούλας για τη διαμόρφωση θέσεως θέας – Υπογραφή σχετικής σύμβασης.
5. Έγκριση για την υποβολή Πρότασης – Φακέλου Υποψηφιότητας από την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ για ένταξη του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΘΕΑΣ ΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ “ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ” ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» στο Τοπικό της Πρόγραμμα «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER». (2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Δράση L323-1).
6. Έγκριση για την υποβολή Πρότασης – Φακέλου Υποψηφιότητας στην ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ για ένταξη του έργου με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» . (2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Δράση L313-4).
7. Ορισμός μελών Επιτροπών που προβλέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου για τη διετία 2013 – 2014.

8. Ορισμός Επιτροπής Καταμέτρησης και Εκτίμησης εκποιούμενων κτημάτων για το έτος 2013.
9. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Υλικών για το έτος 2013 (άρθρα 28 και 46 το ΕΚΠΟΤΑ) και Παραλαβής Υπηρεσιών – Εργασιών και Αξιολόγησης για την απευθείας ανάθεση προμηθειών (ΠΔ 28/1980).
10. Ορισμός Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2013.
11. Ορισμός Επιτροπής εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου και δημοπρασιών για αγορά ή εκμίσθωση από το Δήμο πραγμάτων που ανήκουν σε τρίτους, για το έτος 2013.
12. Εφαρμογή Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο Δήμο Αγρινίου.
13. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών έργων ύδρευσης από τους σεισμούς της 10-4-2007 Δήμου Μακρυνείας».
14. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου με τίτλο: «Τοποθέτηση αγωγού Φ110 ύδρευσης για αντικατάσταση στους οικισμούς Τσάκλα – Κράψη Δημοτικής Ενότητας
Παρακαμπυλίων».
15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις – συντηρήσεις δρόμων Δημοτικής Ενότητας Αγγελοκάστρου.
16. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 της Εταιρείας Στάθμευσης Αγρινίου – Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.
17. Έγκριση των αριθμ. 254/2012 και 1/2013 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. που αφορά το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013 αντίστοιχα.

18. Έγκριση της αριθμ. 45/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. σχετική με έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
19. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.
20. Έγκριση οφειλομένων.
21. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αγρινίου για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων του Δήμου Αγρινίου (Α΄ δόση 2013).
22. Κατανομή πίστωσης στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου» για την πληρωμή Σχολικών Τροχονόμων για το χρονικό διάστημα Απρίλιος – Ιούνιος 2012.
23. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους 2013.
24. Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους 2013.
25. Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης super και βενζίνης αμόλυβδης) και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αγρινίου για το έτος 2013.
26. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αγρινίου για το έτος 2013.
27. Έγκριση ανάθεσης εργασιών: πλύσιμο – γρασάρισμα οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αγρινίου σε τρίτο με ανοιχτό διαγωνισμό.
28. Έγκριση ανάθεσης για την ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων, ακίνητης περιουσίας και χορτοκοπτικών μηχανημάτων του Δήμου σε τρίτο με ανοιχτό διαγωνισμό.
29. Έγκριση διενέργειας προμηθειών διαφόρων υλικών.
30. Έγκριση της ανάθεσης εργασιών για μίσθωση οχημάτων – μηχανημάτων για τα έργα αυτεπιστασίας 2013 του Δήμου Αγρινίου σε τρίτο με ανοιχτό διαγωνισμό.
31. Έγκριση μελετών διαφόρων έργων αυτεπιστασίας 2013.
32. Έγκριση για την κάλυψη της συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων και εγκαταστάσεων».
33. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη από το Δήμο Αγρινίου, της ιδιωτικής συμμετοχής,για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ».
34. Προέγκριση και διάθεση πιστώσεων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων από το Δήμο Αγρινίου για το 2013.
35. Καθορισμός αμοιβής Νομικού Συμβούλου.
36. Λήψη απόφασης για ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.
37. Χορήγηση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.
38. Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2012 (άρθρο 217 του ΔΚΚ).
39. Αιτήσεις, έγγραφα, αναφορές.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.