Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, 2020

Συνεδριάζει στις 30 Απριλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου.

Συνεδρίαζει στις  30 Απριλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα  19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου.Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 

 1. Έγκριση προκήρυξης Α΄ φάσης (Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Νομού Αιτωλοακαρνανίας» μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα βάσει του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α΄ 232/22-09-2005).
 2. Συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στην με αρ. πρωτ. 117721/27-03-2012 Πρόσκληση (Κωδικός 1.13), της  Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 1  «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές –Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.
 3. Ίδρυση και λειτουργία Λαϊκής Αγοράς παραγωγών αγροτικών προϊόντων (σχετ. η 21/2012 απόφαση Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
 4. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων για την ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων του Δήμου Αγρινίου στη θέση πρώην Δημαρχείου Στράτου του Ν. Αιτωλ/νίας».
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Οικιστική αποκατάσταση αστέγων τσιγγάνων» (Α΄ φάση).
 6. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αγρινίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με το διακριτικό τίτλο  «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας  – ΟΔΥΣΣΕΑΣ».
 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου  έτους 2012.
 8. Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους 2012.
 9. Έγκριση πρακτικού της «Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών» για μείωση προστίμων.
 10. Έγκριση πρακτικού Διακομματικής Επιτροπής για τις Βουλευτικές Εκλογές της 6ης Μαΐου 2012.
 11. Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α΄ τριμήνου 2012 για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού έτους 2012 (σχετ. η 172/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 12. Αιτήσεις, έγγραφα, αναφορές.

 

                                                                                                                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                         

                                                                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΠ. ΓΡΙΝΟΣ

 

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.