Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, 2020

Προς δημοπράτηση έργα σε δρόμους του Αγρινίου

εργαΔημοπρατείται από το Δήμο Αγρινίου την 1η Σεπτεμβρίου 2015 το έργο που αφορά ασφαλτοστρώσεις, συντηρήσεις , αναπλάσεις και ηλεκτροφωτισμό των οδών της πόλης του Αγρινίου.
Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.034.000,00 € που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του δήμου Αγρινίου (600.000,00 € για έργα οδοποιίας και
πηγή χρηματοδότησης την οφειλή ελληνικού δημόσιου προς ΟΤΑ (αρ. 27, ν.3756/09) & ιδία έσοδα) και της ΔΕΥΑ Αγρινίου (434.000,00 € για έργα υποδομών δικτύων από ιδία έσοδα).
Με το έργο θα εκτελεστούν εργασίες εκσκαφών, κατασκευή επιχώματος, κατασκευή πεζοδρομίων, ρείθρων, οδοστρωσία, ασφαλτικά, υποδομή ηλεκτροφωτισμού και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης.
Οι υδραυλικές εργασίες αφορούν την ανάπτυξη δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλη την περιοχή μελέτης με προσαρμογή των προβλεπόμενων κατασκευών στις ήδη υπάρχουσες. Τα υφιστάμενα δίκτυα θα λειτουργήσουν είτε ως αποδέκτες (αποχέτευση) είτε ως τροφοδοτικοί αγωγοί (ύδρευση) και – πλέον – θα αποτελέσουν μαζί με τις νέες κατασκευές το υπόγειο δίκτυο υποδομών για την εξυπηρέτηση των υδρεύσεων και της απομάκρυνσης των λυμάτων και των ομβρίων υδάτων της περιοχής μελέτης.
Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.