Κυριακή, 11 Απριλίου, 2021

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου

Με πρώτο θέμα τη σύσταση και λειτουργία του Δημοτικού – Κοινωνικού Ιατρείου συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου (και ώρα 19:00 στο πρώην κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος) το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου. Αναλυτικά η ατζέντα με τα 36 θέματα:
1. Σύσταση και λειτουργία του Δημοτικού – Κοινωνικού Ιατρείου.
2. Υποβολή πρότασης στην με αρ. πρωτ. 1877/15-06-2011 3η Τροποποίηση Πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι για ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΑΒΑΛΟΥΣ.
3. Ορισμός Επιτροπής Καταμέτρησης κ΄ Εκτίμησης εκποιούμενων κτημάτων για το έτος 2012.
4. Συγκρότηση Επιτροπής Κρίσεως Αυθαιρέτων για το έτος 2012 (εκδίκαση ενστάσεων, προστίμων κ.λ.π.).
5. Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προμηθειών με απευθείας ανάθεση για έτος 2012.
6. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Υλικών για το έτος 2012 (άρθρα 28 και 46 το ΕΚΠΟΤΑ) και Παραλαβής Υπηρεσιών – Εργασιών (ΠΔ 28/1980).
7. Ορισμός Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών κ΄ αμφισβητήσεων για το έτος 2012.
8. Ορισμός Επιτροπής εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου κ΄ δημοπρασιών για αγορά ή εκμίσθωση από το Δήμο πραγμάτων που ανήκουν σε τρίτους, για το έτος 2012.
9. Αλλαγή διευθύνουσας υπηρεσίας εκτελούμενων έργων –μελετών νέου Δήμου Αγρινίου.
10. Επιστροφή της πρόσθετης εγγύησης του έργου: «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στο Δ.Δ. Αγγελοκάστρου».
11. Κατανομή πίστωσης στο ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου» για την πληρωμή Σχολικών Τροχονόμων για το χρονικό διάστημα (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2011).
12. Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΠΑ Δήμου Αγρινίου» επί προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΠΑ Δήμου Αγρινίου» οικονομικού έτους 2012.
13. Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΠΑ Δήμου Αγρινίου» επί απολογιστικών στοιχείων παλαιών Νομικών Προσώπων (συγχωνευμένα στο ΝΠΔΔ «ΚΟΙΠΑ Δήμου Αγρινίου») οικονομικού έτους 2010.
14. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΠΑ Δήμου Αγρινίου».
15. Παράταση και τροποποίηση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγρινίου και Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την «Πιλοτική εγκατάσταση, διαχείριση και παροχή υπηρεσιών συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης με χρήση κινητού τηλεφώνου και ξυστής κάρτας, που ανέπτυξε το Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του Ε.Μ.Π.».
16. Έγκριση παροχής συγκοινωνιακού έργου για το έτος 2012.
17. Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών.
18. Προέγκριση και διάθεση πιστώσεων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων από το Δήμο Αγρινίου για το έτος 2012.
19. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους 2012.
20. Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους 2012.
21. Έγκριση της αριθ. 185/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α.) Δήμου Αγρινίου, σχετικά με αναμορφώσεις του προϋπολογισμού έτους 2011 του Νομικού Προσώπου.
22. Επί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (Σχετ. αριθ.66/2011 κ΄ 4/2012 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
23. Εκδίκαση ένστασης κατά της 276/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγρινίου «Επί τροποποίησης σχεδίου πόλης Αγρινίου στο Ο.Τ. Γ 1046 (περιοχή
επεκτάσεων 1991)», (σχετ. αριθ. 3/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
24. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.
25. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και Παράταση εργασιών του έργου: «Εφαρμογή σχεδίων πόλης Δήμου Θεστιέων (Διανοίξεις-Βελτιώσεις- Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών και διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων) –Β φάση».
26. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Κ΄ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.
27. Πρόσληψη προσωπικού για Υπηρεσίες Ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2012.
28. Έγκριση προγραμμάτων άθλησης για όλους, (Π.Α.Γ.Ο) περιόδου 2011-2012 κ΄ πρόσληψη καθηγητών Φυσικής Αγωγής για τα προγράμματα Άθλησης».
29. Συμπλήρωση της αριθ. 283/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ολοκλήρωση μεταφοράς των έργων ΚΔΑΠ κ΄ ΚΔΑΠ ΜΕΑ καθώς και του προσωπικού από την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. στην ΚΟΙ.ΠΑ.
30. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αγρινίου.
31. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας για συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής (παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4018/11 (ΦΕΚ 215/30-9-2011 τεύχος Α΄).
32. Καθορισμός χώρου για τη διεξαγωγή της ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής (άρθρο 217 του ΔΚΚ).
33. Ανανέωση συνδρομών σε εφημερίδες και περιοδικά έτους 2012.
34. Έκδοση αδειών λαϊκής αγοράς σε παραγωγούς.
35. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνατούντων κατοίκων.
36. Αιτήσεις, έγγραφα, αναφορές.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.