Σάββατο, 6 Μαρτίου, 2021

Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών:Η ιδρυτική διακήρυξη και το ψηφοδέλτιο

Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών:Η ιδρυτική διακήρυξη και το ψηφοδέλτιο
Η  ιδρυτική διακήρυξη  της Προοδευτικής Ενότητας Καθηγητών(πρώην ΠΑΣΚ) στις εκλογές της Β ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας:
belme

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε.
Για μια δημιουργική συλλογικότητα
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες
Πολιτική
Η βαθιά κρίση που μαστίζει τη χώρα μας οφείλεται κατά κύριο λόγο στη δομική κρίση του καπιταλιστικούσυστήματος, στις στοχεύσεις των δυνάμεων της αγοράς, στις ασκούμενες από τις κυβερνήσεις σκληρέςνεοφιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές, καθώς και στην οργανωμένη καθοδήγηση από τους φορείς της παγκοσμιοποίησης (ΔΝΤ, Διεθνής Τράπεζα, ΟΟΣΑ.), που υπηρετούν με τον πιο συστηματικό τρόπο τασυμφέροντα του Κεφαλαίου.
Είναι κοινή διαπίστωση ότι η σημερινή ιστορική περίοδος επηρεάζει όλες τις πτυχές της πολιτικής, τηςκοινωνίας και της οικονομίας μας. Η κρίση αυτή επιφέρει δομικούς και έντονους μετασχηματισμούς, οιοποίοι θα επηρεάσουν όλους τους θεσμούς της χώρας μας.
Σ’ αυτή την ιστορική συγκυρία, εμείς οι εκπαιδευτικοί και γενικότερα οι εργαζόμενοι:
Οφείλουμε να δώσουμε πρωτοποριακό αγώνα για μια προοδευτική προοπτική της κοινωνίας μας, γιαένα κράτος δικαίου, για μια δημοκρατική πολιτεία, για την υπεράσπιση των δίκαιων αιτημάτων τωνεργαζομένων.
Επιδιώκουμε τη δημιουργία μιας «ανοιχτής κοινωνίας», που θα συνδιαλέγεται κριτικά με τις διεθνείςεξελίξεις και θα επιζητά τη διαρκή βελτίωση της Ελλάδας στο διεθνή καταμερισμό εργασίας και θαθέτει ως πρωταρχικό στοιχείο την υπεράσπιση των αξιών και των προτεραιοτήτων του κόσμου τηςεργασίας.
Στρατηγικός μας στόχος είναι ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμός της κοινωνίας μας, μία νέα αφήγησηπου να ανταποκρίνεται στα σύνθετα κοινωνικά και πολιτικά αιτήματα του παρόντος και να δίνειελπίδα και όραμα για το μέλλον.
Μόνο μια δημοκρατικά οργανωμένη πολιτεία μπορεί να απελευθερώσει τις δημιουργικές δυνάμεις τηςκοινωνίας, προάγοντας τις αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, και ναοδηγήσει στη χειραφέτηση των πολιτών.
Όλα αυτά προϋποθέτουν μια προοδευτική πολιτική εξέλιξη, για την ανασύνταξη του μεγάλου κοινωνικούρεύματος της Κεντροαριστεράς. Γιατί τα μεγάλα ζητήματα της χώρας θα κριθούν κυρίως και πρωτίστως στοχώρο της πολιτικής.
Η σημερινή μας πρωτοβουλία εντάσσεται στα πλαίσια των κοινωνικών προοδευτικών διεργασιών και μιαςπολιτικής δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, που θα έχουν ως βασικό μέλημα τον εκδημοκρατισμό της ίδιαςτης πολιτικής και της οικονομίας, την άμβλυνση των ανισοτήτων και την προαγωγή της κοινωνικήςισότητας.

