Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου, 2020

Στη «φάκα» της Οικονομικής Αστυνομίας δύο γιατροί στην Αιτωλοακαρνανία

Ανακοινώσεις από την Αστυνομία έγιναν για δύο σημαντικές υποθέσεις, που σχετίζονται με εκτεταμένη και συστηματική φοροδιαφυγή σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, καθώς και άλλα συναφή ποινικά αδικήματα που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος . Για το χειρισμό και τη διερεύνηση των υποθέσεων αυτών απαιτήθηκε πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα, που πραγματοποίησαν εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας.
Η πρώτη υπόθεση αφορά σε εκτεταμένη υπερσυνταγογράφηση και φοροδιαφυγή από 14 συνολικά γιατρούς σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε είναι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όπως αναφέρει το «Εθνος», από δύο γιατροί εντοπίστηκαν σε Αττική, Αρκαδία, Αιτωλοακαρνανία και Δράμα και από ένας σε Αργολίδα, Βόλο, Ημαθία, Σέρρες, Θεσσαλονίκη, Λάρισα. Όλοι τους συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ και έχουν πρόσβαση στο σύστημα e-συνταγογράφησης.
Τις ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υπόθεση παρουσιάσε ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, Ταξίαρχος κ. Αλαμάνας Απόστολος που ανέφερε:

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, μετά από συστηματική διερεύνηση και εξέταση μεγάλου αριθμού φορολογικών και τραπεζικών δεδομένων, υποβλήθηκαν στον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς τα αποτελέσματα της έρευνας, για τους παραπάνω γιατρούς, υπό μορφή προανακριτικού πορίσματος.
Η έρευνα αφορούσε κυρίως στη διαπίστωση τέλεσης παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προανακριτικού υλικού εντοπίστηκε φοροδιαφυγή από τους συγκεκριμένους γιατρούς, σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, συνολικού ύψους 1.400.000 ευρώ, καθώς και πλήθος περιπτώσεων υπερσυνταγογράφησης.
Ενδεικτικές είναι τέσσερις περιπτώσεις γιατρών, οι οποίοι είχαν εκδώσει τουλάχιστον (16.400) ιατρικές συνταγές, σε διάστημα μόλις τριών μηνών (Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2012), με χαρακτηριστική, μεταξύ αυτών την περίπτωση γιατρού στη Βόρεια Ελλάδα που είχε εκδώσει, στο ίδιο χρονικό διάστημα, συνταγές, η συνολική αξία των οποίων ξεπερνά το ποσό των 405.000 ευρώ.
Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας μετά από αξιοποίηση μεγάλου όγκου δεδομένων, που σχετίζονται με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση ( e -συνταγογράφηση), προχώρησε σε εξέταση και επεξεργασία των στοιχείων πενήντα (50) περίπου ιατρών, οι οποίοι, για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2012, είχαν εκδώσει πολύ μεγάλο αριθμό συνταγών.
Από την περαιτέρω ανάλυση των φορολογικών και τραπεζικών δεδομένων για τα οικονομικά έτη 2011, 2012 και 2013, προέκυψαν σημαντικά επιβαρυντικά στοιχεία για δεκατέσσερις (14) από τους παραπάνω ιατρούς, τόσο σε επίπεδο φοροδιαφυγής, όσο και σε επίπεδο υπερσυνταγογράφησης.
Οι πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις υπερσυνταγογράφησης είναι οι εξής :
• ιατρός ειδικότητας γενικής ιατρικής (ελεύθερος επαγγελματίας) που δραστηριοποιείται στη Βόρεια Ελλάδα, είχε εκδώσει περίπου 9.400 ιατρικές συνταγές μέσα στους τρεις μήνες της υπό έρευνας χρονικής περιόδου (Ιούλιο, 733giatros-sintagi1Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2012). Με δεδομένο ότι κάθε μήνας έχει 22 εργάσιμες ημέρες, ο συγκεκριμένος ιατρός εξέδιδε περίπου 147 συνταγές ημερησίως, ενώ η συνολική αξία των συνταγών που εκδόθηκαν σε αυτό το χρονικό διάστημα ξεπερνά το ποσό των 405.000 ευρώ,
• ιατρός ειδικότητας γενικής ιατρικής εργαζόμενος σε νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα, εξέδωσε περίπου 2.200 ιατρικές συνταγές τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο του έτους 2012, οι οποίες σε ποσοστό περίπου 84% εκτελέστηκαν στο ίδιο φαρμακείο,
• ιατρός ειδικότητας γενικής ιατρικής εργαζόμενος σε νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα, εξέδωσε περίπου 1.200 ιατρικές συνταγές, οι οποίες σε ποσοστό περίπου 67% εκτελέστηκαν στο ίδιο φαρμακείο για το ίδιο χρονικό διάστημα,
• ιατρός ειδικότητας παθολογίας (ελεύθερος επαγγελματίας) που δραστηριοποιείται στη Στερεά Ελλάδα, μέσα στους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2012, συνταγογράφησε περίπου σε 3.600 ασθενείς, γεγονός το οποίο υποδηλώνει ότι ο εν λόγω ιατρός εξέταζε κατά μέσο όρο 1.200 ασθενείς μηνιαίως.
Σημειώνεται ότι για τη διεξαγωγή της έρευνας, ελήφθησαν υπόψη κριτήρια όπως:
• το συνολικό χρηματικό ποσό των ιατρικών συνταγών ανά ιατρό,
• ο συνολικός αριθμός των συνταγών ανά ιατρό,
• ο μέσος όρος αξίας ανά συνταγή,
• ο συνολικός αριθμός ασθενών που συνταγογραφήθηκαν,
• το ποσοστό των ιατρικών συνταγών που εκτελέστηκαν στο ίδιο φαρμακείο,
• το είδος και η κατασκευάστρια φαρμακοβιομηχανία, δεδομένου ότι τα συνταγογραφημένα σκευάσματα προέρχονταν, στο σύνολό τους, από εταιρείες, που κατατάσσονται μεταξύ των πρώτων σε πωλήσεις.
Προέκυψε επίσης ότι, τα δηλωθέντα εισοδήματα και οι πραγματοποιούμενες τραπεζικές καταθέσεις των (14) γιατρών, για το υπό εξέταση χρονικό διάστημα, δεν αντιστοιχούσαν μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι για την πλειοψηφία των γιατρών, οι τραπεζικές καταθέσεις που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους υπερβαίνουν το σύνολο των δηλωθέντων εισοδημάτων. Η εν λόγω αναντιστοιχία υπερβαίνει συνολικά το ποσό του (1.400.000) ευρώ.
Το σύνολο των διαπιστώσεων της έρευνας παρατίθεται σε σχετική «Έκθεση Παράθεσης Φορολογικών και Τραπεζικών Δεδομένων».
Από την εξέταση των στοιχείων διαφαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι γιατροί έχουν διαπράξει συστηματικά εκτεταμένη φοροδιαφυγή, μη δηλώνοντας εισοδήματα που προέρχονται, είτε από μη έκδοση αποδείξεων, είτε από «χρηματοδότηση» φαρμακευτικών εταιρειών για συνταγογράφηση των σκευασμάτων τους ή ακόμη και από «χρηματοδότηση» προερχόμενη από συγκεκριμένα φαρμακεία στα οποία εκτελούσαν τις συνταγές.
Για την υπόθεση έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) για τη διενέργεια του σχετικού φορολογικού ελέγχου.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.