Κυριακή, 18 Απριλίου, 2021

Πως ψήφισαν οι ενότητες του δήμου Αγρινίου

Πως ψήφισαν οι ενότητες του δήμου Αγρινίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Agrinio-city-view

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα – Δημοτική Ενότητα: ΑΓΡΙΝΙΟΥ – 75 στα 96 E.T.
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Συμμετοχή Άκυρα % Λευκά % Έγκυρα %
37.352 22.450 60,10% 773 3,44% 313 1,39% 21.364 95,16%
Δημοτικοί Συνδυασμοί Επικεφαλής Ψήφοι Ποσοστό
ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7.755 36,30%
ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5.189 24,29%
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 5.154 24,12%
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 2.259 10,57%
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1.007 4,71%
Σύνολο     21.364  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα – Δημοτική Ενότητα: ΣΤΡΑΤΟΥ – 6 στα 15 E.T.
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Συμμετοχή Άκυρα % Λευκά % Έγκυρα %
2.716 1.906 70,18% 27 1,42% 7 0,37% 1.872 98,22%
Δημοτικοί Συνδυασμοί Επικεφαλής Ψήφοι Ποσοστό
ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 738 39,42%
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 719 38,41%
ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 355 18,96%
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 53 2,83%
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 7 0,37%
Σύνολο     1.872

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ

agios vlasis

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα – Δημοτική Ενότητα: ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ – 5 στα 10 E.T.
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Συμμετοχή Άκυρα % Λευκά % Έγκυρα %
1.763 952 54,00% 15 1,58% 2 0,21% 935 98,21%
Δημοτικοί Συνδυασμοί Επικεφαλής Ψήφοι Ποσοστό
ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 415 44,39%
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 410 43,85%
ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 87 9,30%
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 15 1,60%
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 8 0,86%
Σύνολο     935  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ

Paravola_Agriniou

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα – Δημοτική Ενότητα: ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ – 5 στα 15 E.T.
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Συμμετοχή Άκυρα % Λευκά % Έγκυρα %
1.460 907 62,12% 17 1,87% 8 0,88% 882 97,24%
Δημοτικοί Συνδυασμοί Επικεφαλής Ψήφοι Ποσοστό
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 427 48,41%
ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 235 26,64%
ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 196 22,22%
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 22 2,49%
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2 0,23%
Σύνολο     882  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα – Δημοτική Ενότητα: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – 7 στα 8 E.T.
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Συμμετοχή Άκυρα % Λευκά % Έγκυρα %
1.592 1.023 64,26% 13 1,27% 4 0,39% 1.006 98,34%
Δημοτικοί Συνδυασμοί Επικεφαλής Ψήφοι Ποσοστό
ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 461 45,83%
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 414 41,15%
ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 119 11,83%
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 6 0,60%
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 6 0,60%
Σύνολο     1.006  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα – Δημοτική Ενότητα: ΝΕΑΠΟΛΗΣ – 10 στα 12 E.T.
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Συμμετοχή Άκυρα % Λευκά % Έγκυρα %
4.704 3.127 66,48% 99 3,17% 33 1,06% 2.995 95,78%
Δημοτικοί Συνδυασμοί Επικεφαλής Ψήφοι Ποσοστό
ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.384 46,21%
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1.028 34,32%
ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 457 15,26%
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 89 2,97%
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 37 1,24%
Σύνολο     2.995  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΤΙΕΩΝ

epi-kainourgio

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα – Δημοτική Ενότητα: ΘΕΣΤΙΕΩΝ – 8 στα 16 E.T.
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Συμμετοχή Άκυρα % Λευκά % Έγκυρα %
3.938 2.575 65,39% 109 4,23% 9 0,35% 2.457 95,42%
Δημοτικοί Συνδυασμοί Επικεφαλής Ψήφοι Ποσοστό
ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 891 36,26%
ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 709 28,86%
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 579 23,57%
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 238 9,69%
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 40 1,63%
Σύνολο     2.457

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ

MATARAGA XIROMERONEWS

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα – Δημοτική Ενότητα: ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ – 9 στα 14 E.T.
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Συμμετοχή Άκυρα % Λευκά % Έγκυρα %
3.502 2.221 63,42% 45 2,03% 7 0,32% 2.169 97,66%
Δημοτικοί Συνδυασμοί Επικεφαλής Ψήφοι Ποσοστό
ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.216 56,06%
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 766 35,32%
ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 102 4,70%
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 70 3,23%
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 15 0,69%
Σύνολο     2.169  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα – Δημοτική Ενότητα: ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – 8 στα 8 E.T.
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Συμμετοχή Άκυρα % Λευκά % Έγκυρα %
3.281 1.920 58,52% 58 3,02% 13 0,68% 1.849 96,30%
Δημοτικοί Συνδυασμοί Επικεφαλής Ψήφοι Ποσοστό
ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 809 43,75%
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 571 30,88%
ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 235 12,71%
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 218 11,79%
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 16 0,87%
Σύνολο     1.849  

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ

Papadates5027

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα – Δημοτική Ενότητα: ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ – 10 στα 13 E.T.
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Συμμετοχή Άκυρα % Λευκά % Έγκυρα %
5.310 3.115 58,66% 104 3,34% 30 0,96% 2.981 95,70%
Δημοτικοί Συνδυασμοί Επικεφαλής Ψήφοι Ποσοστό
ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.324 44,41%
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1.156 38,78%
ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 412 13,82%
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 71 2,38%
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 18 0,60%
Σύνολο     2.981  

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.