Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου, 2020

“Στα όρια του νομίμου η μεταφορά του ΘΕΚΑ”

Για την  μεταφορά των υποδομών του ΘΕΚΑ και την μετεγγραφή φοιτητών από το τμήμα Αυτοματισμού του ΤΕΙ Μεσολογγίου έκανε παρέμβαση η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τριανταφύλλου.Με σχετική ερώτηση που κατατέθηκε στο κοινοβούλιο, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για επί τροχάδην και χωρίς κανένα εκπαιδευτικό και επιστημονικό κριτήριο μαζικό κλείσιμο σχολών και τμημάτων ώστε να υλοποιηθεί το σχέδιο Αθηνά.Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρει ότι για τμήματα του ΤΕΙ Μεσολογγίου (τμήμα Αυτοματισμού και  Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας), υλοποιείται με τον πλέον ανορθολογικό σχεδιασμό και ενδεχομένως  στα όρια του νομίμου η μεταφορά τους με βάση το σχέδιο “Αθηνά”.

Η ερώτηση αναλυτικά:

 

 

09/10/2013

Ερώτηση

Προς:τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Μεταφορά υποδομών ΘΕΚΑ και μετεγγραφή φοιτητών από Τμήμα Αυτοματισμού ΤΕΙ Μεσολογγίου.

Το επί τροχάδην και χωρίς κανένα εκπαιδευτικό και επιστημονικό κριτήριο μαζικό κλείσιμο σχολών και τμημάτων (με συγχωνεύσεις και μεταφορές τους), για να υλοποιηθεί το σχέδιο “Αθηνά”, επιφέρει πληθώρα προβλημάτων.

Ενδεικτικά είναι και τα παραδείγματα δύο τμημάτων του ΤΕΙ Μεσολογγίου – του τμήματος Αυτοματισμού και του τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας – όπου υλοποιείται με τον πλέον ανορθολογικό σχεδιασμό – και ενδεχομένως και στα όρια του νομίμου – η μεταφορά τους με βάση το σχέδιο “Αθηνά”.

Όσον αφορά στο Τμήμα Αυτοματισμού η τροποποιητική συμπλήρωση του ΠΔ 94/2013 (ΦΕΚ 132 Α’/5-6-2013 “Συγχώνευση ΤΕΙ Πάτρας και ΤΕΙ Μεσολογγίου – Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας”) αναφέρει: “Κατ’ εξαίρεση των οριζόμενων στην παράγραφο 2, οι φοιτητές του Τμήματος Αυτοματισμού του ΤΕΙ Μεσολογγίου, με έδρα το Μεσολόγγι, εντάσσονται κατ’ επιλογή και ύστερα από δήλωσή τους στο Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Πειραιά, ή στο Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ή στο Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Χαλκίδα, με πράξη του προέδρου του οικείου ΤΕΙ.” Δηλαδή όσοι φοιτούσαν ως τώρα στο τμήμα στο Τμήμα  Αυτοματισμού του ΤΕΙ Μεσολογγίου θα εγγράφονται κατ’ επιλογή τους στα αντίστοιχα Τμήματα ή του Πειραιά ή της Θεσσαλονίκης ή της Χαλκίδας;

Η συγκεκριμένη τροποποιητική ρύθμιση έχει οδηγήσει σε σύγχυση το σύνολο των φοιτητών του συγκεκριμένου τμήματος και κυριολεκτικά σε απόγνωση τους γονείς τους, αφού κανείς δε γνωρίζει πού θα εγγραφεί!

Πρέπει να επισημανθεί η παντελής έλλειψη κριτηρίων για τη μεταφορά των φοιτητών. Αν για παράδειγμα το σύνολο των εγγραφομένων φοιτητών επιλέξει να μετεγγραφεί στον Πειραιά ή τη Χαλκίδα ή και τη Θεσσαλονίκη έχουν τις υποδομές τα αντίστοιχα τμήματα να υποδεχθούν τόσους φοιτητές; Επιπλέον, ο εξοπλισμός του τμήματος Αυτοματισμού του ΤΕΙ Μεσολογγίου σε ποιο από τα αντίστοιχα τρία τμήματα (Πειραιά – Θεσσαλονίκη – Χαλκιδική) θα μεταφερθεί; Μήπως θα διαμοιρασθεί και με ποιο κριτήριο και ποιο τρόπο;

Σημειωτέον ότι η ακαδημαϊκή χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει και απαντήσεις δε δίνονται.

Όσο για τη μεταφορά του τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας (ΘΕΚΑ) του ΤΕΙ Μεσολογγίου στο τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στην Αμαλιάδα προκύπτουν πολλά ερωτήματα τόσο για τις υπάρχουσες κτιριακές υποδομές της Αμαλιάδας, που θα υποδεχτούν τον πανάκριβο εξοπλισμό του ΘΕΚΑ όσο και για το κόστος της μεταφοράς.

Συγκεκριμένα, υπήρξαν διαγωνισμοί για δύο έργα που αφορούσαν το πρώτο τη “Διαμόρφωση κτιρίου ΤΕΙ και περιβάλλοντα χώρου για τη λειτουργία του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων με έδρα την Αμαλιάδα” προϋπολογισμού 245,983.50 Ευρώ, και παράδοση του έργου μέσα σε ένα μήνα (αριθμός απόφασης 245/2013) και το δεύτερο την “Aποξήλωση – μεταφορά – επανατοποθέτηση εργαστηρίων και θερμοκηπίων κλπ από το ΤΕΙ Μεσολογγίου στο κτίριο του ΤΕΙ Αμαλιάδας και στον περιβάλλοντα χώρο αυτού για τη λειτουργία του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων με έδρα την Αμαλιάδα”, προϋπολογισμού 154,061.50 Ευρώ (αριθμός απόφασης 246/2013).