Κίνημα

Στο Κίνημά μας έχουμε την ιστορία μας και τη συνεισφορά μας στις μεγάλες κατακτήσεις της Δημόσιαςεκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού μας επαγγέλματος: Διαμόρφωση του προοδευτικού Νόμου 1566/1985,εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης, μαζικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενίσχυση της ποιότηταςτης παρεχόμενης παιδείας, βελτίωση των εργασιακών συνθηκών των εκπαιδευτικών. Έχουμε βεβαίως καιτις αδυναμίες μας και τα λάθη μας.
Γενικότερα οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι το συνολικό κίνημα των εργαζομένων δεν είχε κατακτήσει μιαταξική συνείδηση, η οποία θα ήταν αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της σημερινής πλήρους ανατροπήςτου εργασιακού μας χάρτη. Αντίθετα έχει συμβάλει στη διαμόρφωση επαγγελματικών – κλαδικώναντιλήψεων, που τελικά κρίθηκαν ατελέσφορες στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας.
Όταν όμως η ιστορία του τόπου μας θέτει τόσα κρίσιμα ζητήματα στην πρώτη γραμμή της πολιτικής, εμείςδεν μπορούμε να παραμένουμε ίδιοι με το χθες.
Οφείλουμε να αναστοχαστούμε και να επανασχεδιάσουμε τη λειτουργία και τη δράση μας με περισσότερη αποφασιστικότητα, με μεγαλύτερη συσπείρωση των εργαζομένων για μεγάλους κοινωνικούς αγώνες.
Πιστεύουμε ότι οι μεγάλες αφηγήσεις και η ακτινοβολία της συλλογικότητάς μας είναι επίκαιρες όσοποτέ άλλοτε και μπορούν να αποτελούν σηματωρό στον κοινωνικό μας ρόλο.
Η κρισιμότητα των καιρών επιβάλλει αγώνες ενάντια στις δυνάμεις του κεφαλαίου και της αγοράς, στην ιδιωτικοποίηση των δημόσιων και κοινωνικών αγαθών και στη συσσώρευση του πλούτου σε όλο και πιο λίγα χέρια, στο πολυεθνικό και χρηματιστηριακό κεφάλαιο, που είναι η βασική αιτία για τις μεγάλες κοινωνικές ανισότητες, για την περιστολή των βασικών μας δικαιωμάτων.
Πιστεύουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε τα στερεότυπα με τα οποία προσεγγίζαμε τις εξελίξεις. Απαιτούνται μετριοπάθεια και σχετικοποίηση στον παραταξιακό λόγο, κουλτούρα ουσιαστικής συνεργασίας.
Διαμορφώνουμε μια «νέα συνδικαλιστική κουλτούρα», η οποία αφενός θα αφίσταται από κάθεσυντεχνιακή αντίληψη εξασφαλίζοντας έτσι μια ευρύτερη κοινωνική δυναμική και αφετέρου θααναδεικνύει το ζήτημα της πλειοψηφίας στο περιεχόμενο των αιτημάτων μας – και όχι μόνο στουςτίτλους και στο «πόσες ημέρες απεργίας» θα κάνουμε – για βιώσιμες συγκλίσεις στον κλάδο μας. Γιατίχωρίς ουσιαστικές συνθέσεις δεν μπορεί να υπάρξει συνδικαλισμός!
Κανείς δεν μπορεί να αυτοαναγορευτεί σε τιμητή της αλήθειας και του πολιτικά ορθού. Η όποιαπαραταξιακή αυταρέσκεια δεν έχει σήμερα καμιά αξία. Αντίθετα απαιτούνται ενότητα στη βάση τωνεργαζομένων, ευρείες και ουσιαστικές πλειοψηφίες στα βασικά μας αιτήματα, στους μεγάλους μας στόχους.
Ο αγώνας μας δεν μπορεί να είναι αγώνας μόνο κλαδικός.

Οφείλει να είναι αγώνας κοινωνικός και να συνδέεται με το μεγάλο μας πρόταγμα για «Δημόσια καιΔωρεάν παιδεία», για μόρφωση σε όλους τους νέους και τις νέες χωρίς διακρίσεις και φραγμούς.

Οφείλει να είναι αγώνας που θα προάγει την ταξική συνείδηση αναδεικνύοντας το γενικότερο κίνημα όλων των εργαζομένων. Γιατί ιδιαίτερα σήμερα κανένας κλαδικός αγώνας από μόνος του δεν μπορεί να έχει προοπτική.

Οφείλει να είναι αγώνας που θα αναδεικνύει συστηματικά τόσο τον κοινωνικό ρόλο του κινήματός μας όσο και τον μορφωτικό του χαρακτήρα.
Παράλληλα είναι αναγκαία όσο ποτέ η καλλιέργεια ενός ισχυρού «Μορφωτικού Κινήματος» που θαθέσει το ζήτημα της πρωταρχικής σχέσης του πολίτη με τη γνώση και τον εκδημοκρατισμό της γνώσηςως πρώτη πολιτική προτεραιότητα.

