Σάββατο, 22 Ιανουαρίου, 2022

Πως θα γίνει η δωρέαν διανομή τροφίμων

Πως θα γίνει η δωρέαν διανομή τροφίμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Ο Δήμος Αγρινίου ως φορέας υλοποίησης στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων έτους 2012 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει τα εξής:
Το πρόγραμμα ‘Δωρεάν Διανομής Τροφίμων’ περιλαμβάνει δωρεάν διανομή τροφίμων σε απόρους της χώρας. Δικαιούχοι ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της ΕΕ που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Άπορα άτομα θεωρούνται όσοι έχουν ετήσιο οικονομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000€, προσαυξημένο κατά 30% για τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή προστατευμένο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα.
Η προσαύξηση των 40% ισχύει και σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας και σε περίπτωση που ο δικαιούχος πάσχει από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα οπότε το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 50%.
Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι των κάτωθι ορεινών και μειονεκτικών περιοχών όπως προσδιορίζονται από την οδηγία 81/645 ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά:
1. Δημοτική Ενότητα Αρακύνθου Άνω Κεράσοβο
2. Δημοτική Ενότητα Θεστιέων ( Άνω Βλοχός, Λάσπες, Προσήλια)

3. Δημοτική Ενότητα Μακρυνείας (Κουρτελέικα Γαβαλούς, Άκρα, Κάτω Μακρινού, Καψοράχη, Μακρινού, Μεσάριστα, Ποταμούλα)

4. Δημοτική Ενότητα Παναιτωλικού (Σκουτερά, Αγία Βαρβάρα, Αγία Παρασκευή, Καστανούλα, Κερασέα, Σιτόμενα)

5. Δημοτική Ενότητα Παραβόλας (Αφράτο, Καλλιθέα, Κυρά-Βγένα, Λαμπίρι, Νερομάνα, Παλαιοκαρυά, Περιστέρι, Σπαρτιά)

6. Δημοτική Ενότητα Παρακαμπυλίων (Αγαλιανός, Άγιος Βλάσιος, Αμπέλια, Κυπάρισσος, Πεντάκορφο, Ποταμούλα, Σαργιάδα, Σίδηρα, Χούνη, Ψηλόβραχος)

7. Δημοτική Ενότητα Στράτου Καστράκι
Οι ενδιαφερόμενοι των παραπάνω Δημοτικών Ενοτήτων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους και τα δικαιολογητικά στα κατά τόπους και πλησιέστερα ΚΕΠ (εκτός των δύο κεντρικών ΚΕΠ του Δήμου Αγρινίου).
8. Δημοτική Ενότητα Αγρινίου (Άγιος Νικόλαος, Καμαρούλα, Κοκκινοπύλια, Πυργί, Ραίνα, Σκουτεσιάδα, Σχίνος )
Οι δικαιούχοι των παραπάνω περιοχών της Δημοτικής Ενότητας Αγρινίου θα καταθέτουν τις αιτήσεις τους και τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου (κτίριο πρώην ΚΤΕΛ, α’ όροφος, τηλ. 26413-63451, 63452, 63454, 63455 ).
Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν έως την 23/3/2012, ημέρα Παρασκευή. .
Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα, από:
1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης.
2) Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης.
3) Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του έτους 2011 ή στην περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.
4) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
5) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής

Δήμος Αγρινίου

Τηλ. 26413-63454

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.