Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2020

Σε δημοπρασία η ανατολική πλαζ Αμφιλοχίας

plaz_amfiloxia-650x487

Σε δηµοπρασία, µε το σύστηµα υποβολής σφραγισµένων προσφορών, την παραχώρηση του χώρου της «Παλαιάς πλαζ Αµφιλοχίας» και των εντός αυτής κτιριακών εγκαταστάσεων προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμφιλοχίας
Η δηµοπρασία θα γίνει µε το σύστηµα υποβολής σφραγισµένων προσφορών και θα διεξαχθεί στο  ∆ηµαρχείο Αµφιλοχίας, την 17/3/2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ. Σε περίπτωση µη ανάδειξης πλειοδότη η δηµοπρασία θα επαναληφθεί την 24/3/2014 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ.
Ορίζεται όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο µίσθωµα) το ποσό των 7.500,00€
Μαζί µε τη συµµετοχή τους οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συµµετοχής που ανέρχεται σε ποσό ίσο µε το 1/10 του κατώτατου ορίου µισθώµατος (750,00 €).
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δηµοπρασίας παρέχονται από το ∆ηµαρχείο Αµφιλοχίας όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 09:00 έως 13:00, ∆ιεύθυνση: Γ. Στράτου,

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

http://e-maistros.gr/

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.