Τετάρτη, 14 Απριλίου, 2021

Πως ψήφισαν οι δημοτικές ενότητες του Αγρινίου

Πως ψήφισαν οι δημοτικές ενότητες του Αγρινίου

κατάλογος

Σε  επτά ενότητες του δήμου (Αγρινίου, Αγγελοκάστρου, Στράτου, Νεάπολης, Παρακαμπυλίων, Παναιτωλικού και Μακρυνείας) πρώτος είναι ο Γ.Παπαναστασίου. Στις ενότητες Παραβόλας και Αρακύνθου πρώτος ο Π.Μοσχολιός και στην ενότητα Θεστιέων ο Δ.Τραπεζιώτης.

Δείτε τα αποτελέσματα των εκλογών στο δήμο Αγρινίου ανα δημοτική ενότητα:

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα – Δημοτική Ενότητα: ΑΓΡΙΝΙΟΥ – 96 στα 96 E.T.
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Συμμετοχή Άκυρα % Λευκά % Έγκυρα %
47.672 28.946 60,72% 991 3,42% 396 1,37% 27.559 95,21%
Δημοτικοί Συνδυασμοί Επικεφαλής Ψήφοι Ποσοστό
ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.066 36,53%
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 6.907 25,06%
ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6.609 23,98%
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 2.787 10,11%
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1.190 4,32%
Σύνολο     27.559  

 

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα – Δημοτική Ενότητα: ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ – 9 στα 10 E.T.
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Συμμετοχή Άκυρα % Λευκά % Έγκυρα %
3.941 2.175 55,19% 43 1,98% 11 0,51% 2.121 97,52%
Δημοτικοί Συνδυασμοί Επικεφαλής Ψήφοι Ποσοστό
ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 982 46,30%
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 900 42,43%
ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 186 8,77%
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 32 1,51%
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 21 0,99%
Σύνολο     2.121  

 

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα – Δημοτική Ενότητα: ΣΤΡΑΤΟΥ – 15 στα 15 E.T.
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Συμμετοχή Άκυρα % Λευκά % Έγκυρα %
7.134 4.938 69,22% 86 1,74% 13 0,26% 4.839 98,00%
Δημοτικοί Συνδυασμοί Επικεφαλής Ψήφοι Ποσοστό
ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.871 38,67%
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1.852 38,27%
ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 926 19,14%
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 172 3,55%
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 18 0,37%
Σύνολο     4.839  

 

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα – Δημοτική Ενότητα: ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ – 14 στα 15 E.T.
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Συμμετοχή Άκυρα % Λευκά % Έγκυρα %
5.382 3.277 60,89% 75 2,29% 29 0,88% 3.173 96,83%
Δημοτικοί Συνδυασμοί Επικεφαλής Ψήφοι Ποσοστό
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1.315 41,44%
ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 916 28,87%
ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 765 24,11%
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 154 4,85%
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 23 0,72%
Σύνολο     3.173  

………………………

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα – Δημοτική Ενότητα: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – 7 στα 8 E.T.
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Συμμετοχή Άκυρα % Λευκά % Έγκυρα %
1.592 1.023 64,26% 13 1,27% 4 0,39% 1.006 98,34%
Δημοτικοί Συνδυασμοί Επικεφαλής Ψήφοι Ποσοστό
ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 461 45,83%
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 414 41,15%
ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 119 11,83%
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 6 0,60%
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 6 0,60%
Σύνολο     1.006  

 

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα – Δημοτική Ενότητα: ΝΕΑΠΟΛΗΣ – 12 στα 12 E.T.
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Συμμετοχή Άκυρα % Λευκά % Έγκυρα %
5.868 3.932 67,01% 117 2,98% 40 1,02% 3.775 96,01%
Δημοτικοί Συνδυασμοί Επικεφαλής Ψήφοι Ποσοστό
ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.678 44,45%
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1.318 34,91%
ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 631 16,72%
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 104 2,75%
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 44 1,17%
Σύνολο     3.775  

MATARAGA XIROMERONEWS

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα – Δημοτική Ενότητα: ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ – 14 στα 14 E.T.
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Συμμετοχή Άκυρα % Λευκά % Έγκυρα %
5.720 3.677 64,28% 69 1,88% 13 0,35% 3.595 97,77%
Δημοτικοί Συνδυασμοί Επικεφαλής Ψήφοι Ποσοστό
ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.896 52,74%
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1.404 39,05%
ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 188 5,23%
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 90 2,50%
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 17 0,47%
Σύνολο     3.595  

epi-kainourgio

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα – Δημοτική Ενότητα: ΘΕΣΤΙΕΩΝ – 15 στα 16 E.T.
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Συμμετοχή Άκυρα % Λευκά % Έγκυρα %
7.371 4.851 65,81% 168 3,46% 34 0,70% 4.649 95,84%
Δημοτικοί Συνδυασμοί Επικεφαλής Ψήφοι Ποσοστό
ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.746 37,56%
ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.356 29,17%
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1.052 22,63%
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 409 8,80%
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 86 1,85%
Σύνολο     4.649  

 

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα – Δημοτική Ενότητα: ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ – 13 στα 13 E.T.
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Συμμετοχή Άκυρα % Λευκά % Έγκυρα %
6.874 4.150 60,37% 131 3,16% 36 0,87% 3.983 95,98%
Δημοτικοί Συνδυασμοί Επικεφαλής Ψήφοι Ποσοστό
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1.673 42,00%
ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.651 41,45%
ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 541 13,58%
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 95 2,39%
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 23 0,58%
Σύνολο     3.983  
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα – Δημοτική Ενότητα: ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – 8 στα 8 E.T.
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Συμμετοχή Άκυρα % Λευκά % Έγκυρα %
3.281 1.920 58,52% 58 3,02% 13 0,68% 1.849 96,30%
Δημοτικοί Συνδυασμοί Επικεφαλής Ψήφοι Ποσοστό
ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 809 43,75%
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 571 30,88%
ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 235 12,71%
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 218 11,79%
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 16 0,87%
Σύνολο     1.849

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

3 Σχόλια

  1. tsili

    Συγχαρητήρια Παναιτωλιωτες…..τα καταφέρατε και γίνατε ρεζίλι….

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.