Αγωνιζόμαστε για ένα πολιτικοποιημένο, για ένα ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, για ένα κίνημα που θα συσπειρώνει όλους τους εργαζομένους και θα έχει πάντα δημιουργικό χαρακτήρα με θέσεις και δράσεις που θα ριζοσπαστικοποιούν τις αντιλήψεις μας και θα προάγουν την κοινωνική συνείδησή μας.
Βασικοί μας στόχοι είναι:

Η ουσιαστικότερη σύνδεση των Συλλόγων Διδασκόντων με τους θεσμούς της συλλογικής μαςλειτουργίας και ιδιαίτερα με τις Γενικές Συνελεύσεις, έτσι ώστε οι Σύλλογοι Διδασκόντων να γίνουνπρωτογενείς κυψέλες προβληματισμού και δράσης, πρωτοβουλιών και παραγωγής θέσεων αλλά καιαποφάσεων.

Η ενεργητικότερη συσχέτιση της δράσης μας με την καθημερινή ζωή του σχολείου, με τις επιταγές τηςσχολικής αίθουσας (γιατί ό,τι συμβαίνει μέσα στη σχολική αίθουσα είναι οι στιγμές της αλήθειας για τοεκπαιδευτικό σύστημα), με τα μικρά και τα μεγάλα προβλήματα των εκπαιδευτικών.

Η ανάδειξη των θεμελιωδών εργασιακών ζητημάτων των εκπαιδευτικών στο γενικότερο επίπεδο τουκινήματος εργαζομένων, στην ελληνική κοινωνία.

Εκπαίδευση

“The more education you have, the more education you want”

UNESCO

Οφείλουμε να απαντήσουμε στη μεγάλη πρόκληση των καιρών μας. Να δημιουργήσουμε τους «δικούς μαςκαιρούς».
Μπορεί σε γνωσιοκεντρικές εποχές να αποδομείται η δημόσια εκπαίδευση; Μπορεί σε συνθήκες άγριας καπιταλιστικής εκμετάλλευσης να μην προταχθούν τα βασικά κοινωνικά δικαιώματα και το κοινωνικό κράτος;
Θεωρούμε ότι βασική αποστολή της εκπαίδευσης είναι ο μετασχηματισμός της σημερινής «οικονομίας τηςπληροφορίας» στην αυριανή «κοινωνία της γνώσης και της μάθησης». Ο εκδημοκρατισμός της γνώσης καιτων νέων τεχνολογιών είναι θεμελιακά στοιχεία για την ιστορικότητα της εποχής μας. Η γνώση δεν μπορείνα θεωρείται αυτοσκοπός, αλλά μέσο για τη διαμόρφωση ενεργών πολιτών, ελεύθερων στοχαζόμενωνανθρώπων, εργαζόμενων με κριτική σκέψη και με κουλτούρα αμφισβήτησης και δημιουργίας.

Αγωνιζόμαστε για μια εκπαίδευση έτσι ώστε:
Να υπηρετεί τις αξίες της ειρήνης και της φιλίας των λαών, της συναδελφικότητας και της συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων.
Να αναπαράγει τον πολιτισμό και τις παραδόσεις του λαού μας. Να καλλιεργεί τις κοινωνικές και ανθρώπινες σχέσεις.
Να προάγει την ανεκτικότητα, τη διαφορετικότητα, τη διαπολιτισμικότητα και την πολυπολιτισμικότητα.
Να αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες και να προωθεί μέτρα και πολιτικές για ίδιες αφετηρίες και ίσεςευκαιρίες στη μόρφωση των νέων.
Να επιδιώκει διαρκώς τη βελτίωση της ποιότητας της παιδείας, λαμβάνοντας υπόψη τις κατακτήσειςτης επιστήμης και την κουλτούρα της τέχνης και των γραμμάτων.
Η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης αποτελεί επένδυση στο μέλλον του λαού μας, καίριο παράγοντα για την παραγωγική ανασύνταξη της χώρας μας, για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο.
Σήμερα η ενδυνάμωση της «μορφωτικής αποσκευής» του σχολείου είναι πρώτη προτεραιότητά μας. Για ναμπορούν οι νέοι να ερμηνεύουν τον Κόσμο και να αγωνίζονται για τη δημιουργία μιας δίκαιης κοινωνίας.

