Κυριακή, 3 Ιουλίου, 2022

Πως θα ρυθμίσετε οφειλές στο δήμο Αγρινίου

Πως θα ρυθμίσετε οφειλές στο δήμο Αγρινίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν.3979/16-6-2011 δύνανται να ρυθμίζονται και να εξοφλούνται κατόπιν αιτήσεως του υπόχρεου, οι εξής οφειλές προς τους δήμους, εξαιρουμένων των προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών:
α) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από 1-9-2009 έως και τη δημοσίευση του παρόντος νόμου (16-6-2011) , εφόσον έχει καταβληθεί μέχρι την υποβολή της αιτήσεως εκ μέρους του υπόχρεου ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου αυτών,
β) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου (16-6-2011), εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 66 του ν. 3801/2009 και έχει καταβληθεί το τριάντα τοις εκατό (30%) της ρυθμισθείσας οφειλής,
γ) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου (16-6-2011), εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν τύχει διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής κατά το άρθρο 170 του ν.3463/2006 και έχει καταβληθεί το 30% του διακανονισθέντος ποσού.
Με την αριθμ. 334/29-8-2011 Α.Δ.Σ., καθορίστηκε η διαδικασία καταβολής των οφειλών προς το Δήμο Αγρινίου, σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο ως εξής:
1. Οφειλές έως 300,00€ , καταβάλλονται εφάπαξ
2. Οφειλές έως 1.000,00€ καταβάλλονται σε 4 ισόποσες δόσεις (και όχι κάτω από διακόσια ευρώ η δόση)
3. Οφειλές έως 2.000,00€ καταβάλλονται σε 10 ισόποσες δόσεις
(και όχι κάτω από διακόσια ευρώ η δόση)
4. Οφειλές έως 3.000,00€ καταβάλλονται σε 15 ισόποσες δόσεις
(και όχι κάτω από διακόσια ευρώ η δόση)
5. Οφειλές πάνω από 3.000,00€ καταβάλλονται σε 20 ισόποσες δόσεις (και όχι κάτω από διακόσια ευρώ η δόση)
Όσοι επιθυμούν να υπαχθούν στο καθεστώς της ρύθμισης πρέπει να γνωρίζουν ότι προβλέπονται συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες εφαρμογής δηλαδή τρεις μήνες από την ημέρα λήψης της απόφασης, ήτοι έως 29 Νοεμβρίου 2011.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου ΠΑΛΑΜΑ & ΜΑΒΙΛΗ 6 , 2Ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες :
• Τμήμα Ταμείου, για βεβαιωμένες οφειλές. Τηλ: 2641026314
• Τμήμα Δημοτικών Προσόδων, για οφειλές που δεν έχουν βεβαιωθεί. Τηλ: 2641022285

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.