Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, 2020

Προκήρυξη μεταπτυχιακού στο Πανεπιστημιακό Τμήμα ΔΠΠΝΤ στο Αγρίνιο

dppnt

Το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών, με έδρα το Αγρίνιο, ανακοινώνει τη διαδικασία επιλογής 15 μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο πεδίο «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις», σύμφωνα με το ΦΕΚ 3021Β/07.11.2014.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι 4 διδακτικά εξάμηνα και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής, Οικονομικών Επιστημών, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Πολιτισμικής Διαχείρισης και Πολιτισμικής Πληροφορικής πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων ΤΕΙ. Όριο για τη δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας ορίζεται ο βαθμός επτά (7).

Οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων πρέπει να πιστοποιήσουν την καλή γνώση σε μία ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική ή γερμανική). Η γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις (www.asep.gr). Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική. Η επάρκεια της ελληνομάθειας (επιπέδου Γ2) πιστοποιείται όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν προς τη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών το αργότερο μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2015 τα εξής δικαιολογητικά:

– Αίτηση εισαγωγής (σε έντυπο που χορηγείται από τη Γραμματεία)

– Σύντομο βιογραφικό σημείωμα – Αντίγραφα τίτλων σπουδών

– Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας

– Τίτλους ξένων γλωσσών επικυρωμένους (εφόσον υπάρχουν)

– Αντίγραφα ερευνητικού ή συγγραφικού έργου (εφόσον υπάρχουν)

– Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Τίτλοι σπουδών από ξένα ΑΕΙ πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας ή αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Η επιλογή γίνεται από επιτροπή Καθηγητών και Λεκτόρων του Τμήματος που ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και προτείνει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση τους 15 πρώτους λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι κριτήρια επιλογής:

α. το βαθμό πτυχίου,

β. τη βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το Μ.Δ.Ε.,

γ. προφορική συνέντευξη του υποψηφίου (συνεκτίμηση της προσωπικότητας, της επιστημονικής συγκρότησης και των συστατικών επιστολών) και

δ. την τυχόν ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Μ.Δ.Ε.,

Η επίδοση στα ανωτέρω θα βαθμολογείται (με άριστα το 10) και οι βαθμοί θα πολλαπλασιάζονται με αντίστοιχους συντελεστές:

α. Βαθμός πτυχίου (ΒΠ) συντελεστής: 3 (ΒΠx3)

β. Βαθμός σχετικών μαθημάτων (ΣΜ) συντελεστής: 2 (ΣΜx2)

γ. Συνέντευξη (ΣΤ) συντελεστής: 3 (ΣΤx3)

δ. Άλλα προσόντα (ΑΠ) συντελεστής: 2 (ΑΠx2)

Για την εξυπηρέτηση της διεπιστημονικής συνεργασίας που προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών, θα γίνει πολυσυλλεκτική επιλογή των υποψηφίων. Σχετικές πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 2641074232 και 2641091706 και από την ιστοσελίδα του Τμήματος

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Θεοδώρα Μονιούδη-Γαβαλά Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

http://www.culture.upatras.gr.

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

1 Σχόλιο

  1. pol

    Τι να τα κανουν τα Μεταπτυχιακά MSc/// PhD αφού δεν τα λαμβάνει κανένας υπόψιν του σε κανένα τομέα του δημόσιου τους επονωμαζόμενους του ευρή και του στενού ακόμα κι αν είναι συναφές με το επαγγελμα που κανει κάποιος και φυσικά θελει το κράτος ενα πληθυσμό χωρίς μάθηση, KAI να βολευει όποιον και όποια γουστάρει ο καθε ενας καρεκλοκενταυρος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.