Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου, 2021

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου

Με πρώτα θέματα στην ημερήσια διάταξη τη συζήτηση για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος και την απόφαση για ανακήρυξη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου ως επίτιμου Δημότη του Δήμου Αγρινίου με παράδοση σε αυτόν του Κλειδιού της πόλης, συνεδριάζει σήμερα Μ.Δευτέρα 18 Απριλίου και ώρα 19:00 το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου. Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη είναι η εξής:
1. Συζήτηση για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος
2. Ανακήρυξη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου ως επίτιμου Δημότη του Δήμου Αγρινίου και παράδοση σε αυτόν του Κλειδιού της πόλης.
3. Έκθεση εσόδων –εξόδων Α΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους 2011.
4. Καθιέρωση και έγκριση υπερωριακής απασχόλησης έτους 2011.
5. Καθιέρωση και έγκριση 12ωρης και 24ωρης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2011.
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους 2011.
7. Αναμόρφωση Τεχν. Προγράμματος & προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους 2011.
8. Γνωμοδότηση επί της περιβαλλοντικής έκθεσης , για την υπό έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας «Μηχανουργείο » στο ΟΤ. 201 του Τ.Δ. Αγ. Κων/νου του Δήμου Αγρινίου ιδιοκτησίας του Μαυρόπουλου Περικλή .
9. Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 116/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Καταβολή αμοιβής νομικών παραστατών στην υπόθεση κατά της εκτροπής του Αχελώου)
10. Λύση σύμβασης μίσθωσης κοινοχρήστων χώρων μεταξύ Δήμου Αγρινίου και εταιρίας ΙΩΛΚΟΣ Group A.E.
11. Λήψη απόφασης αποδοχής υπολοίπου ποσού Δήμου Αγγελοκάστρου .
12. Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Δήμου Αγρινίου.
13. Ορισμός Επιτροπής Κοινωνικού Παντοπωλείου.
14. Έγκριση δαπανών διαφόρων εκδηλώσεων .
15. Καταπολέμηση δάκου ελιάς έτους 2011.
16. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής έργων της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης:
Α. «Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων θέση Τριάντη»
Β. «Αποκατάσταση δημοτικών ορών από έργο ύδρευσης».
Γ. «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων Δ. Δ. Ελαιοφύτου (οικισμός Τριαντέϊκων )».
Δ. «Οδοποιϊα Δ.Δ. Σπολάϊτας έτους 2009»
Ε. «Οδοποιϊα Δ.Δ. Νεάπολης έτους 2006.»
ΣΤ. «Οδοποιϊα Δ.Δ. Ελαιοφύτου έτους 2009»
Ζ. «Οδοποιϊα Δ.Δ. Μεγάλης Χώρας έτους 2009»
Η. «Οδοποιϊα Δ.Δ. Νεάπολης έτους 2009»
Θ. «Διάνοιξη δρόμου θέση ιδιοκτησία Θ. Κουτσουπιά»
Ι. «Οδοποιϊα Δ.Δ. Νεάπολης»
ΙΑ. «Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δήμου Νεάπολης»
ΙΒ. «Κατασκευή αγωγού ομβρίων θέση Καράνταλη οικισμός Τριαντέϊκα»
ΙΓ. «Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων θέση Ιωνά Δ.Δ. Μεγάλης Χώρας.
ΙΔ. «Οδοποιϊα Ελαιοφύτου έτους 2007»
ΙΕ. «Αποχέτευση Δ.Δ. Νεάπολης και Οικισμού Ν. Μπαμπαλιού Δήμου Νεάπολης.»
ΙΣΤ. «Κατασκευή τοιχίου θέση Τσεκούρα.»
17. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής έργων της Δημοτικής Ενότητας Παρακαμπυλίων:
Α. «Συντήρηση κοιμητηρίου Ι.Ν. Ταξιαρχών Πεντακόρφου»
Β. «Ασφαλτόστρωση κεντρικών δρόμων οικισμού Σαργιάδας»
Γ. «Κατασκευή πλατείας Ποταμούλας»
Δ. «Διαμόρφωση αυλείου χώρου Δημοτικού Σχολείου Πεντακόρφου»
Ε. «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων Δήμου Παρακαμπυλίων»
ΣΤ. «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Ποταμούλας»
Ζ. «Ανάπλαση πλατείας Χούνης»
Η. «Συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας και ασφαλτόστρωση περιβάλλοντος χώρου Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Ποταμούλας»
Θ. «Προσβάσεις πρώην κοινοτήτων με Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου»
18. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση περίφραξης νέου Δημαρχείου»
19. Έγκριση πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Οδοποιία Τ.Δ. Λεπενούς, Στράτου, Γουριώτισσας, Ρίγανης, Κυψέλης, Ματσουκίου, Οχθίων»
20. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων λυμάτων Δ.Δ. Παραβόλας.»
21. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση Δημοτικού Διοικητηρίου Δήμου Παραβόλας».
22. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Παραβόλας (ΣΤΕΚΟΥΛΑ-ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ)»
23. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Περιβάλλων χώρος Νέου Δημαρχείου Β. ΦΑΣΗ».
24. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Τ.Δ. Ματσουκίου ».
25. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Νέο Δημαρχείο Στράτου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
26. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αυλείου χώρου & συντήρηση περιμετρικών δρόμων πρόσβασης Ι.Ν. Αγ. Ταξιαρχών Πεντακόρφου»
27. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου « Ασφαλτοστρώσεις- συντηρήσεις οδών επεκτάσεων σχεδίου πόλης»
28. Έγκριση πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Εφαρμογή σχεδίου πόλης Αγρινίου από Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου έως Νοτιοανατολική πλευρά ».
29. 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διανοίξεις – συντηρήσεις – ασφαλτοστρώσεις – αναπλάσεις – ηλεκτροφωτισμός οδών – κοινοχρήστων χώρων στο Τ.Δ. Αγ. Α Κων/νου».
30. 2η παράταση προθεσμίας του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Παπαδατών – Ματαράγκας» Δημοτικής Ενότητας Αρακύνθου Δήμου Αγρινίου.
31. Αποδοχή:
Α) Της υλοποίησης της μελέτης για την αποκατάσταση των ζημιών από σεισμό του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου.
Β) Της υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΟΣΚ Α.Ε. και του Δήμου Αγρινίου για την εκτέλεση του έργου.
32. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
33. Διαγραφή χρεών .
34. Αιτήσεις , έγγραφα, αναφορές.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.