Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου, 2020

Πράσινο φως απο το ΣτΕ για το Εφετείο στο Αγρίνιο

ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ. Ωστόσο επεσημαίνεται ότι η λειτουργία του νέου Εφετείου θα είναι ανέφικτη χωρίς αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων.

Νόμιμη έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας την ίδρυση των τεσσάρων νέων Εφετείων στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Χαλκίδα, στο Αγρίνιο και στη Μυτιλήνη.

Ωστόσο, στις γνωμοδοτήσεις (20-23/2011) του Συμβουλίου της Επικρατείας υπογραμμίζεται ότι ενόψει σχετικού εγγράφου του υπουργού Δικαιοσύνης με το οποίο αποκλείεται οποιαδήποτε αύξηση του αριθμού των δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων λόγω της ίδρυσης των τεσσάρων νέων Εφετείων, ανήκει τελικώς στην Πολιτεία «η κρίση αν είναι εφικτή η αποτελεσματική λειτουργία» των νέων Εφετείων με «ανακατανομή των ήδη συνισταμένων θέσεων προσωπικού στα υφιστάμενα δικαστήρια».
Ειδικότερα, στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο κατατέθηκαν τέσσερα σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων που προβλέπουν την ίδρυση των τεσσάρων νέων Εφετείων. Το Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, ιδρύεται με το τρίτο διάταγμα, το οποίο θα έχει έδρα το Αγρίνιο και θα υπαχθούν σ’ αυτό οι περιφέρειες του Πρωτοδικείου Αγρινίου, Μεσολογγίου και Λευκάδας, οι οποίες αποσπώνται από το Εφετείο Πατρών.
Συγκεκριμένα, το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ (σ.σ. και στις τέσσερις γνωμοδοτήσεις πρόεδρος είναι ο αντιπρόεδρος Κ. Μενουδάκος και εισηγητής ο πάρεδρος Χ. Ντουχάνης) αναφέρει ότι η η κατά νόμο προηγηθείσα γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου «τάσσεται υπέρ της λελογισμένης αποκέντρωσης των δικαστηρίων η οποία επιτυγχάνεται με την ίδρυση νέων, κατά τρόπο ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση των πολιτών σε αυτά και να αποσυμφορούνται τα “μεγάλα” δικαστήρια της χώρας, τα οποία εμφανίζουν ανησυχητική βραδύτητα στην απονομή της Δικαιοσύνης».
Ο εισηγητής των τεσσάρων σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων, Χ. Ντουχάνης, (μειοψηφία) υπογραμμίζει ότι οι γνωμοδοτήσεις της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν παρείχαν επαρκή στοιχεία για τη στελέχωση των νέων Εφετείων.Και αυτό γιατί υπάρχει πρόβλημα ελλιπούς σύνθεσης σε τουλάχιστον επτά λειτουργούντα Εφετεία (Πατρών, Κέρκυρας, Ιωαννίνων, Λαμίας, Ναυπλίου, Καλαμάτας και Δωδεκανήσων). Για το λόγο αυτό «παρίσταται ανάγκη μετάβασης στα Εφετεία αυτά εφετών άλλων δικαστηρίων». Υπογραμμίζει μάλιστα ο πάρεδρος ότι η γνωμοδότηση του Αρείου Πάγου δεν αναφέρεται στους τρόπους αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης η οποία «θα επιδεινωθεί με την ίδρυση τεσσάρων ακόμη Εφετείων».
Σχετικά με το Εφετείο Αγρινίου, το ΣτΕ αναφέρει ότι στη σχετική προηγηθείσα γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των αποφάσεων που εκδόθηκαν από τα υπαγόμενα στο Εφετείο Πατρών Πρωτοδικεία και των εφέσεων που ασκήθηκαν κατά των αποφάσεων αυτών κατά τα έτη 2008, 2009 και κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους 2010, οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, η οποία εξυπηρετείται από το ήδη λειτουργούν Εφετείο με έδρα την Πάτρα, και κρίνεται ως αναγκαία η λειτουργία του νέου Εφετείου, με την οποία θα καταστεί ευχερέστερη η πρόσβαση στη Δικαιοσύνη για τους κατοίκους των νομών Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας και θα αποσυμφορηθεί το Εφετείο Πατρών.
Με την ίδια γνωμοδότηση συνεκτιμώνται έγγραφα του προέδρου Εφετών και του Εισαγγελέα Εφετών Πατρών, σύμφωνα με τα οποία η τυχόν μείωση των οργανικών θέσεων των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών του δικαστηρίου αυτού θα επηρέαζε την εύρυθμη λειτουργία του, κρίνεται, όμως, ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί με τη μείωση του φόρτου εργασίας του Εφετείου λόγω της απόσπασης των ως άνω τριών πρωτοδικειακών περιφερειών από την αρμοδιότητά του.
Εξάλλου, ως προς τη στελέχωση του υπό ίδρυση Εφετείου Αγρινίου με δικαστικούς λειτουργούς, γίνεται δεκτό ότι αυτή θα καταστεί δυνατή με τη μεταφορά από το Εφετείο Πατρών αριθμού οργανικών θέσεων αναλόγου με τη μείωση της δικαστηριακής του ύλης λόγω της ίδρυσης του νέου Εφετείου και, κατά τα λοιπά, με την αύξηση των οργανικών θέσεων στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο.
Αναφορικά με τη στελέχωση του νέου Εφετείου με δικαστικούς υπαλλήλους, στην ίδια γνωμοδότηση αναφέρεται ότι μικρός αριθμός θέσεων μπορεί να μετακινηθεί από το Εφετείο και την Εισαγγελία Εφετών Πατρών, των οποίων προφανώς θα μειωθούν αντιστοίχως οι υφιστάμενες θέσεις, ενώ, κατά τα λοιπά, το ζήτημα θα επιλύσει η δημιουργία νέων οργανικών θέσεων, που μπορούν να καλυφθούν με μετάταξη από καταργούμενες υπηρεσίες του Δημοσίου.
Και η γνωμοδότηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η λειτουργία του νέου Εφετείου θα είναι ανέφικτη χωρίς αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων.

Πηγή:http://www.express.gr/

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.