Τρίτη, 19 Ιανουαρίου, 2021

Πρόσκληση για απασχόληση 100 ανέργων στην Αιτωλοακαρνανία

Πρόσκληση για απασχόληση 100 ανέργων στην Αιτωλοακαρνανία

Πρόσκληση επιλογής ωφελουμένων για τη δημιουργία 100 νέων θέσεων εργασίας και νέων επιχειρήσεων

στην Αιτωλοακαρνανία

 

Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση που αφορά στην ένταξη 100 ανέργων στην τοπική αγορά εργασίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Κοινωνική Αλληλεγγύη».

Η Πρόσκληση εντάσσεται σε ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο υλοποιείται από τους φορείς: Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διάσταση Α.Ε., την Ευρωσυμβουλευτική Ε.Π.Ε., το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας & Ακαρνανίας, την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας & Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παιδιών «ΕΛΕΠΑΠ», το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μ.ε.Α «Η Ηλιαχτίδα», την Ένωση Καταναλωτών Ν. Αιτωλοακαρνανίας-ΙΝΚΑ, την ΕΑΣ Μεσολογγίου και την Αθηναϊκή Αναπτυξιακή, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» – Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 4 «Πλήρης Ενσωμάτωση του συνόλου του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Οι φορείς αυτοί ενώνουν τις δυνάμεις τους συγκροτώντας την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΕΣΜΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», για την εφαρμογή ενός συνεκτικού Σχεδίου Δράσης, με στόχο την υποστήριξη ανέργων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, καθώς και υφιστάμενων, αλλά και νέων επιχειρήσεων.

 

Οι Δράσεις του Σχεδίου:

Στο πλαίσιο του Σχεδίου υλοποιούνται 24 ενέργειες που εντάσσονται σε 6 διαφορετικές κατηγορίες δράσεων.

Οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν στις εξής δράσεις:

 • Επαγγελματική Κατάρτιση
 • Επιμόρφωση
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη
 • Πιστοποίηση Προσόντων & Δεξιοτήτων
 • Εκπαιδευτική Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις

Οι ωφελούμενοι θα υποστηριχτούν μέσω του τοπικού Σχεδίου για την Ένταξη τους στην αγορά εργασίας, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας.

 

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Το Σχέδιο Δράσης απευθύνεται σε 100 ανέργους που κατοικούν στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες:

 

 • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
 • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από φτώχεια
 • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
 • Άτομα με αναπηρίες

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι άνεργοι/ες και να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις προκειμένου να ενταχθούν στη διαδικασία επιλογής και ένταξης στο Σχέδιο:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ (εκτός Μητρώου Ανεργίας)
 • Να είναι Εγγεγραμμένοι
 • Να είναι κάτοικοι της Αιτωλοακαρνανίας
 • Να εντάσσονται στις Ομάδες Στόχου του τοπικού Σχεδίου

 

Πληροφορίες & Υποβολή Αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική «Αίτηση Συμμετοχής» και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία του φορέα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ: Χαριλάου Τρικούπη & Βαλτινών, 30100, Αγρίνιο, εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών  ημερών από τη δημοσίευση της Προκήρυξης, δηλαδή έως 23/10/12.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στο τηλέφωνο 26410 39440 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-14:00 και 17:00-20:00).

 

Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων: 9/10/2012 έως 23/10/12

 

 

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.