Δευτέρα, 30 Μαρτίου, 2020

Πρόοδο εργασιών είδε το ΤΕΕ στον άξονα Άκτιο – Αμβρακία

Την περασμένη Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου  ο Πρόεδρος και μέλη της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.)  του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποίησαν επίσκεψη στον υπο κατασκευή οδικό άξονα Άκτιο – Αμβρακία.

Πρόκειται για το σημαντικότερο συνοδό έργο της Ιόνιας Οδού, με υπερτοπική σημασία καθώς μέσω αυτού επιτυγχάνεται η σύνδεση της, με το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ακτίου αλλά και τον άξονα Πρέβεζα – Ηγουμενίτσα.

Ταυτόχρονα μέσω αυτού, θα αναληφθεί ο ολοένα και αυξανόμενος εποχιακά κυκλοφοριακός φόρτος που προέρχεται από τις μεταβάσεις από και προς το νησί της Λευκάδας.

Το μήκος του οδικού άξονα είναι σαράντα οκτώ χιλιόμετρα και πεντακόσια μέτρα (48,50 Km) έχει πλάτος δέκα επτά μέτρα (17,00 m) με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και αμφίπλευρο διαχωριστικό στηθαίο τύπου New Jersey . Θα κατασκευαστούν επτά πλήρεις ανισόπεδοι κόμβοι, τρείς κοιλαδογέφυρες, επτά γέφυρες ρεμάτων και ένα πλήθος απαραίτητων (μικρών και μεγάλων)  τεχνικών έργων.

Η αρχή του άξονα (Χ.Θ. 0+000) βρίσκεται στη θέση των διοδίων της υποθαλάσσιας σήραγγας Άκτιο – Πρέβεζα, ενώ καταλήγει (Χ.Θ. 48 + 500) στην διασταύρωση του Επαρχιακού Δρόμου προς Κατούνα με την Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων (θέση «Σαμάρι»). Στην θέση αυτή από την μελέτη προβλέπεται (συμβατική υποχρέωση) ισόπεδος κόμβος αλλά ήδη έχει δρομολογηθεί τροποποίηση της μελέτης με κατασκευή πλήρους ανισόπεδου κόμβου ακριβώς στην γέφυρα της Λίμνης Αμβρακίας. Φυσικά πλήρης κόμβος (ανισόπεδος) θα κατασκευαστεί στην παρακείμενη ένωση με την Ιόνια Οδό.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο Οδοποιϊας που εκτελείται αυτή τη στιγμή στην χώρα, είναι Δημόσιο Έργο (όχι με σύμβαση παραχώρησης)  προϋπολογισμού τριακοσίων σαράντα εκατομμυρίων ευρώ  περίπου (340 εκ. ευρώ) και με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση λόγω ΕΣΠΑ.

Κατασκευάζεται μέσω τεσσάρων εργολαβιών οι οποίες είναι:

ΤΜΗΜΑ Α: ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.   Χ.Θ.  0+000 ΕΩΣ 22+500

ΤΜΗΜΑ Β: ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. Χ.Θ. 22+500 ΕΩΣ 26+900

ΤΜΗΜΑ Γ: ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. Χ.Θ. 26+900 ΕΩΣ 35+000

ΤΜΗΜΑ Δ: CONSORZIO STABILE ITALIMPREZE S.C. a R.L. 

Χ.Θ. 35+000 ΕΩΣ 48+500

Εκτιμάται βάσιμα ότι το ΤΜΗΜΑ Δ θα παραδοθεί σε κυκλοφορία τον Σεπτέμβριο του 2012. Το εν λόγω τμήμα (διασταύρωση Κατούνας – Λουτράκι) είναι το πλέον κρίσιμο, γιατί με την κατασκευή του ανακουφίζεται από τον υψηλό διερχόμενο κυκλοφοριακό φόρτο η πόλη της Αμφιλοχίας.

Το χρονοδιάγραμμα για την αποπεράτωση του συνόλου του έργου, προβλέπει ως καταληκτική ημερομηνία τον Μάρτιο του 2013, ρεαλιστική όμως εκτίμηση αποτελεί ο Μάρτιος του 2014.

Παρά τις αρχικές καθυστερήσεις σήμερα το έργο βρίσκεται σε πλήρη σχεδόν ανάπτυξη, με πολύ καλή πρόοδο εργασιών. Επισημάνθηκαν και συζητήθηκαν τα δύο σημαντικότερα προβλήματα που προκαλούν ακόμη επιμέρους χρονικές καθυστερήσεις και είναι αυτά των απαλλοτριώσεων αλλά και των αρχαιολογικών ευρημάτων.