Εκπαιδευτικός
Βασική θεσμική και διαχρονική αποστολή του εκπαιδευτικού θεωρούμε ότι είναι η κοινωνική, μορφωτικήκαι παιδαγωγική δράση του, που συνιστά τον βασικότερο παράγοντα για τη διαμόρφωση του μέλλοντοςμιας χώρας.
Γι’ αυτό η ενίσχυση του παιδαγωγικού μας ρόλου αποτελεί βασικό καθήκον και πρώτιστη προτεραιότητα.Γιατί μόνο έτσι μπορεί να δημιουργηθούν πολίτες χειραφετημένοι, που θα διεκδικούν τον κοινωνικό τουςρόλο, πολίτες ενεργοί, που θα αγωνίζονται για την αυτοπραγμάτωση και τα δικαιώματά τους, πολίτες μεολοκληρωμένη προσωπικότητα και με συνειδητοποίηση του πολιτικού και του ιστορικού ρόλου τους.
Παράλληλα ο εκπαιδευτικός εργάζεται κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, μέσα σε ένα περίπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον του οποίου τις αντιθέσεις και αντιφάσεις καλείται συνεχώς να συνθέτει.
Καθίσταται λοιπόν αναγκαία η διαρκής ανανέωση των μορφωτικών προσόντων του εκπαιδευτικού, τόσοαπό την πλευρά της πολιτείας όσο και από την προσωπική προσπάθειά του.
Ο εκπαιδευτικός είναι και «οργανικός διανοούμενος».

Αναδεικνύει ένα ουμανιστικό αξιακό πεδίο.
Προάγει την ηθική και αισθητική καλλιέργεια του ανθρώπου.
Διερευνά μαζί με τους μαθητές και με τις μαθήτριες την ομορφιά και το νόημα της ζωής.
Τροφοδοτεί συστηματικά την έμφυτη τάση του ανθρώπου για αυτογνωσία και ετερογνωσία.
Αναδεικνύει τον παιδαγωγικό, τον μορφωτικό και κοινωνικό ρόλο του σχολείου.
Εμπνέει και καλλιεργεί μια αγωνιστική στάση ζωής.
Ο μισθός, τα εργασιακά και συνταξιοδοτικά του δικαιώματα, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη πρέπει να αντιστοιχούν στον θεμελιώδη κοινωνικό του ρόλο, στο πολυσύνθετο και πρωταρχικό μορφωτικό του έργο, στην ακτινοβολία του ως παιδαγωγού με βασική αποστολή την εκπαίδευση των νέων.
Ειδικότερα, ο μισθός των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών δεν επιτρέπεται να έχει περιεχόμενο επιδόματος καιουσιαστικά να ενεργεί ως παράγοντας πλήρους απαξίωσης των εκπαιδευτικών. Γιατί αναιρεί πλήρως τηνεργασιακή τους φυσιογνωμία και επιπλέον αποδομεί τον ίδιο το ρόλο τους.

Είμαστε μια «ανοιχτή δημοκρατική συμπαράταξη»

Καλούμε τους καθηγητές και τις καθηγήτριες να «συν-παραταχθούμε» και να πορευτούμε μαζί στουςκοινούς αγώνες για την υπεράσπιση της Δημόσιας και Δωρεάν Παιδείας, για την ουσιαστική μόρφωσητων νέων και του λαού μας, για την διεκδίκηση των αιτημάτων του εκπαιδευτικού επαγγέλματος.
Επιζητούμε τη συνεισφορά όλων των εκπαιδευτικών.
Επιδιώκουμε την κριτική τους στάση.
Δεν αποτελούμε καμιά αυθεντία.
Είμαστε μια εκπαιδευτική συμπαράταξη που προάγει την ευρεία αντίληψη, τον γόνιμο διάλογο καιπου προωθεί τα μικρά και τα μεγάλα ζητήματα της δημόσιας εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού.
Δύναμή μας και έμπνευσή μας είναι η συλλογικότητά μας, η διαρκής επεξεργασία των θέσεών μας χωρίς δογματισμούς και η αγωνιστική μας διάθεση.

Αγωνιζόμαστε για μια δίκαιη κοινωνία, για μια δημοκρατική πολιτεία, για τη χειραφέτηση του ανθρώπου

 

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ                                                                                           
 
                                   ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ   ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
 
                                        ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                                               ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ         ΧΡΗΣΤΟΣ
                                               ΤΣΙΚΡΙΤΕΑΣ      ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
                                               ΦΑΦΟΥΤΗΣ        ΑΛΕΞΙΟΣ

 

                                                        

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.