Τρίτη, 20 Οκτωβρίου, 2020

«Πόλεμος» στον ΤΟΕΒ Παραβόλας

sinidisi.gr_2014-08-01_06-36-49Σοβαρές καταγγελίες παρουσιάζονται για την διοίκηση του ΤΟΕΒ Παραβόλας, τις οποίες καταγγέλλουν οι αντιπρόσωποι του ίδιου του ΤΟΕΒ. Τι δηλώνει ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Παραβόλας ξεχωριστά για κάθε μία καταγγελία.
Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες η καθυστέρηση διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών στον ΤΟΕΒ Παραβόλας και όχι μόνο και το γεγονός επίσης ότι εξ αρχής κατά την θητεία του υπάρχοντος Δ.Σ. το κλίμα ήταν νεφελώδες, ως προς την χριστή διοίκηση, όπως καταγγέλλουν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της γενικής συνέλευσης του ΤΟΕΒ Παραβόλας κ. Χρήστος Σολτάτος και Γιώργος Κουμάσης, ήταν τα γεγονότα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Ο κ. Σολτάτος και ο κ. Κουμάσης καταγγέλλουν γεγονότα, τα οποία προτίθενται, όπως δηλώνουν, ανά πάσα ώρα και στιγμή να αποδείξουν εγγράφως, γεγονότα τα οποία αφορούν στη μη τήρηση του καταστατικού, αλλά και παράκλησης αυτού. Δηλώνουν ότι δεν είχαν ποτέ ενημέρωση για ποιο χρονικό διάστημα η κατασκευάστρια εταιρία πλήρωνε τα λειτουργικά έξοδα του ΤΟΕΒ, αγνοούν πως ενώ το έργο ήταν στο στάδιο της κατασκευής επιβαρύνονταν οικονομικά ο ΤΟΕΒ με πάσης φύσεως βλάβες και με την αγορά υλικών κ.λ.π.
Οι καταγγέλλοντες, εκτός από την εκπρόθεσμη ημερομηνία των εκλογών δηλώνουν ότι αν και η Γενική Συνέλευση, βάσει καταστατικού, πρέπει να γίνεται τους δύο πρώτους μήνες κάθε οικονομικού έτους και τότε να εγκρίνεται ο προϋπολογισμός και ο ισολογισμός, η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των ετών 2013 και 2014 έγινε προς το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου, ενώ οι καταγγελίες δεν σταματούν μόνο σ’ αυτά τα ζητήματα.
Στον αντίποδα, ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Παραβόλας κ Κώστας Μπόκας απαντάει αναλυτικά σε μία προς μία καταγγελία επιδεικνύοντας με την σειρά του έγγραφα δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι ποτέ δεν έχει προβεί σε καμία απολύτως παράνομη πράξη.
Ο κ. Σολτάτος συγκεκριμένα δηλώνει: «Δεν γνωρίζω και δεν κατανοώ αν το έργο παραδόθηκε και όταν ήταν στο στάδιο της κατασκευής πώς επιβαρύνονταν ο ΤΟΕΒ με βλάβες πάσης φύσεως με αγορά υλικών, με αντικατάσταση των κλοπιμαίων (καλώδια), από το αντλιοστάσιο της Παντάνασσας, ποιος ήταν ο αρμόδιος για την αντικατάσταση, ποιος έκανε την καταγγελία για την κλοπή στην αστυνομία. Η κλοπή έγινε το 2011. Επισημαίνω και δηλώνω ότι οι γενικές συνελεύσεις γίνονταν πάντα εκπρόθεσμες και ο προϋπολογισμός του 2013 και του 2014 συζητήθηκε προς το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου, ενώ σύμφωνα με το καταστατικό πρέπει αυτό να γίνεται εντός του πρώτου 2μήνου κάθε οικονομικού έτους. Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. έπρεπε να γίνουν τον Μάιο ή τον Ιούνιο, καθώς υπάρχουν δύο έγγραφα, τα οποία προβλέπουν την λήξη της θητείας του Δ.Σ. τον Μάιο ή τον Ιούνιο, αλλά παρά ταύτα εκλογές μέχρι και σήμερα, τόσο καιρό μετά, δεν έχουν γίνει, ούτε έχουν προκηρυχθεί. Όπως προβλέπει το καταστατικό οι εκλογές έπρεπε να προκηρυχθούν 3 μήνες πριν την λήξη της θητείας του Δ.Σ. Επί τούτου, δεν έχουν γίνει ακόμη οι προβλεπόμενες ανακοινώσεις για την συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία των ενδιαφερομένων. Παράλληλα, δεν υπήρξε ποτέ ενημέρωση για ποιο χρονικό διάστημα η κατασκευάστρια εταιρία πλήρωνε τα λειτουργικά έξοδα του έργου, όπως τη ΔΕΗ, αξία ηλεκτρικού ρεύματος και ηλεκτρολόγο».