Σημαντικό βοηθητικό στοιχείο ως προς το πρώτο πρόβλημα αποτέλεσε η διαπίστωση περί ύπαρξης κοινωνικής συναίνεσης από τις τοπικές κοινωνίες, ως προς την κατασκευή του έργου, καθώς το πρόβλημα των απαλλοτριώσεων έχει λυθεί κατά το μάλλον μέσω των επιτάξεων οι οποίες όμως απαιτούν την σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη της γης.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας Κώστα Ρόκος  θεωρεί ως απαραίτητη και σε κάθε περίπτωση καλεί προς την κατεύθυνση αυτή, την επικράτηση καλόπιστης λογικής εκ μέρους όλων και την απομάκρυνση κάθε παρελκυστικής τακτικής ώστε να αρθούν τα εναπομείναντα (σημειακά είναι γεγονός) προβλήματα απαλλοτριώσεων, προς απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών.

Τονίζει επίσης ότι αποτελεί σημαντικό αποκομισθέν στοιχείο της επίσκεψης η προσπάθεια που καταβάλλεται αλλά και η ύπαρξη ικανότητας (εμπειρία, στελέχωση, σύγχρονος στόλος μηχανημάτων, εργοταξιακοί χώροι) από μέρος των αναδόχων προκειμένου να παραχθεί ποιοτικό έργο. Το γεγονός αυτό προδήλως αναδείχθηκε και αποτέλεσε κοινή διαπίστωση όλων των μελών της Δ.Ε. κατά την επίσκεψη στο έργο.

Οι Μηχανικοί (επιβλέποντες και εργοταξιάρχες) προέβησαν επίσης σε πληροφόρηση για επιμέρους τεχνικά προβλήματα και αναγκαίες τροποποιήσεις, για τα οποία συνφωνήθηκε ότι το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας θα σταθεί αρωγός όπου είναι δυνατόν προς επίλυσή τους.

Σύνδεση Ιόνιας  με Πλατυγιάλι και Αγρίνιο

Ο Πρόεδρος και η Δ.Ε. του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας με αφορμή την εν λόγω επίσκεψη θυμίζει την προς εκπλήρωση επιταγή για δρομολόγηση και υλοποίηση των άλλων δύο σημαντικών συνοδών έργων της Ιονίας Οδού (στην Αιτωλοακαρνανία) που είναι η σύνδεσή της με το Λιμάνι του Πλατυγιαλίου και η απευθείας σύνδεση της πόλης του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό.

Το μέτωπο της διεκδίκησης για τα έργα αυτά , τα οποία μαζί με την Ιόνια Οδό «αλλάζουν» ουσιαστικά την θέση της Αιτωλοακαρνανίας στο χάρτη, αναδεικνύουν συγκριτικά της πλεονεκτήματα, αξιοποιούν σπουδαίες χειμάζουσες υποδομές (αεροδρόμιο – λιμάνι) και την θέτουν μοιραία σε τροχιά ανάπτυξης, πρέπει να είναι αραγές, αμείωτο σε ένταση , συντιθέμενο από όλους τους Αιτωλοακαρνάνες (Δήμους – Φορείς) απομακρυσμένο , θωρακισμένο και ενάντιο στις άσχημες συνθήκες της εποχής που οδηγούν σε πεσιμιστικές λογικές.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Δ.Ε. του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας εύχονται προς τους συναδέλφους Μηχανικούς αλλά και όλους τους τεχνικούς και εργαζόμενους που υλοποιούν το έργο την απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα συνέχιση και περαίωσή του.

Τέλος ευχαριστούν όλους τους συναδέλφους Μηχανικούς (εργοταξιάρχες – επιβλέποντες) για την ενημέρωση που παρείχαν, την πολύ καλή συνεργασία, αλλά και την φιλοξενία τους.

Ιδιαιτέρως ευχαριστούν τον Πολιτικό Μηχανικό και Προϊστάμενο της Υπηρεσίας  Κων/νο Κατσίκα μέσω του οποίου διοργανώθη η επίσκεψη και ο οποίος τους συνόδεψε σε όλο το μήκος του άξονα και παρείχε συνολική και σφαιρική ενημέρωση για το έργο και την εξέλιξή του.    

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.