Παρασκευή, 31 Ιουλίου, 2020

Σαφάρι για όσους χρωστούν το χαράτσι ακινήτων -Απειλούνται με κατασχέσεις

 

eetide660Όσοι δεν πλήρωσαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ΕΕΤΗΔΕ για το 2011- 2012 και πίστεψαν ότι ξέφυγαν από τη «τσιμπίδα» της εφορίας, θα πρέπει να ετοιμάζονται να βάλουν το χέρι στη τσέπη, καθώς το υπουργείο Οικονομικών πριν εκπνεύσει το 2013 έδωσε νέες οδηγίες στις εφορίες για εκτεταμένες διασταυρώσεις και για αποστολή ειδοποιητηρίων στους εν λόγω ιδιοκτήτες ακινήτων. Όσοι λάβουν το… ραβασάκι, θα πρέπει να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν αυτές τις οφειλές, προκειμένου να μην ξεκινήσουν οι διαδικασίες κατάσχεσης.

Σύμφωνα με την Απόφαση που υπογράφει ο Γ. Μαυραγάνης, κατ’ αρχήν θα χρησιμοποιηθούν οι καταστάσεις των οφειλών που διαγράφηκαν ως απλήρωτες από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ μετά από τη παρέλευση 4μήνου καθώς και οι καταστάσεις των διακοπών συνδέσεων την επίμαχη περίοδο όπου αναζητούνταν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων. Αυτές οι καταστάσεις θα διασταυρωθούν με τον αριθμό παροχής ρεύματος των υπόχρεων, με τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος, τα Ε2, τα Ε9 και τις αιτήσεις επιδόματος θέρμανσης και εν συνεχεία θα δημιουργηθούν χρηματικοί κατάλογοι με τους οφειλέτες.

Επιπλέον, στην ίδια Απόφαση, με την οποία τροποποιείται σχετική Απόφαση του 2012, επισημαίνεται ότι όπου βεβαιώθηκε ΕΕΤΗΔΕ το 2011 και δεν βεβαιώθηκε για το 2012 λόγω μηδενισμού των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων της συγκεκριμένης παροχής, ο υπολογισμός του φόρου θα γίνει με βάση τα στοιχεία του 2011.

Στη… φάκα θα πιαστούν και ακίνητα που δεν επιβαρύνθηκαν με ΕΕΤΗΔΕ επειδή θεωρήθηκαν δημόσια κτίρια, καθώς θα γίνει νέα επεξεργασία στοιχείων και τα για οφειλόμενα ποσά θα ειδοποιηθούν οι υπόχρεοι. Επίσης, όπου υπολογίστηκε ΕΕΤΗΔΕ και δεν χρεώθηκε από τη ΔΕΗ λόγω διακοπής σύνδεσης θα γίνει βεβαίωση του φόρου και αποστολή ειδοποίησης στους υπόχρεους.

Η αναζήτηση απλήρωτων φόρων κατοχής ακινήτων για το 2011 και το 2012 γίνεται με φόντο τα στοιχεία που δείχνουν ότι οι οφειλές προς το Δημόσιο έσπασαν το «φράγμα» των 63 δισ ευρώ πριν κλείσει το 2013.

Στη «μαύρη» λίστα του υπουργείου Οικονομικών είναι εγγεγραμμένα 2.868.887 φυσικά και νομικά πρόσωπα, με μόνη θετική είδηση ότι οι οφειλέτες μειώθηκαν κατά περίπου 315 χιλιάδες μέσα σε έναν μήνα. Ωστόσο, σε αυτό το μήνα, «φούσκωσαν» κατά 50,8 εκατ. ευρώ οι οφειλές από φόρο εισοδήματος, κατά 21,9 εκατ. ευρώ από φόρο περιουσίας, κατά 154,5 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ, κατά 178,2 εκατ. ευρώ από πρόστιμα.

