Τετάρτη, 29 Ιουνίου, 2022

Στο BioGAIA η ΑΝΑΙΤ

Στο BioGAIA η ΑΝΑΙΤ

Με στόχο την ορθολογική διαχείριση των υγρών και στερεών αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων της Αιτωλοακαρνανίας και τη παραγωγή βιοαερίου, η Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας Α. Ε.  (ΑΝΑΙΤ Α.Ε. – ΟΤΑ) συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο BioGAIA με τίτλο «Ανάπτυξη Αειφόρων Στρατηγικών Βιοαερίου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αγροκτηνοτροφικών Αποβλήτων».

Ένας από τους στόχους του έργου BioGAIA είναι η δυνατότατα αξιόπιστης λύσης στο πρόβλημα της  διαχείρισης αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων της Αιτωλοακαρνανίας, μετατρέποντας ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα, σε κερδοφόρες  και σύγχρονες επενδύσεις.

Το έργο εστιάζει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης των αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων από τεχνοκρατική και περιβαλλοντική άποψη.

Έχει δε ως στόχο    να προσελκύσει το ήδη υπάρχον ενδιαφέρον των επενδυτών,  το οποίο παρουσιάζουν οι ΑΠΕ, ιδιαίτερα των επενδυτών παραγωγής ενέργειας από βιομάζα και ιδιαίτερα απόβλητων, ο μόνος δείκτης των ΑΠΕ, ο οποίος παραμένει σε χαμηλά επίπεδα έως σήμερα.

Η προτεινόμενη λύση για αυτό το μείζον πρόβλημα περιλαμβάνει την εφαρμογή της αναερόβιας χώνευσης για την επεξεργασία υγρών & στερεών αποβλήτων ελαιοτριβείων, τυροκομείων, βουστασίων, οινοποιείων, ακόμα και αγροτικών υπολειμμάτων, μεγιστοποιώντας παράλληλα την παραγωγή ενέργειας, αξιοποιώντας τα παραπροϊόντα της διεργασίας προς νερό για άρδευση και αναερόβια χωνευμένη λάσπη προς εδαφοβελτιωτικό (compost).

Σε τοπικό επίπεδο για την πιλοτική εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας και την επίδειξη των αποτελεσμάτων, θα χρησιμοποιηθεί η πιλοτική μονάδα επεξεργασίας στη Β.Ι.Π.Ε Πατρών, ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, στην ιστοσελίδα του έργου BioGAIA: interreg-biogaia.eu.

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.