Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου, 2021

Συνάντηση εργασίας Επιμελητηρίων Βορειοδυτικής Ελλάδος στο Αγρίνιο

Συνάντηση εργασίας Επιμελητηρίων Βορειοδυτικής Ελλάδος στο Αγρίνιο
Συνάντηση Εργασίας των Επιμελητηρίων της Βορειοδυτικής Ελλάδος σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή της πανελλήνιας μελέτης αποτύπωσης υποδομών, προβλημάτων, προκλήσεων και τη δημιουργία βάσης δεδομένων πραγματοποιείται στις 20 Μαρτίου 2010, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ – 15:00 μ.μ στην Συνεδριακή Αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, Παπαστράτου 53 & Σμύρνης, Αγρίνιο
Η Συνάντηση Εργασίας αυτή διοργανώνεται από τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ και το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στις:
Η στοχευμένη αυτή δράση για τη Βορειοδυτική Ελλάδα σε συνεργασία με το Επιμελητήριο της Αιτωλοακαρνανίας καθώς και τα λοιπά Επιμελητήρια της περιοχής θα συνεισφέρει όχι μόνο στην καταγραφή των προβλημάτων και προοπτικών της Αιτωλοακαρνανίας και της Βορειοδυτικής Ελλάδας, αλλά ταυτόχρονα θα είναι υπόδειγμα για την κατανόηση της σημασίας μιας τέτοιας εργασίας και σε άλλες Επιμελητηριακές Περιφέρειες και εθνικό επίπεδο συνολικά.
Η βάση πληροφοριών που θα δημιουργηθεί, θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την βελτίωση γενικότερα στη χώρα και ειδικότερα ανά Νομό, των προσφερόμενων υπηρεσιών μεταφορών, που επηρεάζουν ασφαλώς την οικονομική δραστηριότητα, και ταυτόχρονα θα είναι και μέσο προβολής της μεταφορικής δυναμικής του κάθε Νομού, με την παρουσίαση των επιχειρήσεων μεταφορών – μελών των Επιμελητηρίων. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν και ως κορμός για τη σταδιακή ανάπτυξη μιας μόνιμης βάσης δεδομένων, που θα τηρηθεί από τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και θα είναι προσβάσιμη σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. Παράλληλα, τα στοιχεία αυτά θα μας βοηθήσουν για την καλύτερη προετοιμασία και τεκμηρίωση προτάσεων προς τις αρμόδιες Αρχές για την βελτίωση και εκσυγχρονισμό των υποδομών και υπηρεσιών μεταφοράς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το ερωτηματολόγιο με το οποίο θα διεξαχθεί η έρευνα. Σημειώνεται πως στην Συνάντηση Εργασίας θα παρουσιαστούν οι βέλτιστοι τρόποι αναζήτησης των απαιτούμενων δεδομένων και συμπλήρωσης του εν λόγω ερωτηματολογίου.
Ερωτήσεις που αφορούν την

προσβασιμότητα στη περιοχή των επιμελητηρίων, για τις διάφορες κατηγορίες εμπορευματικών μεταφορών, για τις υποδομές των μεταφορών καθώς και για έργα που προβλέπονται περιλαμβάνονται σε αυτό το ερωτηματολόγιο.

Υ.Γ. Το ζήτημα είναι αν η αποτύπωση υποδομών από τη σκοπιά πάντα των επιχειρήσεων θα αποτελέσει το βήμα για αντίστοιχα “στοχευμένα” έργα και εισακουστεί από το κράτος.
Διότι ζωτικής σημασίας για την χώρα μας είναι να ανεβούν οι ρυθμοί ανάπτυξης και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με έργα υποδομών που συντελούν σε αυτό

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.