Ακολουθεί ολόκληρη η απόφαση Μαυραγάνη για τα απλήρωτα ΕΕΤΗΔΕ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
2. Γ.Γ.Π.Σ.
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
10184 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 3375878,879
E-mail: d13.etak@yo.svzefxis.gov.gr

ΠΟΛ 1072/2013

θέμα: Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ.1056/2.3.2012 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 1 έως 12 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 (ΦΕΚ 218 Α΄) «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων – Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της σύμβασης – Πλαίσιο του ευρωπαϊκού ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να ρυθμίζει, με απόφασή του, τον ειδικότερο τρόπο και τη διαδικασία για την είσπραξη του τέλους καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 16−12−2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 262 Α΄) «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011», που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν.4047/2012 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Κύρωση της Πράξης ……………… και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του πέμπτου άρθρου του ν.4047/2012, με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4021/2011.
5. Την υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1056/2.3.2012 (ΦΕΚ 756 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΕΕ.Τ.Η.Δ.Ε.)».
6. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών YΠΟΙΚ 07927/2012 ΕΞ (ΦΕΚ 2574 Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
7. Την ανάγκη τροποποίησης και συμπλήρωσης της απόφασης υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1056/2012 (ΦΕΚ 756 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τα τρία πρώτα εδάφια της υποπαραγράφου 2.2 της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της ΠΟΛ 1056/2012 απόφασης Υπουργού Οικονομικών, τροποποιούνται ως εξής:

«2.2. Η ΔΗΛΕΔ, μετά την επεξεργασία των καταστάσεων των περ. 1.3. και 1.4. του άρθρου αυτού και τη διασταύρωση του αριθμού παροχής που αναγράφεται σε αυτές με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, τις αναλυτικές καταστάσεις μισθωμάτων (έντυπο Ε2), τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων και το αρχείο αιτήσεων επιδόματος θέρμανσης, δημιουργεί χρηματικούς κατα λόγους στο όνομα του κύριου ή επικαρπωτή του ακινήτου, όπως προκύπτει μετά την πιο πάνω διασταύρωση, και τους αποστέλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων.
Αν στις παραπάνω δηλώσεις δεν έχει δηλωθεί ο αριθμός παροχής, η βεβαίωση γίνεται στο όνομα του καταναλωτή, όπως αυτό αναγράφεται στο αρχείο χρέωσης της ΔΕΗ.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία δεν είναι γνωστά τα στοιχεία κυρίου ή επικαρπωτή και δεν έχει συμπληρωθεί στα αρχεία της ΔΕΗ έγκυρος Α.Φ.Μ., η κατάσταση αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το ακίνητο, για εύρεση του υπόχρεου και βεβαίωση του φόρου.

Στις παροχές στις οποίες είχε αρχικά βεβαιωθεί ΕΕΤΗΔΕ έτους 2011, ενώ δεν βεβαιώθηκε ΕΕΤΗΔΕ έτους 2012, λόγω μηδενισμού των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων της συγκεκριμένης παροχής, το ΕΕΤΗΔΕ έτους 2012 υπολογίζεται και βεβαιώνεται σύμφωνα με τα στοιχεία με τα οποία υπολογίστηκε αρχικά το ΕΕΤΗΔΕ το έτος 2011.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν θα υπολογιστεί ΕΕΤΗΔΕ έτους 2012 για όσες παροχές αφορούν κοινόχρηστους χώρους, σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν αποστείλει οι Δήμοι προς τη Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου.

Για όσες περιπτώσεις βεβαιωθεί ΕΕΤΗΔΕ ετών 2011 και 2012 και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής μειωμένου συντελεστή ή απαλλαγής, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας.

Για τα έτη 2011 και 2012, για όσα ακίνητα δεν έχει χρεωθεί το ΕΕΤΗΔΕ, γιατί θεωρήθηκαν δημόσια κτίσματα, η ΔΗΛΕΔ επεξεργάζεται τα στοιχεία που αποστέλλονται από τη Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου και τα οφειλόμενα ποσά βεβαιώνονται στους υπόχρεους ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία.

Για όσες παροχές υπολογίστηκε ΕΕΤΗΔΕ για τα έτη 2011 και 2012 και δεν χρεώθηκε από τη ΔΕΗ λόγω διακοπής της σύνδεσης, το οφειλόμενο ΕΕΤΗΔΕ βεβαιώνεται σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία.
Ταυτόχρονα με την αποστολή των ανωτέρω καταστάσεων, οι οποίες αποτελούν χρηματικούς καταλόγους, η ΔΗΛΕΔ εκδίδει και αποστέλλει ειδοποιήσεις για την οφειλή αυτή στον υπόχρεο, ενημερώνοντάς τον ταυτόχρονα για τις επιπτώσεις της μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Γιώργος Παππούς

iefimerida.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.