Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου, 2020

Πρόγραμμα ενίσχυσης των αλιευτικών σκαφών

Το Τμήμα Αλιείας της Περ. Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους ότι έχει δημοσιευτεί η Υπουργική Απόφαση αριθμ. 1943/17-10-2012 (ΦΕΚ 2865/Β΄/24.10.2012) που καθορίζει τις διαδικασίες υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους για το

Μέτρο 2.2 «Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων»,

Δράση 1: «Σκάφη Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων»

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ).

Οι υπαγόμενες πράξεις συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου με τη στήριξη των επενδύσεων επί αλιευτικών σκαφών που αλιεύουν στα εσωτερικά ύδατα( λιμνοθάλασσες, ποτάμια και λίμνες).

Ειδικότερα οι χορηγούμενες δημόσιες ενισχύσεις δύναται να αφορούν εργασίες για την ασφάλεια επί του σκάφους, την αντικατάσταση των κινητήρων και των αλιευτικών εργαλείων, τη βελτίωση της υγιεινής και της ποιότητας των αλιευμάτων κ.λ.π.

Δικαιούχοι Αιτήσεων Ενίσχυσης – Χρηματοδότησης είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, ιδιοκτήτες ενεργών επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, ηλικίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα οποία αλιεύουν για εμπορικούς σκοπούς αποκλειστικά στα εσωτερικά ύδατα.

Τα ποσοστά της χορηγούμενης Δημόσιας Ενίσχυσης Πράξεων που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση κυμαίνονται, ανάλογα με τη Πράξη , σε σκάφη ολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων που δε χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία μεταξύ 40% και 60% του συνολικού ποσού.

Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01-01-2007, μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες εφόσον η Αίτηση υποβληθεί έως 29-03-2013. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των Πράξεων που θα ενισχυθούν ανέρχεται στα 1.500 Ευρώ.

Η υλοποίηση των Πράξεων πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 31-12-2013. Αιτήσεις συνοδευμένες από το σχετικό φάκελο υποβάλλονται μέχρι 29-03-2013 στο Τμήμα Αλιείας Αιτωλοακαρνανίας στο διοικητήριο στο Μεσολόγγι ( τηλ.2631361100) όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες.

Ο Δ/ΝΤΗΣ

Γ.ΚΡΙΝΗΣ

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.