Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου, 2020

Πρόσληψη προσωπικού για τον Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Αγρινίου

dhmarxeioΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Προκήρυξη για πρόσληψη ( 7 ) ατόμων  διαφόρων ειδικοτήτων , με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους  από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος
Υποβολή Δικαιολογητικών

Δημαρχιακό Μέγαρο, 1οςόροφος, Γραφεία3, 4 και 8 ή ταχυδρομικά με συστημμένη επιστολή στην διεύθυνση: Δήμος Αγρινίου, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, Χαριλάου Τρικούπη 10, 30100 Αγρίνιο.
Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων

Από    Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013 έως και Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013 (Επειδή η 26-10-2013είναι ημέρα Σάββατο και η Δευτέρα 28-10-2013 είναι επίσημη αργία).

Την προκήρυξη, την αίτηση και τα παραρτήματα μπορείτε να τα προμηθευτείτε από :

1.ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Δημαρχιακό Μέγαρο, 1οςόροφος , Γραφεία 3, 4 ,8

2. Τα Κ.Ε.Π. Δήμου Αγρινίου

Νικηφ. Μανδηλαρά 3 – Πεζόδρομος Εφορίας

Γεωργίου Καραπαπά7

ΚΕΠ Δημοτικών Ενοτήτων

3. ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

4. Ιστοσελίδα Δήμου Αγρινίου  www.AGRINIO.GR

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.