Ο Γιώργος Κουμάσης δηλώνει: «Διαφωνώ πλήρως με τον τρόπο που διοικείται ο Τ.Ο.Ε.Β. Παραβόλας, διότι δεν τηρούνται οι διαδικασίες του Καταστατικού, ούτε σε σχέση με τον τρόπο που συγκαλούνται οι συνελεύσεις των μελών, όταν συγκαλούνται, ούτε ως προς την διαχείριση των καθημερινών υποθέσεων του Οργανισμού. Επίσης μου είναι αδιανόητο να καταλάβω την παράταση της θητείας της Διοίκησης, ενώ θα έπρεπε να έχουν γίνει εκλογές σύμφωνα με το Καταστατικό αρκετούς μήνες πριν και να δοθεί η δυνατότητα σε όλα τα μέλη να συμμετάσχουν της διαδικασίας, γιατί μου κάνει εντύπωση ότι για πολλά χρόνια τώρα συμμετέχει ελάχιστος αριθμός μελών στις Γενικές Συνελεύσεις. Μπορώ ακόμα να αναφερθώ στο γεγονός ότι ενώ το Καταστατικό προβλέπει η Γενική Συνέλευση να συνέρχεται απαραίτητα τους δύο πρώτους μήνες κάθε οικονομικού έτους για την έγκριση του προϋπολογισμού, ισολογισμού – απολογισμού, δυστυχώς όμως για τα σοβαρά αυτά οικονομικά ζητήματα όλως παραδόξως η Γενική Συνέλευση συνήλθε στις 27 Ιουλίου 2014 και απόντος του ταμία. Ιδού η απορία!».
Συνοψίζοντας, οι κ. Σολτάτος και Κουμάσης τονίζουν ότι γενικότερα, στην θητεία της παρούσας διοίκησης δεν τηρείται το καταστατικό σε πολλές περιπτώσεις, ενώ φέρνουν ακόμη ένα παράδειγμα, αυτό της άρνησης ενημέρωσης σε αίτημα του κ. Σολτάτου, κάτι που αποδεικνύεται εγγράφως, όπως τονίζει ο ίδιος ο κ. Σολτάτος.
Ο κ Μπόκας απαντάει «Σχετικά με την κατηγορία για το ποιος έκανε την καταγγελία για την κλοπή στην αστυνομία έχω να πω την έκανε το ΤΟΕΒ και συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ και το συμβούλιο.  Για το θέμα των εκλογών, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο, η θητεία του υπάρχοντος συμβουλίου παρατάθηκε έως 20 Αυγούστου 2014 με απόφαση του δημάρχου Αγρινίου. Το έγγραφο έχει αριθμό πρωτοκόλλου 51086 και έχει ανακοινωθεί ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 10 Αυγούστου ημέρα Κυριακή και μεταξύ 10.00 και 14.00. Το 2008 έγιναν εκλογές, το 2010 έγιναν πάλι εκλογές και μάλιστα την ίδια ημέρα υπήρξε η ενημέρωση για την κλοπή. Τότε δεν υπήρχε το πρόχειρο πρακτικό και δεν καθαρογράφτηκαν τα αποτελέσματα στο επίσημο πρακτικό και αποτέλεσμα αυτού ήταν να  έμειναν τα πράγματα όπως ήταν το 2008» Ο κ Μπόκας εισέρχεται και στο ζήτημα ότι οι δύο καταγγέλλοντες δεν είχαν ποτέ ενημέρωση για ποιο χρονικό διάστημα η κατασκευάστρια εταιρία πλήρωνε τα λειτουργικά έξοδα του έργου λέγοντας «Το πρωτόκολλο της οριστικής παραλαβής είναι στις 29 Απριλίου του 2010.Μετά τις 29 Απριλίου για όποια βλάβη γίνεται που είναι υπεύθυνη η εταιρία θα την αποκαθιστούσε η εταιρία, για όποια άλλη βλάβη συνέβαινε ήμασταν  εμείς, το ΤΟΕΒ Παραβόλας, υποχρεωμένοι για την αντικατάστασή της και μάλιστα γι αυτό είχε οριστεί τετραμελής επιτροπή από το υπουργείο, ενώ υπήρχαν ταυτόχρονα και δύο επιβλέποντες και γι αυτά που λέω υπάρχουν και επίσημα έγγραφα».
Για τις γενικές συνελεύσεις, που σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες κ Σολτάτο και Κουμάση γίνονταν προς το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου και όχι τότε που προέβλεπε το καταστατικό, ο κ Μπόκας δηλώνει «Δεν έγιναν το πρώτο δίμηνο γιατί οι οφειλές των παραγωγών τα πρώτα δίμηνα των δύο αυτών ετών ήταν ανεξόφλητες και δεν ήταν δυνατόν να βγει ο απολογισμός και ο ισολογισμός. Μεταξύ των οφειλετών τότε ήταν και ο κ Κουμάσης ο οποίος όφειλε 1.700 ευρώ εκ των οποίων έχει δώσει τα 1.150 χωρίς να καταβάλει πάγια και χωρίς ακόμη να εξοφλήσει το χρέος του. Ο κ Σολτάτος προ 40 ημερών πλήρωσε εξ ολοκλήρου τα χρέη του για το 2011 το 2012 και το 2013. Επίσης, στη γενική συνέλευση του 2010 από τα 45 άτομα ήταν παρόντες τα 32. Στην γενική συνέλευση του 2011 από τα 45 άτομα παρόντες ήταν τα 27, το 2012 παρόντες ήταν 34 άτομα και το 2013 ήταν παρόντες 28 άτομα από τα 45. Τέλος, το 2014 στη γενική συνέλευση παρόντες ήταν 17 άτομα»
Για την τελευταία καταγγελία, σχετικά με την απουσία του ταμία από την γενική συνέλευση, ο κ Μπόκας δηλώνει «Ο ταμίας τότε μετέφερε το παιδί της κοπέλας του κατ επειγόντως στο νοσοκομείο Αγρινίου από τσίμπημα σφήκας ενώ το παιδί ήταν και αλλεργικό. Η μεταφορά διήρκησε από τις 10.00 έως και τις 13.30 από το Μοναστήρι του Βλοχού στο νοσοκομείο Αγρινίου και από κει στην Πάτρα».

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.