Για τα δύο παραπάνω έργα αποφασίζει και τα εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ήλιδας. Για το μεν πρώτο προκρίνεται διαγωνισμός που καλούνται ουσιαστικά και μετέχουν τρεις μόνο εργοληπτικές επιχειρήσεις. Για το δεύτερο προκρίνεται η διαδικασία της ανάθεσης με διαπραγμάτευση και η επιλογή βρίσκεται πάλι ανάμεσα στις τρεις προαναφερθείσες εργοληπτικές επιχειρήσεις. Στην πραγματικότητα δεν χρειάστηκε καμιά από τις προηγούμενες διαδικασίες, παρόλο που διενεργήθηκε ο διαγωνισμός, αφού ο πρόεδρος του ΤΕΙ Πάτρας γνώριζε εκ των προτέρων – πριν το άνοιγμα των προσφορών – το αποτέλεσα για τον ανάδοχο των έργων, κάτι που γνωστοποίησε με έγγραφό του (Απ. Πρ. 160676/19-09-2013) τόσο στο Υπουργείο Παιδείας όσο και στα μέλη του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων.

Η αναστάτωση που επιφέρει σε φοιτητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και εν γένει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την κοινωνία το σχέδιο “Αθηνά” είναι μία μόνο αρνητικότατη επίπτωση και φυσικά εν μέσω κρίσης καθόλου αμελητέα. Και τα ελλείμματα και οι ασάφειες τόσο στη συγκρότηση του επιστημονικού αντικειμένου των τμημάτων όσο και σε πιο τεχνικά ζητήματα μεταφοράς σχολών ή μετάταξης υπαλλήλων δεν προκύπτουν ως φυσικό φαινόμενο.
Είναι απόρροια της πολιτικής επιλογής της κυβέρνησης που αγνοώντας τον επιστημονικό λόγο, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους τοπικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες επιβάλλει το σχέδιο “Αθηνά”.Και φυσικά στο σχέδιο “Αθηνά”δεν υπάρχει καμία μέριμνα γα μεταβατική περίοδο αλλά και τα αναγκαία κονδύλια που θα εξασφαλίζουν το αναγκαίο προσωπικό και τις υποδομές για την απρόσκοπτη λειτουργία των τμημάτων.

Τα παραδείγματα των δύο προαναφερθέντων τμημάτων του ΤΕΙ Μεσολογγίου επισφραγίζουν την άποψη πως το σχέδιο “Αθηνά” δεν έλαβε υπόψη του κριτήρια ακαδημαϊκά, επιστημονικά και αναπτυξιακά αλλά πρόκρινε ακόμα μια φορά τη διασπορά Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με κριτήρια πελατειακά και στόχευση τη συρρίκνωση, την αποδιάρθρωση, την υποβάθμιση και εν τέλει την ιδιωτικοποίηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κατόπιν τούτων

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.         Υπάρχει εγκύκλιος που θα καθορίζει το που θα πάει ο εξοπλισμός του τμήματος Αυτοματισμού του ΤΕΙ Μεσολογγίου; Αν ναι, με ποιες διαδικασίες θα καθοριστεί η μεταφορά; Αν όχι, πότε θα υπάρξει εγκύκλιος; Ποιος είναι ο προϋπολογισμός της μεταφοράς του εξοπλισμού του τμήματος Αυτοματισμού του ΤΕΙ Μεσολογγίου;

2.         Στο Π.Δ 94/2013 αναφέρεται πως οι φοιτητές του τμήματος Αυτοματισμού του ΤΕΙ Μεσολογγίου εγγράφονται με δική τους επιλογή σε ένα από τα τρία αντίστοιχα τμήματα του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης ή της Χαλκίδας. Ποιες αλλαγές – βελτιώσεις έχουν γίνει στις υποδομές των προαναφερόμενων τριών τμημάτων για να υποδεχθούν και ποιον αριθμό φοιτητών το καθένα;

3.         Με ποιο τρόπο θα επιδοτήσετε τη μετακίνηση για τους φοιτητές του τμήματος Αυτοματισμού του ΤΕΙ Μεσολογγίου και εν γένει τους φοιτητές που μετακινούνται σε ολόκληρη τη χώρα;

4.         Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία μεταφοράς του εξοπλισμού του τμήματος ΘΕΚΑ και πότε προβλέπεται η ολοκλήρωσή της;

5.         Ποιος είναι ο ακριβής προϋπολογισμός της μεταφοράς του εξοπλισμού του τμήματος ΘΕΚΑ;

 

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

 

1.         Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε την εγκύκλιο που καθορίζει τις διαδικασίες μεταφοράς του εξοπλισμού του τμήματος Αυτοματισμού του ΤΕΙ Μεσολογγίου, όπως και τον προϋπολογισμό.

2.         Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε τις μελέτες των τριών εργοληπτικών εταιρειών για τα έργα  “Αποξήλωση – μεταφορά – επανατοποθέτηση εργαστηρίων και θερμοκηπίων κλπ από το ΤΕΙ Μεσολογγίου στο κτίριο του ΤΕΙ Αμαλιάδας και στον περιβάλλοντα χώρο αυτού για τη λειτουργία του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων με έδρα την Αμαλιάδα” και “Διαμόρφωση κτιρίου ΤΕΙ και περιβάλλοντα χώρου για τη λειτουργία του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων με έδρα την Αμαλιάδα” καθώς και τους προϋπολογισμούς των δύο έργων.

 

Οι ερωτώσα βουλευτής

Τριανταφύλλου Μαρία

 

Το γραφείο τύπου

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.