Σάββατο, 17 Απριλίου, 2021

Προβληματισμός στο τοπικό ΤΕΕ για τις εξετάσεις ενεργειακών επιθεωρητών

Προβληματισμός στο τοπικό ΤΕΕ για τις εξετάσεις ενεργειακών επιθεωρητών

Επιστολή του Πρόεδρου της Δ.Ε. του Περιφερειακού Τμήματος  Αιτωλοακαρνανίας του ΤΕΕ Κωνσταντίνου Ρόκου η οποία στάλθηκε προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Σπίρτζη Χρήστο σχετική με τις εξετάσεις των Υποψηφίων Ενεργειακών Επιθεωρητών ώστε να υπάρξει ανάλογη παρέμβαση

 

«Προβληματισμός για εξετάσεις ενεργειακών επιθεωρητών»

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Είναι αναγκαίο να μεταφερθεί ο έντονος και αυξανόμενος προβληματισμός των συναδέλφων οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει ή παρακολουθούν τα σεμινάρια εκπαίδευσης υποψήφιων ενεργειακών επιθεωρητών, σχετικά με τους επερχόμενες εξετάσεις, οι επιτυχόντες των οποίων θα στελεχώσουν το Μητρώο (Μόνιμων ) Eνεργειακών Eπιθεωρητών.
Ο μεγάλος όγκος της ύλης που αφορά την πολυνομία, το επίσης μεγάλο θεωρητικό μέρος αυτής, το οποίο δεν είναι γνωστό σε ποιό βαθμό θα ζητηθεί, το μεγάλο ποσοστό αναγκαία σωστών απαντήσεων – 90% και 70% αντίστοιχα στα υποχρεωτικά και προαιρετικά μαθήματα – είναι πράγματι βάσιμοι λόγοι οι οποίοι εύλογα και δικαιολογημένα δημιουργούν ανησυχία και προβληματισμό στους συναδέλφους.
Είναι αναγκαίο να προστεθεί ότι η ανησυχία εντείνεται καθώς ούτε οι εκπαιδευτές των σεμιναρίων είναι σε θέση να απαντήσουν στα δημιουργούμενα ερωτήματα με δεδομένο ότι δεν έχουν ή δεν μπορούν να έχουν ανάλογη ενημέρωση. Επίσης προϊόντος του χρόνου αυξάνονται τα ερωτήματα καθόσον διαφαίνεται ότι όλο και μεγαλώνει το χρονικό διάστημα μεταξύ της εκπαίδευσης και των επερχόμενων εξετάσεων , διάστημα το οποίο πράγματι πρέπει να παραμείνει εντός της έννοιας του ευλόγου.
Είναι λοιπόν απαραίτητο να γίνει ανάλογη παρέμβαση προς το ΥΠΕΚΑ και εν τέλει προς την υπό σύσταση επιτροπή η οποία θα προβεί στην επιλογή των θεμάτων και τις ερωτήσεις των εξετάσεων, έτσι ώστε πραγματικά να εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο έχουν θεσμοθετηθεί αυτές. Είναι αναγκαίο να αποφευχθεί ο κίνδυνος που ελλοχεύει, να κυριαρχήσουν ερωτήσεις και θέματα επί ενός άγονου εξειδικευμένου θεωρητικού μέρους, πραγματικά περιττού για τον Μηχανικό που πραγματοποιεί μια ενεργειακή επιθεώρηση.
Τέλος σημειώνεται ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να δημιουργηθεί ενδεικτική τράπεζα θεμάτων – ερωτημάτων έτσι ώστε να υπάρξει ανάλογη πληροφόρηση – κατανόηση των συναδέλφων για το είδος και τον τρόπο των εξετάσεων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν αρρυθμίες και προβλήματα τα οποία πιθανόν σε διαφορετική περίπτωση θα εμφανιστούν κατά την διεξαγωγή τους.

Συναδελφικά
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

Ρόκος Κωνσταντίνος

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.