Τρίτη, 30 Νοεμβρίου, 2021

Σύλλογος αποφοίτων ΔΠΦΠ:10 περιβαλλοντικά ζητήματα που πληγώνουν το περιβάλλον της Ελλάδας

Σύλλογος αποφοίτων ΔΠΦΠ:10 περιβαλλοντικά ζητήματα που πληγώνουν το περιβάλλον της Ελλάδας

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Με αφορμή την 5 Ιουνίου παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος ο σύλλογος αποφοίτων του τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, θέλει να καταδείξει τα 10 περιβαλλοντικά ζητήματα που πληγώνουν το περιβάλλον της Ελλάδας και την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Για εμάς τους επιστήμονες περιβάλλοντος, η παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος δεν προσφέρεται για ευχολόγια αλλά για συντονισμένες δράσεις της κοινωνίας των πολιτών για την εξάλειψη ή την μείωση των προβλημάτων περιβάλλοντος.
Τα Δέκα περιβαλλοντικά ζητήματα της Ελλάδος κατά ιεραρχική σειρά όπως την επέλεξαν οι συνάδελφοι περιβαλλοντολόγοι-Διαχειριστές Περιβάλλοντος, με κορυφαίο περιβαλλοντικό ζήτημα την έλλειψη περιβαλλοντικής ηθικής.
1. Έλλειψη περιβαλλοντικής ηθικής
2. Ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων
3. Διαχείριση αποβλήτων – απορριμμάτων
4. Απώλεια βιοποικιλότητας και αύξηση των ειδών ζωής με κίνδυνο εξαφάνισης
5. Διαχείριση υδατικού δυναμικού
6. Ρύπανση υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα
7. Ρύπανση ατμόσφαιρας στα αστικά κέντρα
8. Χλωρίδα-Πανίδα
9. Μόλυνση θαλάσσιου περιβάλλοντος
10. Δασικές πυρκαγιές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΠΦΠ
Το τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων θεσμοθετήθηκε το 1998 (Π.Δ. 96/98) και άρχισε να λειτούργει στην πόλη του Αγρινίου το ακαδημαϊκό έτος 1998 – 1999. Το 2009 στη συνεδρία αριθμ. 936/29-07-2009 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συζητήθηκε και εγκρίθηκε η μετονομασία του Τμήματος σε Τμήμα «Μηχανικών Περιβάλλοντος».
Στη 14η συνεδρίαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ) που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου του 2009 εγκρίθηκε το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.
Για την προώθηση των επαγγελματικών θεμάτων και άλλων σημαντικών ζητημάτων που σχετίζονται με τους αποφοίτους του τμήματος ΔΠΦΠ στις 17 Μαΐου 2005 και με την υπ’ αριθ. 76/2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου ιδρύθηκε ο Σύλλογος Αποφοίτων του τμήματος με επωνυμία «Σύλλογος Αποφοίτων του τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Σκοπός του Συλλόγου είναι η προάσπιση, η προαγωγή και συνεχής βελτίωση των όρων άσκησης των μελών του Συλλόγου και αποφοίτων του Τμήματος Δ.Π.Φ.Π. αλλά και η αναβάθμιση του επιστημονικού τους έργου, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η συμμετοχή σε κάθε προσπάθεια για ενεργειακά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.